fbpx

Стефан Берг, ENGSO: Стефан Берг, ENGSO: „Да върнем младите хора към спорта“ – Стефан Берг, ENGSO: „Riportiamo i giovani allo sport“

Uncategorized @bg - септември 19, 2022

Целият свят преживява големи промени. Първо пандемията, а след това войната в Украйна доведоха до много сложни предизвикателства; всеки аспект на живота, на ежедневието, претърпя неизбежна и често болезнена промяна. Спортът не е пощаден. „През тези две години видяхме толкова много хора да напускат спорта“, потвърди ни Стефан Берг, президент на ENGSO, по време на скорошно интервю.

Когато Берг встъпи в длъжност, цялостната ситуация беше напълно различна, както и целите. Понастоящем предизвикателството, което ENGSO потвърди, е да върнем хората към спорта, особено младите хора. Несигурните условия, продиктувани от гореспоменатите събития, всъщност доведоха до отлив, до постепенно напускане на спортните дейности, особено по отношение на приемствеността. Това се отчита и в неотдавнашния доклад на ISTAT (Италианския национален статистически институт) за спорта. В този конкретен случай данните се отнасят за нашата страна; следователно, според извадката, интервюирана за изготвянето на проучването, тревожните проценти се отнасят предимно за непълнолетните. В периода преди пандемията процентът на децата на възраст от 3 до 5 години, занимаващи се със спорт, е бил 35%; година и половина по-късно броят им се е променил, като е намалял значително: 16%.

Същото важи и за останалите възрастови групи: групата на 6-10-годишните е намаляла от 66% на 48,9%, групата на 11-14-годишните – от 68% на 54,8%, групата на 15-17-годишните – от 61% на 55,2%, а групата на 18-19-годишните – от 58,2% на 53,6%.

Това показва липсата на привързаност на по-младото поколение, за което спомагат няколко фактора, предполагащи по-малък брой членове, по-малко спортисти и усложнения, които не бива да се подценяват за един много важен сектор на международно равнище.

Ето защо, като се има предвид изходната ситуация, Берг, в качеството си на ръководител на европейската спортна НПО и водещ глас на доброволния масов спорт в Европа, ни разказа как е необходимо да се действа и какви приоритети са на дневен ред. Той също така уточни, че проблемите се решават по различен начин във всяка страна, така че е необходима обща линия, която да може да се адаптира според различните нужди. Във всеки случай в основата остава значението на това да се подчертае по незаличим начин стойността и значението на спорта.

Приливът в Европа се обръща. Ковида първо и конфликтът в Украйна след това неизбежно доведоха до преосмисляне на всички аспекти на живота, сред които и тези: Спортът.

В тази нова фаза на възобновяване след пандемията, как ENGSO преразглежда програмните си линии за света на спорта?

Стефан Берг, президент на ENGSO: „На първо място, прав сте за това. Последните години бяха много драматични в много отношения за целия свят, но също така и драматични за спорта и спортното общество. И разбира се, видяхме, че много хора напускат спорта – момчета и момичета, мъже и жени, които напускат спортните си клубове заради ситуацията с пандемията, но и по други причини. Общуваме с нашите членове и с членовете на ENGSO или спортните конфедерации в Европа, а също и с олимпийските комитети в различни страни в Европа. Всички те казват едно и също: загубили са членове, спортисти, но и много лидери. Така че това е общо предизвикателство, за да сме сигурни, че ще започнем да групираме всички тези младежи, които се връщат в спорта.

И знам, че има национални планове, в които се разглеждат тези въпроси, тъй като проблемите могат да бъдат малко по-различни в различните държави. Проблемите, които виждаме в Швеция, откъдето идвам, например, могат да се различават от тези в Италия.

Когато слушаме членовете на ENGSO, си мислим, че това не е нещо, което може да се направи само за една или две години. Възстановяването на негативните последици от пандемията ще отнеме години. Това е факт. Говорим за пет или шест години, за да се върнем на нивото от 2019 г. И след това имаме тази ужасна ситуация в Украйна. Тази ситуация, разбира се, оказва влияние и върху спорта по много начини. Вече не ходим в Русия или Украйна; международните федерации са взели ясни решения по отношение на тези страни. Така че въздействието върху политическия аспект със сигурност е значително и това е само началото.“

Свързан въпрос: wкогато бяхте назначен за председател, ситуацията беше съвсем различна. Сега е важно да заемем позиция и да вземем смело решение да помогнем на спортните асоциации. Накратко, смятате ли, че е по-необходим нов модел или нов план за действие?

СБ: „Мисля, че европейската спортна общност и спортните федерации заеха много ясна позиция в ситуацията в Украйна, изразявайки подкрепата си за украинския народ и за ситуацията, която преживява в страната си. Така че в този смисъл позицията е много ясна: да се покаже солидарност с хората, идващи от Украйна. Що се отнася до другите предизвикателства, трябва да ги обсъдим. Трябва да започнем да работим с отделните си държави, но ENGSO може да бъде източник за обмен на опит: как можем да разработим нови начини за достигане до най-младите, за да се занимаваме със спорт? А след това можем да внесем добър пример от различни държави и да го разпространим в други държави? “

Какви действия ще бъдат предприети в краткосрочен и средносрочен план?

СБ: „Когато се опитваме да се срещаме често с нашите членове и да общуваме с тях откровено. Провеждаме много семинари, уебинари, всяко обсъждане, как бихме могли да се справим с тези ситуации. Също така се опитваме да адаптираме много проекти на ЕС, събираме членовете и в рамките на една и съща стая обсъждаме общите ни предизвикателства, така че това е доста еластичен подход. И след това знанията от тези проекти се връщат обратно в отделните страни и те се опитват да ги приложат в своята страна. “

Какво искат асоциациите, органите и олимпийските комитети, които са част от вашата организация?

СБ: „Доста практични неща. Един пример? „Как можем да използваме цифрови средства, за да привлечем хора да дойдат в нашите спортни клубове?“ или „Как можем да се уверим, че ще увеличим баланса между половете в нашите спортни федерации?“. Виждате ли, много практични въпроси, на които се опитваме да отговорим“.

Този сектор произвежда 2,1% от европейския БВП. Какво иска ENGSO от Европейската комисия, Парламента и държавите членки? Mможе би повече сътрудничество?

СБ: „Що се отнася до структурите на Европейския съюз, ние се опитваме да имаме ясно и тясно сътрудничество с тях, като се уверяваме, че те са напълно наясно с високата стойност, която спортът представлява в европейския контекст. Но също така говорим за важността на това да имаме независим спорт. Трябва да намерим баланса, за да сме сигурни, че спортът може да остане независим, а така също и нашите правила и начинът, по който водим спорта и спортните структури. И затова говорим за важността на европейския спортен модел, който се гради върху силни, наистина силни федерации“.

Така че можем ли да очакваме ново определение за европейски спортен модел? Някаква актуализация на Договора от Лисабон?

СБ: „Този процес тече в момента. Не съм сигурен, че ще има официален договор. Нека да видим как ще се развие. Но мисля, че е важно да се повиши осведомеността, която имаме за европейския спортен модел. Трябва да дискутираме за спорта и с европейските институции“.

The text was translated by an automatic system