fbpx

Aliance pro globální mír a prosperitu

Politika - 4 března, 2024

Historické setkání Giorgie Meloniové a Joea Bidena: posílení vazeb mezi Itálií a USA.

Dne 3. března 2024 navštívila Bílý dům italská premiérka Giorgia Meloniová, aby se setkala s prezidentem Spojených států Joem Bidenem. Toto setkání má mimořádný význam, neboť představuje důležitý zlom ve vztazích mezi Itálií a Spojenými státy a je považováno za historický okamžik italského předsednictví skupiny G7.

Před dvěma dny se v Bílém domě ve Washingtonu uskutečnilo diplomatické setkání italské premiérky Giorgie Meloniové s prezidentem Spojených států. Hlavním cílem tohoto setkání bylo projednat krizi na Blízkém východě, která má zásadní význam. Oba vedoucí představitelé se zavázali spolupracovat a koordinovat úsilí s cílem zabránit eskalaci konfliktu. Meloni během setkání vyjádřil plnou podporu a vděčnost Itálie za zprostředkovatelské úsilí USA. Při této příležitosti také zdůraznila nutnost a prioritu řešení humanitární krize v regionu, která vyžaduje naléhavou pozornost a opatření.

Prezident Biden nedávno učinil důležité prohlášení o účasti Spojených států na významné humanitární operaci v Gaze. Tento krok je důkazem neochvějného odhodlání Spojených států nalézt mírové řešení probíhajícího konfliktu v regionu. Zdůrazňuje také, že je důležité zabránit dalšímu vyhrocení situace. Italská premiérka Giorgia Meloniová toto rozhodnutí ocenila a vřele uvítala. Zdůraznila, že je nezbytné usilovat o příměří mezi Izraelem a Hamásem, neboť je to zásadní pro bezpečnost a blaho nevinných civilistů žijících v oblasti.

Během setkání obou významných představitelů byl kladen velký důraz na potřebu posílení bezpečnostních opatření v oblasti Rudého moře. Předseda Meloni vyzdvihl zejména klíčovou úlohu námořní operace Evropské unie nazvané „Aspides“, která účinně čelí přetrvávající hrozbě útoků Hútíů na obchodní lodě. V zájmu zajištění bezpečného a stabilního regionu vedoucí představitelé diskutovali o různých strategiích, které by mohly být zavedeny, jako je nasazení moderních technologií, posílení hlídkování a sdílení zpravodajských informací. Diskuse se týkala také možnosti spolupráce mezi zeměmi a organizacemi za účelem dosažení cíle, kterým je zajištění bezpečnosti a stability v oblasti Rudého moře.

Během svého nedávného projevu prezidentka Meloniová zdůraznila zásadní význam nadcházejícího summitu vedoucích představitelů zemí G7 v italském regionu Apulie. Vyzdvihla cíl konkrétního a zásadního summitu, který by se zabýval nejnaléhavějšími problémy současného světa. Italské předsednictví skupiny G7 stanovilo několik priorit, mezi něž patří obrana mezinárodního řádu založeného na pravidlech, se zvláštním důrazem na mír na Ukrajině a dialog se zeměmi globálního Jihu v rámci skupiny G7.

Prezidentka během svého projevu hovořila také o různých zásadních tématech, včetně migračních toků, které jsou v současnosti naléhavým problémem jak pro Itálii, tak pro Spojené státy. Diskuse se zaměřila na nalezení životaschopných řešení, která by byla výhodná pro všechny zúčastněné strany a zároveň by zajistila bezpečnost a pohodu osob, jichž se migrační toky týkají. Celkově projev zdůraznil význam spolupráce a kooperace při řešení nejpalčivějších problémů, kterým dnešní svět čelí.

Italská premiérka Meloniová během diskuse zdůraznila význam „Matteiho plánu“(1) , který nedávno schválil italský parlament. Plán, který je důležitým krokem k dvoustranné spolupráci, jež přesahuje rámec pouhé pomoci a zaměřuje se na budování dlouhodobých a vzájemně prospěšných vztahů. Premiér Meloni zdůraznil, že přístup k Africe by měl být založen na strategickém partnerství mezi rovnocennými partnery, a nikoli na paternalistickém nebo dravém přístupu. V této souvislosti zdůraznila, že jedním z hlavních cílů tohoto plánu je efektivní řízení migračních toků v zemi.

Dále paní Meloniová zdůraznila, že je důležité prozkoumat možnosti spolupráce se Spojenými státy v oblastech společného zájmu, pokud jde o africký kontinent. Připomněla konferenci o vztazích mezi Itálií a africkým kontinentem, která se konala v Římě (2). Předseda vlády během konference zdůraznil potřebu rovného přístupu k rozvoji kontinentu. Věří, že tento přístup může řešit základní příčiny migrační krize a bojovat proti obchodování s lidmi. Za tímto účelem paní Meloniová také zvažuje vytvoření celosvětové aliance proti obchodníkům s lidmi. Tato aliance může přispět k zajištění bezpečnějšího prostředí pro jednotlivce na celém světě a zároveň zajistit, aby byli obchodníci s lidmi postaveni před soud.

Setkání bylo rovněž příležitostí k jednání o umělé inteligenci, která se stala jedním z hlavních témat, přičemž oba lídři se zavázali vypracovat politiky, které zajistí, aby umělá inteligence zůstala zaměřena na člověka.

Významným tématem, o němž oba hovořili, byla také situace na Ukrajině. Premiér potvrdil, že Itálie plně podporuje Kyjev, a uvítal vyhlášení sankcí proti Rusku. Premiér rovněž zdůraznil význam přidělení prostředků zmrazených ruskou centrální bankou do zahraničí na financování obnovy Ukrajiny, o což požádaly Spojené státy.

Závěrem Meloni zdůraznil význam strategické spolupráce mezi Itálií a Spojenými státy a vyzdvihl rostoucí bilaterální obchod a potenciál dalšího zlepšení bilaterálních vztahů, silnou shodu mezi Itálií a Spojenými státy v klíčových otázkách mezinárodní politiky a potvrzení společného závazku k míru, bezpečnosti a globální prosperitě.

Setkání předsedy italské vlády a prezidenta Spojených států ukázalo, že záměry v zásadních otázkách, jako je migrace, Blízký východ a Ukrajina, se do značné míry shodují. Posílila pouto mezi Itálií a Spojenými státy a vytvořila podmínky pro intenzivnější spolupráci obou zemí v otázkách globálního významu.

 

(1) „Matteiho plán“ je strategická iniciativa prosazovaná s cílem navázat nové partnerství mezi Itálií a africkými státy. Její název je odvozen od jména bývalého prezidenta společnosti ENI Enrica Matteie, který zemřel v roce 1962. Cílem tohoto plánu je vytvořit energetické a sociální propojení s africkým kontinentem v souladu s Matteiho „nedravým“ přístupem k Africe. Cílem je podporovat udržitelný a trvalý rozvoj založený na strategickém partnerství mezi Evropou a Afrikou. Matteiho plán předpokládá spolupráci mezi Itálií a africkými zeměmi s cílem definovat konkrétní obsah a mobilizovat zdroje pro investice, aby se přispělo ke stabilitě a bezpečnosti kontinentu.

 

(2) Ve dnech 28. a 29. ledna 2024 se v Římě konala konference Itálie-Afrika, které se zúčastnilo více než 20 hlav afrických států a vlád a mnoho dalších mezinárodních představitelů a delegací.

Hlavním cílem konference bylo vytvořit novou strategii spolupráce mezi Itálií a africkými zeměmi, přičemž zvláštní pozornost byla věnována zásadním aspektům, jako je energetika a odborné vzdělávání. Během akce představil premiér Meloni Matteiho plán. Tento projekt byl již schválen jako zákonný dekret italským Senátem 20. prosince 2023. Cílem Matteiho plánu je poskytnout pomoc africkým zemím a řídit přistěhovalectví „měkkým“ způsobem a zároveň řešit důležité otázky, jako je zásobování energií a odborná příprava.

Od počátku se do něj zapojilo devět afrických zemí, včetně Alžírska, Konga, Egypta, Etiopie, Pobřeží slonoviny, Keni, Maroka, Mosambiku a Tuniska. Každá země má své pilíře spolupráce, jako je vzdělávání, zemědělství, zdravotnictví a energetika. Cílem tohoto průkopnického přístupu je vytvořit strategické partnerství mezi Itálií, Evropou a Afrikou, které by překonalo běžný model dárce a příjemce.