fbpx

Atreju 2023, největší událost roku pro evropský konzervatismus

Kultura - 4 prosince, 2023

Neexistuje snad člověk, který by alespoň jednou v životě neslyšel slavné rčení, odvozené před stovkami let z velké pravdy: „Mille viae ducunt homines per saecula Romam“ (Tisíc cest vždy vede lidi do Říma). Tento výraz se vztahuje zejména k období rozkvětu Římské říše, kdy 29 veřejných cest protínajících celou římskou říši mělo stejný cíl: Řím. Proto můžeme pevně prohlásit, že i dnes lze tento výraz bez problémů použít, uvážíme-li, že od 15. do 17. prosince se sejdou evropské konzervativní silnice z velké rodiny Evropské konzervativní a reformní strany v Římě, kde se bude konat letošní ročník konference Atreju.

Zájemci o účast se tak budou moci přihlásit na poslední letošní akci pořádanou Evropskou konzervativní stranou, která nabízí možnost zúčastnit se akce pořádané italskou konzervativní mládeží.

Jak již bylo zmíněno, konference se bude konat od pátku 15. prosince do neděle 17. prosince 2023 a zájemci se mohou registrovat. ZDE, kteří se rozhodli pro prodlouženou verzi (s ubytováním na jednu noc navíc a více času na návštěvu italské metropole), aby se mohli zúčastnit celé akce Atreju 2023. Při této příležitosti nabízejí organizátoři účastníkům, členům a příznivcům evropských konzervativních stran, možnost setkat se a posílit vazby s jejich italskými protějšky.

Co je Atreju a jak vznikl?

Akce Atreju začala v roce 1998 a byla inspirována Atrejem, dítětem bojovníka ze slavného románu Michaela Endeho „Nekonečný příběh“. Stejně jako Atreyu, který byl vyslán, aby zachránil Fantazii, jehož jméno znamená „syn všech“, je i tento mladý muž denně zapojen do boje za hodnoty, kterým věří, proti silám, které se snaží potlačit jeho ducha a ideály. V tomto duchu se zrodil Atreju, který vytvořil příznivé prostředí pro přátelské a uctivé setkávání vůdců z protichůdných táborů, aby mohli vyjádřit své názory.

Ačkoli se tato akce obvykle koná v září, letos se setkání uskuteční v polovině prosince v římském Castel Sant`Angelo. Castel Sant`Angelo dostal své dnešní jméno v roce 590 a původně byl navržen jako mauzoleum pro císaře Hadriána a jeho potomky, ale papežové jej přestavěli na hrad. Mauzoleum postavené z peperinu (sopečné horniny) má kruhový tvar o výšce 20 metrů a průměru 64 metrů. V době své výstavby byl Castel Sant`Angelo nejvyšší budovou v Římě.

Akci Atreju pořádá od roku 2014 Gioventù Nazionale, mládežnická divize strany Fratelli d`Italia (FdI), a je největší akcí pořádanou FdI. Již od prvních ročníků bylo vytvořeno tematické tričko, které obsahovalo téma daného ročníku. Tato trička zůstanou účastníkům hrdou vzpomínkou, která jim připomíná, že „Atreju je symbolem boje proti Nicotě, která postupuje, vyčerpává představivost a drtí mladé lidi jako sardinky“.

Atreju je o mladých lidech, kteří odmítají mlčet a být pouhými diváky rozhodnutí, která ovlivňují jejich budoucnost. Mladý Atreju se chce aktivně podílet na rozhodnutích, která ovlivňují jeho budoucnost, a chce být protagonistou na politické scéně. Za 25 let, které uplynuly od zahájení této akce, se tak mnoho mladých lidí, kteří jsou dnes nazýváni generací Atreju, přesunulo z učeben či univerzit na evropskou politickou scénu a někteří z nich se dokonce stali poslanci Evropského parlamentu.

Ze všech těchto důvodů je důležité, aby Atreju pokračovalo, protože mladí lidé, kteří se do něj dnes zapojují, budou budoucností budoucí země. Chceme-li mít prosperující budoucnost, musíme investovat do mladých lidí.

Tak se uvidíme v Římě, protože, jak jinak, v prosinci vedou všechny cesty do Říma.