fbpx

Evropa, hlavní odběratel zkapalněného plynu z USA

Obchod a ekonomika - 17 března, 2024

Ruská invaze na Ukrajinu, po níž následovaly sankce Kremlu, které se týkaly i vývozu ruského plynu, vedla k zásadním změnám v obchodu s plynem v Evropské unii od roku 2022. Odklon od ruského plynovodu vedl k tomu, že se dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) na trh EU v roce 2022 oproti předchozímu roku téměř zdvojnásobil a v roce 2023 dosáhne rekordních 120 miliard metrů krychlových. Vzhledem k tomu, že EU diverzifikuje své dodavatele, aby zajistila své potřeby plynu, staly se hlavním obchodním partnerem pro LNG USA, jejichž vývoz na evropský trh se ztrojnásobil. Do roku 2022 bude EU dovážet LNG z USA, Kataru a Ruska.

Dovoz LNG z USA je dvakrát vyšší než z Kataru

Podle oficiálních údajů byl dovoz z USA dvakrát vyšší než dovoz z druhého zdroje, Kataru. S posílením pozice na evropském trhu a s poklesem katarského vývozu v souvislosti s krizí na Blízkém východě sesadily USA tuto zemi z čela žebříčku vývozu LNG. Na druhou stranu se EU navzdory tolik diskutované nezávislosti na ruském plynu nevzdala úplně, pouze vyměnila plyn z plynovodů za LNG, na který se v současnosti sankce nevztahují. A velká část z nich nezůstává v dovážejících zemích. Podle oficiálních údajů se ruský LNG přepravuje z evropské pevniny přes terminály v několika přístavech EU.

Ministři energetiky zemí bloku EU se 4. března na návrh Evropské komise rozhodli prodloužit dobrovolné omezení dodávek plynu o další rok. Na stejném jednání se diskutovalo také o důsledcích zastavení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu, přičemž komisař EU pro energetiku Kadri Simson oznámil, že EU nemá zájem na prodloužení smlouvy a v dubnu připraví právní rámec pro zastavení dodávek bez sankcí pro kupující. Smlouva mezi Naftogazem Ukrajina a ruským Gazpromem vyprší na konci letošního roku a Ukrajinci již od loňského roku oznamují, že nemají v úmyslu ji prodloužit, a zdůrazňují, že dodávky plynu pokračovaly navzdory válce pouze „na podporu našich evropských kolegů“ aby nedošlo ke krizi cen plynu.

Po jednání v Bruselu Kadri Simson ujistil, že zásoby v podzemních zásobnících plynu jsou před koncem současného chladného období na poměrně vysoké úrovni, což usnadní čerpání na příští zimu. Kadri Simson také upozornil, že se diverzifikovali dodavatelé a trasy dodávek plynu, což samozřejmě něco stojí, ale závislost EU na ruském plynu se výrazně snížila. Kromě dodatečných nákladů na diverzifikaci dodávek znamenalo dobrovolné snížení spotřeby v období od srpna 2022 do prosince 2023 snížení poptávky o 18 %. Tento pokles rovněž vyvolává varovné signály o deindustrializaci regionu. Kromě toho evropské orgány zvažují zákaz plynových elektráren pro vytápění, což je opatření, na které mnoho zemí EU ještě není připraveno.

Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že se jedná o dobrovolné opatření, ne všechny členské státy bloku EU jsou ochotny doporučení ke snížení spotřeby plynu realizovat. To platí i pro Rumunsko, kde ministr energetiky Sebastian Burduja oznámil, že úřady v Bukurešti v nadcházejícím období neočekávají pokles, ale nárůst spotřeby plynu, a to v souvislosti s plány na oživení průmyslu chemických hnojiv a rozšířením distribučních sítí plynu k obyvatelstvu. Burduja vysvětlil, že ostatní země EU musí snížit svou závislost na ruském plynu, nikoli Rumunsko, které počítá s tím, že dodatečnou spotřebu pokryje tím, že od roku 2027 začne těžit plyn z kontinentálního šelfu v Černém moři, čímž se Rumunsko stane„prvním producentem plynu v EU“.

Do jaké míry se EU podařilo snížit svou závislost na ruském plynu, je sporné. Podle zprávy protikorupční skupiny Global Witness má EU stále daleko ke své tolik opěvované nezávislosti. Podle zprávy se vývoz ruského LNG do zemí EU v roce 2023 ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 40 %. Podle citovaného zdroje směřovala polovina ruského vývozu LNG do evropských zemí.

Kdo jsou hlavní evropští odběratelé ruského zkapalněného plynu?

Hlavními odběrateli v Evropské unii jsou Španělsko a Belgie, následované Francií, přičemž tyto tři země dovážejí celkem 44 % ruského zkapalněného plynu. Zbytek, až 50 %, jde do ostatních zemí EU. Podle High North News je to téměř polovina všech zemí EU. Podle High North News EU stále dováží z Ruska LNG v hodnotě 1 miliardy dolarů měsíčně. A to proto, že LNG na rozdíl od ruského plynu z plynovodů nepodléhá sankcím. Ruský zkapalněný plyn však nezůstává zcela v hlavních evropských dovozních zemích – Španělsku a Belgii – a vyváží se dále. Zdroj vysvětlil, že EU prostřednictvím svých terminálů usnadňuje ruský vývoz mimo kontinent. Přes přístavy EU prochází více než 200 dodávek ročně z ruského zařízení na zkapalněný zemní plyn Jamal a s nedávno zahájeným projektem Arctic LNG 2 v roce 2024 se tento dovoz od letošního roku dále zvýší.

Podle oficiálních údajů belgické vlády, které citoval deník The Guardian, je hlavním odběratelem ruského zkapalněného plynu procházejícího přes HUB v belgickém přístavu Zeebrugge Čína s pětinovým podílem na celkovém objemu. Podle stejných údajů by pouze 2,8 % plynu spotřebovaného Belgičany pocházelo z Ruska. Až do vypuknutí války na Ukrajině pocházelo 70 % dovozu LNG do EU ze tří zemí: USA, Kataru a Ruska. Od roku 2022, v souvislosti s kroky EU směřujícími ke snížení závislosti na Rusku a diverzifikaci dodavatelů plynu, jakož i s přechodem na dovoz od „spolehlivých partnerů„, dovoz amerického LNG do Evropy – EU a Spojeného království – prudce vzrostl.

V roce 2023 se USA, které jsou od roku 2011 největším světovým producentem plynu, podařilo sesadit z trůnu i největší světové vývozce LNG, Katar a Austrálii. Masivní vývoz do jiných zemí byl možný až po uvedení prvního velkého exportního terminálu na pobřeží Aljašského zálivu do provozu v roce 2016. Zpočátku byly hlavními odběrateli amerického LNG asijské země – především Japonsko a Jižní Korea. S rostoucí poptávkou na evropském trhu se však snížil i vývoz z USA na asijský trh. V roce 2023 vzrostl vývoz LNG z USA o 12,4 % na rekordních 4,34 bilionu kubických stop. A většina z nich – 62 % – směřovala do Evropy.

Evropa je již druhým rokem hlavním odběratelem zkapalněného plynu z USA, přičemž dovoz v roce 2023 dosáhl rekordních 2,79 bilionu stop krychlových. Za těchto okolností by moratorium přijaté prezidentem Joe Bidenem, které dočasně zastavilo výstavbu nových terminálů LNG, mohlo mít dopady i na vývoz do Evropy. Současný šéf Bílého domu, který během svého působení v úřadu prosadil rozsáhlý plán financování energetického přechodu, zdůvodnil toto opatření „existenční hrozbou“ změny klimatu. Podle americké agentury pro energetické informace je v současnosti v USA v provozu sedm terminálů na vývoz LNG, které denně zpracují více než 300 milionů kubických stop plynu.

Zkapalněný zemní plyn (LNG) je forma zemního plynu, která byla převedena do zkapalněného stavu, aby se usnadnilo jeho skladování a přeprava. Proces zkapalňování zemního plynu zahrnuje jeho ochlazení na extrémně nízké teploty, obvykle kolem -162 stupňů Celsia. Ochlazením zemní plyn výrazně zmenší svůj objem a stane se hustou kapalinou, která se snadno přepravuje. Tento proces zmenšuje objem plynu přibližně 600krát, což umožňuje jeho efektivní přepravu na velké vzdálenosti a skladování za kontrolovaných podmínek. LNG se hojně využívá v energetice jako palivo pro elektrárny, v chemickém průmyslu a v lodní dopravě. Použití LNG má ve srovnání se zemním plynem v plynné formě výhody v podobě snadnější manipulace, skladování a přepravy. LNG může být také čistším zdrojem energie, protože při jeho spalování vzniká méně emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek než při spalování jiných tradičních fosilních paliv.