fbpx

Itálie na špičce Evropy v oblasti přidané hodnoty v zemědělství v roce 2023

Energie - 23 června, 2024

V evropském hospodářském panoramatu pro rok 2023 zaujímá Itálie podle nejnovější zprávy zveřejněné statistickým úřadem Istat významné postavení z hlediska přidané hodnoty v zemědělství.

Tento výsledek podtrhuje význam a konkurenceschopnost italského zemědělského odvětví v rámci Evropské unie a zdůrazňuje jeho stálý růst a silnou schopnost vytvářet hodnoty. Celková hodnota zemědělské produkce v EU27 v roce 2023 činila 537 miliard eur, což je hodnota, která se v porovnání s předchozím rokem v podstatě nezměnila. V tomto kontextu vykazují členské země různou dynamiku. Největší nárůst hodnoty produkce zaznamenaly Portugalsko a Rumunsko, zatímco Dánsko a Polsko zaznamenaly nejvýraznější pokles.

Francie potvrzuje, že je lídrem evropské zemědělské produkce s hodnotou 96 miliard eur, což představuje přibližně 18 % celkové produkce EU27. Následuje Německo se 76,6 miliardami eur (14,3 %), Itálie se 71,9 miliardami eur (13,4 %), Španělsko s 65,5 miliardami eur (12,2 %), Polsko s 39,5 miliardami eur (7,3 %) a Nizozemsko s 36,7 miliardami eur (6,8 %).

Tyto údaje zdůrazňují, že zemědělství je pro mnoho evropských zemí stále klíčovým hospodářským odvětvím, a to nejen kvůli ekonomické hodnotě, kterou vytváří, ale také kvůli své schopnosti podporovat zaměstnanost a přispívat k zajištění potravin.

Zemědělská přidaná hodnota v Evropě

V roce 2023 dosáhla přidaná hodnota v zemědělství EU-27 225,6 miliardy eur, což představuje nárůst o 2,1 % oproti roku 2022. Francie zůstává v čele s přidanou hodnotou 39,2 miliardy eur, což představuje 17,4 % celkové hodnoty EU-27. Itálie však tento rozdíl výrazně snížila a dosáhla přidané hodnoty 38,2 miliardy eur, což představuje 16,9 % celkové evropské hodnoty. Španělsko s 33,2 miliardami eur (14,7 % EU) předstihlo Německo s 31,1 miliardami eur (13,8 % EU).

Úloha Itálie v evropském zemědělství

Itálie se svými 13,4 % celkové hodnoty evropské zemědělské produkce a 16,9 % přidané hodnoty potvrzuje svůj strategický význam v zemědělském prostředí EU. Tyto údaje odrážejí nejen množství produkce, ale také schopnost italského zemědělského odvětví vytvářet hodnotu prostřednictvím inovací, kvality a udržitelnosti.

Faktory, které přispívají k úspěchu italského zemědělství

Diverzifikace plodin:

Itálie je proslulá rozmanitostí svých plodin, od obilovin až po specializované plodiny, jako je víno, olivový olej, ovoce a zelenina. Tato diverzifikace pomáhá zmírnit rizika spojená s výkyvy trhu a nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Kvalita a tradice:

Výrobky jako víno, sýr a italský olivový olej jsou známé po celém světě díky své kvalitě a staleté tradici. Značka „Made in Italy“ představuje významnou přidanou hodnotu, která přispívá k udržení vysoké mezinárodní poptávky.

Inovace a udržitelnost:

Italské zemědělství významně investovalo do inovativních technologií a udržitelných zemědělských postupů. Tím se zvyšuje nejen produktivita, ale také ekologická udržitelnost odvětví.

Zásady podpory:

Vnitrostátní a evropská zemědělská politika hrála zásadní roli při podpoře italských zemědělců prostřednictvím dotací, programů rozvoje venkova a ochranných opatření proti krizím na trhu.

Budoucí výzvy a příležitosti

Navzdory svým úspěchům čelí italské zemědělské odvětví několika výzvám, mezi něž patří změna klimatu, nestálost cen zemědělských produktů a potřeba pokračovat v inovacích, aby si udrželo konkurenceschopnost. Tyto výzvy však představují také příležitosti k dalšímu zlepšení udržitelnosti a účinnosti odvětví.

Zpráva Istatu potvrzuje, že Itálie je na špičce evropského zemědělství, a to nejen z hlediska hodnoty produkce, ale také z hlediska vytvořené přidané hodnoty. Tento úspěch je výsledkem kombinace různých faktorů, od diverzifikace plodin po kvalitu výrobků, od inovací po udržitelnost. Při pohledu do budoucnosti má italské zemědělství potenciál dále růst a posilovat své vedoucí postavení v Evropě, úspěšně čelit výzvám a využívat příležitostí, které se objeví.

 

Alessandro Fiorentino