fbpx

Italien i topp i Europa för jordbrukets mervärde 2023

Energi - juni 23, 2024

I det europeiska ekonomiska panoramat för 2023 har Italien uppnått en viktig position när det gäller jordbrukets mervärde, enligt den senaste rapporten som publicerats av Istat.

Detta resultat understryker den italienska jordbrukssektorns betydelse och konkurrenskraft inom EU och visar på en konstant tillväxt och en stark förmåga att skapa värde. Det totala värdet av jordbruksproduktionen i EU27 uppgick 2023 till 537 miljarder euro, en siffra som var i stort sett oförändrad jämfört med föregående år. I detta sammanhang har medlemsländerna uppvisat olika dynamik. Portugal och Rumänien noterade de största ökningarna av produktionsvärdet, medan Danmark och Polen drabbades av de största minskningarna.

Frankrike bekräftar sin ledande ställning i Europa när det gäller jordbruksproduktion, med ett värde på 96 miljarder euro, vilket motsvarar cirka 18% av EU27:s totala värde. Därefter följer Tyskland med 76,6 miljarder euro (14,3%), Italien med 71,9 miljarder euro (13,4%), Spanien med 65,5 miljarder euro (12,2%), Polen med 39,5 miljarder euro (7,3%) och Nederländerna med 36,7 miljarder euro (6,8%).

Dessa uppgifter understryker hur jordbruket fortsätter att vara en avgörande ekonomisk sektor för många europeiska länder, inte bara för det ekonomiska värde det genererar, utan också för dess förmåga att stödja sysselsättningen och bidra till livsmedelsförsörjningen.

Jordbrukets förädlingsvärde i Europa

År 2023 uppgick förädlingsvärdet för jordbruket i EU27 till 225,6 miljarder euro, en ökning med 2,1% jämfört med 2022. Frankrike ligger fortfarande i topp med ett mervärde på 39,2 miljarder euro, vilket motsvarar 17,4% av EU27:s totala mervärde. Italien har dock minskat gapet avsevärt och uppnådde ett mervärde på 38,2 miljarder euro, 16,9% av det totala värdet i Europa. Spanien, med 33,2 miljarder euro (14,7% av EU), gick om Tyskland som låg på 31,1 miljarder euro (13,8% av EU).

Italiens roll i det europeiska jordbrukssammanhanget

Italien, med sina 13,4% av det totala värdet av den europeiska jordbruksproduktionen och 16,9% av förädlingsvärdet, bekräftar sin strategiska betydelse i EU:s jordbrukslandskap. Dessa data återspeglar inte bara produktionskvantiteten, utan också den italienska jordbrukssektorns förmåga att skapa värde genom innovation, kvalitet och hållbarhet.

Faktorer som bidrar till framgången för det italienska jordbruket

Diversifiering av grödor:

Italien är känt för sin mångfald av grödor, som sträcker sig från spannmål till specialgrödor som vin, olivolja, frukt och grönsaker. Denna diversifiering bidrar till att minska riskerna i samband med marknadsfluktuationer och ogynnsamma väderförhållanden.

Kvalitet och tradition:

Produkter som vin, ost och italiensk olivolja är kända över hela världen för sin kvalitet och sina månghundraåriga traditioner. Varumärket ”Made in Italy” utgör ett betydande mervärde som bidrar till att upprätthålla en hög internationell efterfrågan.

Innovation och hållbarhet:

Det italienska jordbruket har gjort betydande investeringar i innovativ teknik och hållbara jordbruksmetoder. Detta förbättrar inte bara produktiviteten, utan även sektorns miljömässiga hållbarhet.

Stödpolicyer:

Den nationella och europeiska jordbrukspolitiken har spelat en avgörande roll för att stödja de italienska jordbrukarna genom subventioner, program för landsbygdsutveckling och skyddsåtgärder mot marknadskriser.

Framtida utmaningar och möjligheter

Trots sina framgångar står den italienska jordbrukssektorn inför flera utmaningar, bland annat klimatförändringar, volatiliteten i priserna på jordbruksprodukter och behovet av att fortsätta att innovera för att bibehålla konkurrenskraften. Dessa utmaningar innebär dock också möjligheter att ytterligare förbättra sektorns hållbarhet och effektivitet.

Istat-rapporten bekräftar att Italien ligger i topp inom det europeiska jordbruket, inte bara när det gäller produktionsvärde utan också när det gäller det mervärde som skapas. Denna framgång är resultatet av en kombination av faktorer som sträcker sig från diversifiering av grödor till produktkvalitet, från innovation till hållbarhet. När vi blickar framåt har det italienska jordbruket potential att fortsätta växa och stärka sin ledande position i Europa, genom att framgångsrikt möta de utmaningar och ta vara på de möjligheter som kommer att uppstå.

 

Alessandro Fiorentino