fbpx

Włochy na szczycie Europy pod względem wartości dodanej w rolnictwie w 2023 r.

Energia - 23 czerwca, 2024

Według najnowszego raportu opublikowanego przez Istat, w europejskiej panoramie gospodarczej na 2023 r. Włochy osiągnęły ważną pozycję pod względem wartości dodanej w rolnictwie.

Wynik ten podkreśla znaczenie i konkurencyjność włoskiego sektora rolnego w Unii Europejskiej, podkreślając stały wzrost i silną zdolność do tworzenia wartości. Całkowita wartość produkcji rolnej w UE-27 w 2023 r. wyniosła 537 mld euro, co pozostało zasadniczo niezmienione w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym kontekście kraje członkowskie wykazywały różną dynamikę. Portugalia i Rumunia odnotowały największe wzrosty wartości produkcji, podczas gdy Dania i Polska doświadczyły najbardziej znaczących spadków.

Francja potwierdza swoją pozycję lidera w Europie pod względem produkcji rolnej, z wartością 96 miliardów euro, co stanowi około 18% całkowitej wartości UE-27. Kolejne są Niemcy z 76,6 mld euro (14,3%), Włochy z 71,9 mld euro (13,4%), Hiszpania z 65,5 mld euro (12,2%), Polska z 39,5 mld euro (7,3%) i Holandia z 36,7 mld euro (6,8%).

Dane te podkreślają, że rolnictwo nadal jest kluczowym sektorem gospodarki dla wielu krajów europejskich, nie tylko ze względu na generowaną wartość ekonomiczną, ale także ze względu na jego zdolność do wspierania zatrudnienia i przyczyniania się do bezpieczeństwa żywnościowego.

Rolnicza wartość dodana w Europie

W 2023 r. wartość dodana w rolnictwie w UE-27 osiągnęła 225,6 mld euro, co stanowi wzrost o 2,1% w porównaniu z 2022 r. Francja pozostaje liderem z wartością dodaną wynoszącą 39,2 mld euro, co stanowi 17,4% całkowitej wartości dla UE-27. Jednak Włochy znacznie zmniejszyły tę lukę, osiągając wartość dodaną w wysokości 38,2 mld euro, co stanowi 16,9% całkowitej wartości europejskiej. Hiszpania z 33,2 mld euro (14,7% UE) wyprzedziła Niemcy z 31,1 mld euro (13,8% UE).

Rola Włoch w europejskim kontekście rolnictwa

Włochy, ze swoimi 13,4% całkowitej wartości europejskiej produkcji rolnej i 16,9% wartości dodanej, potwierdzają swoje strategiczne znaczenie w krajobrazie rolniczym UE. Dane te odzwierciedlają nie tylko wielkość produkcji, ale także zdolność włoskiego sektora rolnego do generowania wartości poprzez innowacje, jakość i zrównoważony rozwój.

Czynniki, które przyczyniają się do sukcesu włoskiego rolnictwa

Dywersyfikacja upraw:

Włochy słyną z różnorodności swoich upraw, od zbóż po uprawy specjalistyczne, takie jak wino, oliwa z oliwek, owoce i warzywa. Dywersyfikacja ta pomaga ograniczyć ryzyko związane z wahaniami rynkowymi i niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Jakość i tradycja:

Produkty takie jak wino, ser i włoska oliwa z oliwek są znane na całym świecie ze swojej jakości i wielowiekowej tradycji. Marka „Made in Italy” stanowi znaczącą wartość dodaną, która przyczynia się do utrzymania wysokiego popytu międzynarodowego.

Innowacyjność i zrównoważony rozwój:

Włoskie rolnictwo znacznie zainwestowało w innowacyjne technologie i zrównoważone praktyki rolnicze. Poprawia to nie tylko produktywność, ale także zrównoważenie środowiskowe sektora.

Zasady wsparcia:

Krajowe i europejskie polityki rolne odegrały kluczową rolę we wspieraniu włoskich rolników poprzez dotacje, programy rozwoju obszarów wiejskich i środki ochronne przed kryzysami rynkowymi.

Przyszłe wyzwania i możliwości

Pomimo swoich sukcesów, włoski sektor rolniczy stoi przed kilkoma wyzwaniami, w tym zmianami klimatycznymi, zmiennością cen produktów rolnych i potrzebą dalszego wprowadzania innowacji w celu utrzymania konkurencyjności. Wyzwania te stanowią jednak również szansę na dalszą poprawę zrównoważonego rozwoju i wydajności sektora.

Raport Istat potwierdza, że Włochy znajdują się w czołówce europejskiego rolnictwa, nie tylko pod względem wartości produkcji, ale także wytworzonej wartości dodanej. Sukces ten jest wynikiem połączenia różnych czynników, od dywersyfikacji upraw po jakość produktów, od innowacji po zrównoważony rozwój. Patrząc w przyszłość, włoskie rolnictwo ma potencjał, aby nadal się rozwijać i umacniać swoją wiodącą pozycję w Europie, skutecznie stawiając czoła wyzwaniom i wykorzystując pojawiające się możliwości.

 

Alessandro Fiorentino