fbpx

Itálie udělila většinu občanství cizincům

Politika - 7 dubna, 2024

V roce 2022 se italskými občany stali především lidé pocházející z Albánie (38 tisíc), Maroka (31 tisíc) a Rumunska (16 tisíc). Tyto tři země představují 40 % všech akvizic

Podle nejnovějších údajů zveřejněných Eurostatem se v roce 2022 výrazně zvýšil počet cizinců, kteří získali italské občanství, a to na celkem 213 716 osob. Toto číslo představuje 76% nárůst oproti předchozímu roku, kdy italské občanství získalo pouze 121 457 osob. Na tento rostoucí trend upozornila zpráva nadace IsmuEts, která zdůraznila, že v roce 2022 získalo italské občanství 4,3 % cizinců žijících v Itálii, což je v ostrém kontrastu s průměrem celé Evropské unie , který činil 2,6 %.

Na evropské úrovni získal v roce 2022 občanství zemí Evropské unie téměř milion osob, což představuje 20% nárůst oproti předchozímu roku, tedy přibližně o 163 100 osob více. Itálie se potvrdila jako země, která udělila nejvyšší počet nových občanství, což představuje 22 % celkového počtu občanství EU, následovaná Španělskem (181 581 občanství, což odpovídá 18 % celkového počtu občanství EU) a Německem (166 640 občanství , 17 % celkového počtu občanství EU). Největší nárůst počtu občanství udělených neitalským rezidentům v roce 2022 ve srovnání s předchozím rokem zaznamenala Itálie, a to o 92 200 osob, následovaná Španělskem s +37 600 osobami a Německem s +36 600 osobami. Naopak výrazný pokles byl zaznamenán ve Francii (-15 900), Nizozemsku (-9 300) a Portugalsku (-3 700).

Pokud jde o původ nových italských občanů v roce 2022, ukazuje se, že většina z nich pochází z Albánie (38 tisíc), následuje Maroko (31 tisíc) a Rumunsko (16 tisíc), což dohromady představuje 40 % nových přírůstků. Dále byl zaznamenán výrazný nárůst naturalizací občanů Argentiny, Brazílie, Moldavska a Ukrajiny, jejichž počet se oproti předchozímu roku více než zdvojnásobil. Z hlediska evropského kontextu jsou hlavními zeměmi původu nových občanů EU Maroko (112 700 udělených občanství), Sýrie (90 400) a Albánie (50 300).

Z demografického hlediska byl v roce 2022 průměrný věk osob, které získávají občanství v zemích EU, 31 let, přičemž nejnižší průměrný věk byl zaznamenán v Řecku, kde polovina nových občanů je mladší 21 let. Naopak nejvyšší průměrný věk má Kypr, a to 42 let. Z těchto nových občanů je 39 % mladších 25 let, 41 % je ve věku 25 až 44 let a zbývajících 20 % je starších 45 let. Zejména 26 % nových občanů EU tvoří děti mladší 15 let. Vyšší podíl je ve Francii (34 %), Lotyšsku (33 %), Španělsku (32 %) a Belgii (31 %).

Pokud se zaměříme na mladou populaci nových italských občanů, v roce 2022 bude 26 % z nich spadat do věkové skupiny od 0 do 14 let. Pokud vezmeme v úvahu i věkovou skupinu mezi 15 a 19 lety, procento se zvýší na 37 % všech naturalizací. Co se týče původu italských dětí, je patrné, že většina z nich pochází především z Pákistánu (44 %), Bangladéše (42 %), Egypta (41 %) a Maroka (39 %), zatímco nejnižší podíl je u Brazilců (5 %), Argentinců (7 %) a Ukrajinců (10 %).

Údaje týkající se naturalizací v Itálii v roce 2022 ukazují na výrazný nárůst počtu nových občanů, přičemž mezi těmi, kdo získali italské občanství, je široká škála původů a výrazné zastoupení mladých lidí a dětí, což odráží rostoucí rozmanitost a začlenění do italské společnosti.Situace v Itálii pomáhá pochopit hluboké změny, k nimž dochází v evropské a mezinárodní společnosti, s rostoucí a obtížně zastavitelnou globalizací, kterou je však třeba kontrolovat, aby byla zaručena sociální bezpečnost a zachování národních kultur.