fbpx

Italien har beviljat flest medborgarskap till utlänningar

Politik - april 7, 2024

År 2022 blev främst personer med ursprung i Albanien (38 tusen), Marocko (31 tusen) och Rumänien (16 tusen) italienska medborgare. Dessa tre länder står för 40% av de totala förvärven

Enligt de senaste uppgifterna från Eurostat ökade antalet utländska medborgare som fick italienskt medborgarskap kraftigt under 2022 och uppgick till totalt 213 716 personer. Denna siffra motsvarar en ökning med 76% jämfört med föregående år, då endast 121 457 personer hade förvärvat italienskt medborgarskap. Denna växande trend lyftes fram i en rapport från IsmuEts Foundation, som visade att 2022 fick 4,3% av de utländska invånarna i Italien italienskt medborgarskap, i stark kontrast till genomsnittet för hela Europeiska unionen , som låg på 2,6%.

På europeisk nivå fick nästan en miljon personer medborgarskap från EU-länder under 2022, en ökning med 20 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar cirka 163 100 fler personer. Italien bekräftade sig som det land som beviljade flest nya medborgarskap, vilket motsvarar 22 % av EU:s totala antal, följt av Spanien (181 581 medborgarskap, motsvarande 18 % av EU:s totala antal) och Tyskland (166 640 medborgarskap , 17 % av EU:s totala antal). Italien noterade också den största ökningen av medborgarskap som beviljades icke-italienska invånare 2022 jämfört med föregående år, med en ökning på 92 200 personer, följt av Spanien med +37 600 och Tyskland med +36 600. Däremot noterades betydande minskningar i Frankrike (-15.900), Nederländerna (-9.300) och Portugal (-3.700).

När det gäller ursprunget för nya italienska medborgare 2022 framgår det att majoriteten av dem kommer från Albanien (38 tusen), följt av Marocko (31 tusen) och Rumänien (16 tusen), som tillsammans representerar 40% av de nya förvärven. Dessutom noterades en betydande ökning av naturaliseringar för medborgare från Argentina, Brasilien, Moldavien och Ukraina, med ökningar som mer än fördubblades jämfört med föregående år. En analys av det europeiska sammanhanget visar att de viktigaste ursprungsländerna för nya EU-medborgare är Marocko (112 700 beviljade medborgarskap), Syrien (90 400) och Albanien (50 300).

Demografiskt sett var medelåldern för personer som fick medborgarskap i EU-länderna 31 år 2022, och Grekland hade den lägsta medelåldern, där hälften av de nya medborgarna var yngre än 21 år. Cypern har däremot den högsta medelåldern med 42 år. Av dessa nya medborgare är 39% under 25 år, medan 41% är mellan 25 och 44 år och de återstående 20% är 45 år eller äldre. Framför allt är 26 procent av de nya EU-medborgarna barn under 15 år. Högre andelar finns i Frankrike (34%), Lettland (33%), Spanien (32%) och Belgien (31%).

Med fokus på den unga befolkningen av nya italienska medborgare kommer 26% 2022 att tillhöra åldersgruppen mellan 0 och 14 år. Om vi även tar hänsyn till åldersgruppen mellan 15 och 19 år stiger andelen till 37 % av alla naturaliseringar. När det gäller de italienska barnens ursprung noteras att majoriteten av dem kommer från Pakistan (44%), Bangladesh (42%), Egypten (41%) och Marocko (39%), medan de lägsta procentsatserna återfinns bland brasilianare (5%), argentinare (7%) och ukrainare (10%).

Uppgifter om naturaliseringar i Italien 2022 visar en betydande ökning av antalet nya medborgare, med en mängd olika bakgrunder och en stark närvaro av ungdomar och barn bland dem som har fått italienskt medborgarskap, vilket återspeglar den växande mångfalden och inkluderingen i det italienska företaget. Den italienska situationen hjälper till att förstå den djupgående förändring som sker i det europeiska och internationella samhället, med en växande och svårstoppad globalisering som dock måste kontrolleras för att garantera social trygghet och bevarandet av nationella kulturer.