fbpx

Konzervativci stanovili „Kilkennyské zásady“ pro udržitelné zemědělství

Životní prostředí - 6 listopadu, 2023

Redakční komentář. Na setkání v irském Kilkenny diskutovali konzervativci o napětí v současném evropském přístupu ke globálnímu oteplování. V širším měřítku vyjádřili znepokojení nad ideologicky zakořeněným přístupem, který pod nálepkou zelené politiky ohrožuje budoucnost důležitých odvětví, včetně zemědělství, přičemž konečný dopad na globální oteplování je sporný.

Přístup Komise k vydávání stále většího počtu nařízení podkopává národní demokracie a tím i skutečný konzultační přístup, který by měl být základem každé relevantní politické inovace. Zemědělci jsou například terčem toho, co vnímají jako nepřátelský postoj některých vlád, který jim hrozí vytlačením z trhu. Ironií tohoto přístupu je, že jejich ztracenou produkci přebírají zemědělci ze zemí mimo EU, kteří jim rádi nahradí výpadek. Opírají se přitom o tytéž (pod)normy, proti nimž chce EU podle svých slov bojovat ve svých vlastních politikách a předpisech zaměřených na evropské zemědělce pěstující plodiny a chovající dobytek. Na strategičtější úrovni tento postoj činí EU zranitelnou vůči zahraničním autokraciím, které jsou ochotny – a nyní stále více schopny – ozbrojit potravinovou bezpečnost i kritické suroviny potřebné pro náš zelený přechod.

V rozporu s tímto nepromyšleným přístupem vyzdvihli účastníci diskuse a delegáti, kteří se sešli v Kilkenny, význam následujících pěti zásad:

  1. Znalosti a zkušenosti evropských zemědělců v oblasti udržitelného zemědělství by měly být brány jako relevantní vstupní informace pro jakákoli nařízení a/nebo politiky.
  1. Taková nařízení a/nebo politiky by se měly zaměřit spíše na pobídky a dobrovolné dodržování předpisů než na prosazování pravidel, která někdy vypracovávají úředníci s malou znalostí daného odvětví.
  1. Udržitelné zemědělství by mělo těžit z větších investic do výzkumu a inovací, ne jen z větší regulace.
  1. Nová opatření by měla být podložena použitelnou analýzou nákladů a přínosů, aby byla zajištěna přiměřenost a relevance.
  1. Každé hodnocení nových opatření by mělo být rozšířeno na reakci neregionálních subjektů, aby se zabránilo tomu, že subjekty mimo EU budou využívat stejná opatření, která mají nepříznivý dopad na zemědělce v EU.

Vzhledem k blížícím se volbám do Evropského parlamentu budou tyto zásady podkladem pro pragmatický a ekologický program, který konzervativci představí voličům v EU.