fbpx

Snaha Fratelli d’Italia změnit Evropu

Evropské volby - 29 května, 2024

360 milionů evropských občanů se chystá k volbám. Ve dnech 6. až 9. června půjdou voliči ve 27 státech EU k volbám, aby obnovili Parlament starého kontinentu. Ve srovnání s obdobím před pěti lety se změnil jak počet oprávněných voličů – protože v posledním kole hlasovali i obyvatelé Spojeného království, které 31. ledna 2020 oficiálně opustilo Evropu -, tak geopolitický kontext. Na rozhodování občanů starého kontinentu budou mít velký vliv následky pandemie, rusko-ukrajinský konflikt, energetická a klimatická krize, nelegální vstupy do Evropy a problém nekontrolovatelných migračních toků (podle zprávy Frontexu v prvních dvou měsících roku 2024 31.200 lidí nelegálně přišlo v rámci evropských hranic; nejčastěji projížděnou trasou se stala západní, kdy 12 100 migrantů opustilo břehy Mauretánie a přistálo na pobřeží Kanárských ostrovů), zelená dohoda, která má být revidována nebo reformována, a ztráta konkurenceschopnosti evropských podniků ve srovnání se Spojenými státy a Čínou. V sázce je nejen politické složení hemicyklů ve Štrasburku a Bruselu, ale i budoucnost Evropy, jejíž priority je třeba řešit a nové otázky zařadit do centra politické agendy komisí.

Čekání se blíží ke konci, stejně jako volební kampaň. Zraky politických analytiků se upírají především na několik zemí, které budou hrát klíčovou roli při určování nové rovnováhy na kontinentu. Mezi ně určitě patří Itálie. Nadcházejícího 8. a 9. června – v „bootu“ se bude hlasovat v sobotu 8. června od 14 do 22 hodin a v neděli 9. června od 7 do 23 hodin – bude 47 milionů oprávněných voličů vyzváno, aby zvolili 76 zástupců, tedy 10,55 % ze 720 europoslanců.

Vedoucí stranou se stává Fratelli d’Italia. Oproti roku 2019 – kdy se jí jako páté největší politické síle v zemi podařilo zvolit spolupředsedu frakce Evropských konzervativců a reformistů Nicolu Procacciniho (zvolen ve volebním obvodu Střední Itálie), vedoucího delegace FdI-ECR Carla Fidanzu (volební obvod Severozápad), Sergia Antonia Berlata (volební obvod Severovýchod), Pietro Fiocchi (severozápadní volební obvod), Chiara Maria Gemma (jižní volební obvod), Giuseppe Milazzo (ostrovní volební obvod), Denis Nesci (jižní volební obvod), Vincenzo Sofo (jižní volební obvod) a Raffaele Stancanelli (ostrovní volební obvod) – má další čísla, další politickou a institucionální váhu a více než 580 dní řádné správy věcí veřejných. Práce, kterou vykonala premiérka Giorgia Meloniová na národní i mezinárodní úrovni, vrátila národu důvěryhodnost. To, že Itálie má díky směrnicím, pokynům a politice Meloniho vlády v Evropě mnohem větší váhu, je známá věc. Dokonce i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, kterou jako „spitzenkandidátku“ nominovala Evropská lidová strana, během debaty mezi kandidáty navrženými na funkci v paláci Berlaymont zopakovala, že s italským premiérem velmi dobře spolupracovala. Vítr se změnil, na což upozornil i Nicola Procaccini.

„Objektivně vzato,“ řekl spolupředseda skupiny ECR a kandidát Fratelli d’Italia číslo dvě – hned po premiérce Giorgii Meloniové – na okraj udílení Ceny města Říma, „v Evropě se již na Itálii nepohlíží s předsudky, se stejnými předsudky, které provázely vznik této vlády vedené premiérkou Giorgií Meloniovou. Dnes je situace jiná, což je vidět i na způsobu a tónu, jakým o naší zemi informují nejvýznamnější evropská média. Jestliže nejvlivnější německé noviny přiznávají, že Italy podceňovaly, a jestliže se jeden z nejvýznamnějších britských deníků ptá, jak Itálie dokázala to, o čem se Velké Británii mohlo jen zdát, aniž by vzal v úvahu, že každý den se objevují svědectví tohoto ražení, která podtrhují právě změnu perspektivy, znamená to, že Itálie je konečně vnímána v silné, důvěryhodné a pevné pozici. Nastal čas, kdy je třeba toto postavení upevnit. Je to teď, nebo nikdy.“

Itálie je zkrátka připravena vystoupit na scénu a vydobýt si vedoucí úlohu v rámci kontinentálních institucí.

„Domnívám se, že bod rovnováhy se posune doprava,“ dodal Procaccini. „Domnívám se, že již nyní můžeme říci, že Evropská komise, která je výrazem vlád, a nikoli Parlamentu, bude středopravicová, stejně jako Evropská rada. Věřím také, že konzervativci, zejména díky Fratelli d’Italia, mohou být protagonisty. Existují objektivní prvky. Myslím si, že Itálie právě díky Fratelli d’Italia může mít v evropských institucích vedoucí úlohu, kterou možná dosud nikdy neměla. Dosud nás vždy považovali za chvost, říkali nám „nemocný muž Evropy“, ale dnes se můžeme spolehnout na solidní, stabilní vládu, která dosahuje důležitých výsledků. To vše kromě posilování optimismu vytváří pozitivní efekt v celé Evropě a výrazně posiluje morálku i ostatních konzervativních sil.“

Politické hnutí italského premiéra vypracovalo pro evropské volby manifest, v němž se hlásí k obraně identity národů a zemí starého kontinentu. Fratelli d’Italia chce, aby Evropa dokázala, že je politickým gigantem, který je schopen hrát vedoucí roli na mezinárodní scéně a čelit výzvám naší doby, jako je zahraniční politika, obrana, bezpečnost vnějších hranic, regulace migračních toků, jednotný trh a energetika. Navrhovaným modelem je konfederativní Evropa, která respektuje zásady subsidiarity a proporcionality, jež jsou zakotveny v zakládajících smlouvách EU, a ponechává národní politiky v kompetenci jednotlivých vlád. Program Fratelli d’Italia pro Evropany uvádí 15 hlavních bodů, které budou muset změnit Evropu. Od pracovního sektoru s investicemi do podniků a vzdělávání za účelem vytváření pracovních míst, přes spravedlnost a boj proti kriminalitě, obranu zemědělců, potravinové suverenity a přírody – ale bez ekofólií, přes zdraví a účinnou zdravotní péči ve službách jednotlivce, populační růst jako klíč k budoucnosti, ústřední postavení ekonomiky a opatření proti nekalé konkurenci, ochranu evropských hranic (ústřední bude také rozvoj Matteiho plánu pro Afriku) a schopnost Evropy zajistit mír a energetickou nezávislost (Itálie může a musí být energetickým centrem Evropy). Klíčové jsou také strategie pro průmyslově konkurenceschopnější kontinent, pokyny pro tzv. mořskou ekonomiku, ustanovení zaměřená na zajištění rovných příležitostí a boj proti všem formám násilí založeného na pohlaví a pravidla týkající se umělé inteligence.

„Řekněme, že v Evropě je třeba změnit více než jen několik věcí, protože výsledky posledních pěti let jsou v mnoha ohledech téměř katastrofální,“ pokračoval spolupředseda ECR Procaccini. „Připomínám zejména tento zběsilý přístup k ekologickému přechodu, který způsobil nejrůznější problémy v oblasti hospodářství a výroby, ale zejména v sociální oblasti a také v oblasti ochrany životního prostředí. Jde o to obnovit mnoho věcí, měli bychom změnit základy a hájit původní myšlenku Evropy, kterou je konfederace svobodných a suverénních národů, a ne federalistický superstát, který by chtěli zavést levičáci, zbavit každou zemi jejích kompetencí a předat je Bruselu. To je projekt, proti kterému se důrazně stavíme, a jsem přesvědčen, že se proti němu postaví i italští a evropští občané. To vše mi dodává ještě větší důvěru ve volby, které se nyní blíží.“

Evropská kampaň Fratelli d’Italia bude ukončena 1. června příštího roku v Římě projevem premiérky Giorgie Meloni. Kulisou pro závěrečné shromáždění bude centrální náměstí Piazza del Popolo, které se při této příležitosti zaplní příznivci ze všech koutů země. Všechny spojuje vůle změnit Evropu.