fbpx

Současná správa fondů v EU

Eseje - 26 listopadu, 2023

Španělské předsednictví Rady Evropské unie uspořádalo meziparlamentní konferenci o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v EU, která se nedávno konala v Madridu.

První ze zasedání bylo věnováno výzvám evropského „vládnutí“, což je eufemismus pro zastřený způsob řízení, aby se vyhnulo termínu „vláda“ a často zasahovalo do kompetencí, které mu nebyly přiděleny.

Záminkou pro takovou změnu „řízení“ byla analýza výzev v kontextu žádoucího hospodářského oživení Evropské unie v mezinárodním kontextu. Způsob, jak toho dosáhnout, představilo španělské předsednictví a v zásadě nekriticky se přiklonilo ke sdělení Evropské komise z roku 2022, v němž se vágně hovoří o posílení hospodářského růstu podporujícího začlenění prostřednictvím strategických investic.

Zůstává však záhadou, jak se takové strategické investice mají kontrolovat. Poslanec Evropského parlamentu za ECR Jorge BUXADÉ se nedávno obrátil na Evropskou komisi s dotazem, jakým způsobem socialisticko-komunistická vláda Pedra SÁNCHEZE ve Španělsku vyplatila 28 miliard EUR v rámci nástroje pro obnovu a odolnost (RRF) a dalších 9 miliard EUR v rámci předběžného financování.

Podezření, že došlo k možnému utajení čerpání prostředků EU španělskou vládou, vyplynulo ze zprávy Evropského parlamentu z 16. května 2023, v níž Výbor pro rozpočtovou kontrolu již vyjádřil zásadní výhrady k údajným investicím, které současná vláda v Madridu zdůvodnila.

Pan Buxadé zejména požádal Komisi, aby požádala španělskou ministryni hospodářství Nadiu CALVIÑO, aby upřesnila, jaká částka byla skutečně vyplacena konečným příjemcům, jelikož tato informace v jejím dopise ze dne 9. května 2023 chybí a Parlament stále neví, kolik finančních prostředků přidělených Sánchezově vládě bylo vloženo do reálné ekonomiky.

Politik VOX dále připomněl. že na výročním zasedání barcelonského hospodářského kruhu dne 31. května 2023 paní Calviño oznámila, že před parlamentními volbami, které se budou konat 23. července 2023, požádá o další finanční prostředky EU ve výši 94,3 miliardy EUR, většinou ve formě půjček, které budou muset splatit příští generace Španělska. Je samozřejmé, že ani před podáním žádosti, ani po něm paní Calviño nevysvětlila, kolik z již vyplacených finančních prostředků z nástroje pro obnovu a odolnost se skutečně dostalo ke konečným příjemcům.

Reakce socialistického komisaře Paola GENTILONIHO na tyto údajně „strategické“ investice levicové vlády v Madridu nepůsobí příliš přesvědčivě. Podle jeho odůvodnění RRF umožňuje provádět platby na základě plánů členských států a nařízení o RRF „nevyžaduje, aby členské státy podávaly zprávy o finančních prostředcích vyplacených konečným příjemcům“. Jinými slovy, pokud plán vypadá dostatečně strategicky, není třeba zajišťovat jeho správnou realizaci, tedy vlastně neexistuje žádná kontrola.

Dále pan Gentiloni označuje Španělsko za „lídra v provádění RRF“, a to jen proto, že jako první členský stát obdrželo platby na každou ze tří žádostí, které předložilo Komisi. Mimochodem, Španělsko se současnou „sociální“ vládou překonalo rekord v nezaměstnanosti, která je nejvyšší z celé OECD, před Řeckem, Kostarikou, Tureckem a Kolumbií.

Pan Buxadé se rovněž zeptal, proč byly některým regionům zamítnuty žádosti o financování, neboť na tuto otázku upozornil i Výbor Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu. Pan Gentiloni pouze odpověděl, že v případě Španělska tak bylo rozhodnuto na „odvětvových konferencích“, aniž by cokoli vysvětlil k podstatě věci.

Závěrem člen ECR připomněl, že španělská vláda by měla Evropskému účetnímu dvoru umožnit přístup do systémů CoFFEE a Minerva, aby se zabránilo střetu zájmů při přidělování finančních prostředků EU. Komisař Gentiloni se ve své odpovědi opět vyhnul jakékoli odpovědnosti jménem Evropské komise, a to navzdory existenci dohody o financování podepsané mezi Komisí a Španělským královstvím.