fbpx

Španělské předsednictví Rady v nejistotě

Politika - 23 srpna, 2023

Když španělský premiér Pedro Sánchez vyhlásil 29. května předčasné parlamentní volby, tvrdil, že ho k tomu vedla snaha zajistit stabilitu ve Španělsku po negativních výsledcích socialistických stran (PSOE, S&D) v regionálních a místních volbách. Sánchez považoval za nezbytné, aby se „vyjasnila vůle španělského lidu“ ohledně „politiky, kterou by měla vláda provádět, a politických stran, které by ji měly vést“.

Výsledky voleb však vedly ke zcela opačnému scénáři, kdy roztříštěný Kongres poslanců nemá jasnou parlamentní většinu. Pravicový blok sice vyhrál volby počtem hlasů a mandátů, ale nemá dostatečnou většinu, aby mohl vládnout.

A přestože Sánchezův levicový blok může zůstat u moci s podporou separatistických stran, bude to pravděpodobně vyžadovat nepříjemné ústupky ze strany Madridu, které mohou přijít až po měsících zdlouhavých a intenzivních jednání.

V případě neúspěchu jednání o sestavení vlády by se Španělsko mohlo v listopadu nebo prosinci dostat k opakovaným volbám.

Proto tyto výsledky přinesou v nadcházejících měsících pouze politickou nejistotu a nestabilitu. Tyto výsledky přicházejí pro Španělsko v obzvláště nepříznivé době. V současné době země vykonává šestiměsíční rotující předsednictví Rady EU (od července do konce prosince). Nejistota a nestabilita nevyhnutelně pronikne i do španělského předsednictví.

Bohužel pro Španělsko (a EU) se vzhledem k výsledkům španělských voleb bude většina španělského předsednictví časově shodovat se složitým a zdlouhavým procesem sestavování vlády. Předsednictví Rady vyžaduje značný kapitál, neboť předsedající členský stát je odpovědný za plánování a vedení zasedání Rady a jejích přípravných orgánů a za zajištění hladkého průběhu legislativního procesu, usnadnění dialogu a dosažení konsensu a zastupování Rady ve vztazích s ostatními orgány EU.

Během španělského předsednictví bude Sánchezův kabinet úřednickou vládou s omezenými pravomocemi, a protože Sánchez bude rovněž zapojen do procesu sestavování vlády, bude on i jeho vláda nucena vynakládat velkou část svého politického kapitálu spíše na domácí scéně než v Bruselu.

Na pořadu jednání je mnoho důležitých otázek, včetně legislativních spisů v oblasti energetiky a zemědělské politiky, které stále čekají na přijetí postoje Rady v prvním čtení nebo na uzavření dohody v prvním čtení. V oblasti energetiky se jedná o změny směrnice o obnovitelných zdrojích energie, směrnice o energetické náročnosti budov a směrnice o energetické účinnosti, směrnice o průmyslových emisích, návrh nařízení o snižování emisí metanu v odvětví energetiky, návrh nařízení o udržitelných námořních palivech a udržitelných leteckých palivech a samozřejmě důležitý návrh nařízení o reformě trhu s elektřinou v EU, o kterém jsme již podrobně psali.

Dvěma hlavními prioritami španělského předsednictví jsou navíc „reindustrializace EU“ a „pokrok v ekologickém přechodu“. V tomto ohledu se španělské předsednictví zavázalo podporovat opatření, jako je výše zmíněná reforma trhu s elektřinou, která má „urychlit zavádění obnovitelných zdrojů energie, snížení cen elektřiny a zlepšení stability systému“, a také urychlit legislativní procesy týkající se Vhodné pro 55 a předpisy o energetické účinnosti.

V oblasti zemědělství španělské předsednictví slíbilo, že v rámci zajištění „otevřené strategické autonomie“ EU „podpoří rozvoj strategických odvětví“ a „posílení našich dodavatelských řetězců“, aby se zvrátila „nadměrná závislost EU na třetích zemích“, pokud jde o zboží včetně potravin.

Důležitými legislativními dokumenty, které v současné době čekají na první čtení v Radě v oblasti zemědělství, jsou návrh nařízení, které má členským státům umožnit omezit nebo zakázat používání geneticky modifikovaných potravin a krmiv na jejich území, návrh nařízení o zeměpisných označeních vína, lihovin a zemědělských produktů nebo nechvalně známý zákon o obnově přírody, který nedávno schválil Parlament.

Kromě toho budou muset členské státy i nadále přijímat důležitá a včasná rozhodnutí o pomoci zemědělcům, jako je balíček ve výši 330 milionů eur schválený na konci června na podporu zemědělců postižených nepříznivými klimatickými jevy nebo balíček ve výši 100 milionů eur pro zemědělce ze středních a východních členských států, jejichž činnost byla narušena ukrajinským vývozem zemědělských potravin. Tyto dva balíčky pomoci byly důležité, ale podmínky, které vedly k jejich nutnosti, budou pravděpodobně přetrvávat a Španělsko může mít potíže s vedením při zajišťování budoucích balíčků, které mohou být nezbytné pro národní zemědělská odvětví, jako je španělské, která byla zpustošena suchem.

Nestabilní a nejistá domácí situace Španělska však může odvést jeho pozornost od EU a zabránit mu v efektivním výkonu předsednické role. Současný status Sánchezovy vlády a nejistota a nestabilita, které provázejí proces sestavování vlády, budou omezovat schopnost Španělska vykonávat účinné vedení na evropské scéně a zajistit dohody o důležitých legislativních dokumentech na pořadu jednání.