fbpx

Имиграцијата во Европа и конзервативниот пристап

Политика - април 6, 2024

Европа е историски земја на миграција, со текови кои ја обликуваа историјата, културата и економијата на континентот, но кои неизбежно мора да се регулираат.

Во последните децении, имиграцијата во Европа доби невидени димензии и сложеност, предизвикувајќи жестоки дебати и спротивставени мислења. Во овој контекст, конзервативната визија за имиграцијата презеде значајна улога, одразувајќи ги грижите и приоритетите на важен сегмент од европското општество.

Конзервативната визија за имиграцијата во Европа има свои корени во неколку извори, вклучувајќи ја одбраната на националниот суверенитет, заштитата на културниот идентитет и одржувањето на јавниот ред и социјалната кохезија. Овие традиционални вредности најдоа плодна почва во контекст на брза демографска и социјална трансформација, одговарајќи на загриженоста во врска со способноста на имигрантите да се интегрираат и влијанијата врз економијата и социјалната благосостојба. Неодамнешниот бран на миграција во Европа, главно предизвикан од конфликти, политичка нестабилност и сиромаштија на Блискиот Исток, Африка и други региони, покрена голем број предизвици и контроверзии. Европските конзервативци често ги критикуваа политиките за добредојде на мигрантите усвоени од многу европски влади, тврдејќи дека таквите политики придонесоа за зголемување на илегалната имиграција, криминалот и несигурноста.

Во многу европски земји, дебатата за имиграцијата е поттикната и од прашања поврзани со културната и верската интеграција. Конзервативците изразија загриженост за способноста на имигрантите да ги усвојат вредностите и нормите на општеството домаќин, стравувајќи од формирање на културни енклави кои би можеле да ја поткопаат социјалната кохезија и да поттикнат радикализам. Конзервативните позиции за имиграцијата во Европа варираат од земја до земја, но има некои заеднички линии што произлегуваат од политиките и предлозите кои исто така доаѓаат од партии од различна природа. Некои европски влади, од сите фракции, сè повеќе имаат тенденција да поддржуваат ригорозни политики за контрола на границите со цел да се ограничи илегалната имиграција и да се регулираат миграциските текови со цел да се гарантира националната безбедност и интегритетот на системот на благосостојба, јасно усвојувајќи политики дефинирани како конзервативни, но кои сега можат да бидат дефинирани едноставно како прагматични и ефективни.

Конзервативната европска политика поддржува селективни практики за интеграција кои ја фаворизираат имиграцијата на поединци со вештини и квалификации што ги бара националниот пазар на труд, истовремено ограничувајќи го влезот на оние кои би можеле да претставуваат товар за општествениот систем и внатрешната безбедност. Останува фундаментално за секоја држава погодена од имиграцијата да ја нагласи важноста од промовирање на националните вредности и културниот идентитет, да ги поддржува политиките кои ја поддржуваат асимилацијата на имигрантите во општеството домаќин и да го промовираат знаењето за националниот јазик и историја. Многу конзервативци веруваат дека за решавање на основните причини за имиграцијата потребна е блиска меѓународна соработка, преку развојна помош, превентивна дипломатија и стабилизација на регионите погодени од конфликти и нестабилност.

Прашањето за имиграцијата ќе продолжи да биде во центарот на политичката дебата во Европа во наредните години, со предизвици и можности кои ќе бараат иновативни решенија и одговорно лидерство. Европските влади ќе бидат повикани да најдат рамнотежа помеѓу заштитата на традиционалните вредности и потребата за справување со глобалните предизвици во сè повеќе меѓусебно поврзан и брзо се развива свет. Судбината на Европа во голема мера ќе биде одредена од нејзината способност да се справи со предизвиците на имиграцијата на конструктивен и инклузивен начин, почитувајќи ги основните принципи на хуманост, солидарност и почитување на човековите права. Само преку заеднички и мултилатерален пристап ќе биде можно да се гарантира одржлива и просперитетна иднина за Европа и светот како целина. Визијата на европските конзервативци, претставени од влади како, на пример, италијанската, се покажува како пионерска и одлучувачка, особено во фаза како сегашната, која е многу напорна и несомнено сложена за управување, поради тешка меѓународна геополитичка ситуација која ги вклучува Источна Европа и Блискиот Исток.

 

Алесандро Фиорентино