fbpx

Пакт за миграција, речиси задоволителен исход

Правни - април 12, 2024

Во Стразбур десетте мерки кои го составуваат новиот Пакт за миграција и азил беа дефинитивно одобрени од Европскиот парламент. Овој исход, кој висеше на конец до последен момент, дојде по тригодишни напори за постигнување предизвикувачки договор меѓу земјите-членки. За време на консултациите за таканаречената Гранична процедура, во салата имаше протести, при што дел од демонстрантите ги повикаа пратениците да гласаат против регулативата.

Новиот пакт: Што се менува

Деветте законодавни документи, секој поддржан со десет гласа, добија одобрение од релативното мнозинство во парламентот во Стразбур. Овие одредби беа дизајнирани да го олеснат приемот на барателите на азил и да ги забрзаат процесите на репатријација за оние кои немаат право да останат во Европа. Меѓу основните принципи на договорот е можноста земјите-членки на ЕУ да ги сместат мигрантите, како и имплементација на нов систем за одговор при кризи.

Солидарност и одговорност: Земјите-членки на ЕУ ќе имаат можност да учествуваат во управувањето со миграциските текови преку домаќинство на дел од баратели на азил или корисници на меѓународна заштита кои пристигнуваат во земјите кои се најмногу изложени на миграциски притисоци. Ова може да се направи преку финансиски придонеси или оперативна поддршка. „Даблинските правила“, кои ја одредуваат земјата одговорна за испитување на барањата за азил, ќе бидат ревидирани.

Управување со кризи: Регулативата воспоставува механизам за одговор на ненадејните зголемувања на миграциските текови, обезбедувајќи поддршка за земјите-членки на ЕУ кои се соочуваат со масовен прилив на луѓе од трети земји. Новите правила, исто така, се однесуваат на злоупотребата на мигрантите од непријателски актери кои имаат за цел да ги дестабилизираат 27-те земји-членки.

Скрининг на границите на ЕУ: Поединците кои ги исполнуваат условите за влез во Унијата ќе бидат подложени на прелиминарен скрининг кој ќе трае до седум дена. Овој процес вклучува идентификација, собирање биометриски податоци и здравствени и безбедносни проверки. За да се обезбеди почитување на основните права, секоја земја-членка ќе воспостави независни контролни механизми.

Забрзани процедури за азил: Ќе се воведе нова постапка за признавање и одземање на меѓународна заштита низ Унијата, со цел да се забрза обработката на барањата за азил на границите, со построги рокови за неосновани или недозволиви барања.

Регулатива Еуродак: Податоците за оние кои нередовно влегуваат во Унијата ќе се чуваат во ажурираната база на податоци на Еуродак, вклучувајќи отпечатоци од прсти и фотографии на поединци постари од шест години. Властите исто така ќе можат да пријавуваат опасни или заканувачки поединци од безбедносни причини.

Наведување на квалификација: Од сите земји-членки ќе се бара да ги следат новите заеднички правила за признавање на статусот на бегалци или лица под меѓународна заштита. Земјите на Унијата ќе ја проценат состојбата во земјите на потекло на мигрантите врз основа на информациите од Агенцијата за азил на ЕУ. Статусот на бегалци ќе биде предмет на редовни проверки.

Прием на баратели на азил: Земјите-членки на ЕУ мора да обезбедат униформни стандарди за прием на барателите на азил, овозможувајќи им да работат во рок од шест месеци од поднесувањето на нивното барање. Условите за притвор и слободата на движење исто така ќе бидат регулирани за да се обесхрабри движењето меѓу земјите на ЕУ.

Безбеден и легален пристап до Европа: На признаените бегалци од ОН ќе им се гарантира организиран и безбеден пристап до Европската унија.

Ecr делумно задоволен

„Подобрување на сегашната ситуација: ова е единствената причина да се гласа за некои од прописите во новиот пакт. Неколку чекори во вистинската насока. Малку, но значајни. Со надеж дека ќе продолжиме по овој пат со поголема решителност во следниот европски законодавен дом“, рече копретседавачот на групата ECR, Никола Прокачини (Fdi) за време на мини-пленарната сесија во Брисел. Неопходно е да се запрат заминувањата преку соработка со земјите на потекло и транзит на мигрантите „на тој начин што прво ќе се утврди кој има право да влезе во Европа, а кој не“, појаснува тој. „Ова е единственото можно структурно решение, дури и помагање на земјите во развој да ги отстранат причините за миграцијата. Тоа е она што со години се обидуваме да ја разбереме левицата, која би сакала неселективно да ги пушти сите внатре, а потоа да им даде право на глас и на тој начин да ја замени волјата на нашето население“. „Намалувањето од 71% на слетувањата во Италија“, додава тој, „и драстичното намалување на смртните случаи на море ја потврдуваат ефикасноста на изборот на владата на Мелони да ги спречи пристигнувањата, работејќи трпеливо и решително на надворешната димензија на европските граници. За жал, многу време е изгубено и тешко е да се навлезе во деталите на новите регулативи неколку недели пред гласањето, но тоа е она што треба да се направи и тоа е она што некои од нас ќе го направат“, заклучува тој.