fbpx

Потреба за зајакнување на конкуренцијата во Балтичкиот банкарски систем

Есеи - мај 10, 2024

Партијата ECR објави извештај од април 2024 година за трансформацијата на банкарскиот сектор во Европската унија и Северна Европа и нејзиното влијание врз секторската конкуренција во балтичките земји.

Нејзини автори беа Гундарс Берзинш, декан на Факултетот за бизнис, менаџмент и економија на Универзитетот во Латвија, член на одборот на Фондацијата ЈЈИ Рига и член на Советот за студентски бизнис инкубатор на УЛ; Рамона Рупеика – Апога, раководител на одделот за финансии и сметководство на Универзитетот во Латвија; Jānis Priede, вонреден професор и читател по применета математика во Академскиот истражувачки центар за флуидни и сложени системи на Универзитетот Ковентри; и Елмарс Кехрис, економист специјализиран за финансиска аналитика, економско истражување, дигитализација и управување со проекти, и извршен директор и економист во KEKonsultācijas.

Извештајот ги истакнува различните несигурности со кои се соочил и ќе продолжи да се соочува банкарскиот систем во првата половина на тековниот век и низ целата Европска унија. Неодамна, најголемата економска закана беше инфлацијата, со драматично зголемување во 2021 година што не беше целосно под контрола до септември 2023 година (Извор: Statista). Во втората половина на 2023 година, 44 отсто од луѓето ги сметаа зголемените цени, инфлацијата и трошоците за живот како важно национално прашање во Европската унија.

Што се однесува до балтичкиот регион, по добивањето независност, Естонија и Литванија ги отворија своите економии за странски банки, додека Латвија првично имаше за цел да стане финансиски центар за Русија и Заедницата на независни држави (ЗНД).

Како последица на тоа, повеќе од 85 отсто од банкарските средства на Естонија и Литванија се контролирани од институции во странска сопственост, додека во случајот со Латвија процентот е 76 отсто. Во сите три случаи, поголемото домашно учество би ја зголемило конкуренцијата на балтичкиот пазар во споредба со поширокиот нордиски регион.

Од 2009 до 2022 година, ЕУ се соочи со значителен пад на банкарските канцеларии (40 проценти) и вработените (20 проценти). Естонија и Литванија му се спротивставија на овој тренд со континуиран раст на вработените, но Летонија доживеа драматично опаѓање на банкарскиот персонал од 57 отсто – највисокиот пад во цела Европа.

Летонија и Литванија имаат некои од највисоките коефициенти на депозити и заеми во Европа. Сепак, заемопримачите на Балтикот постојано се соочуваат со каматни стапки на заеми кои го надминуваат просекот во еврозоната, што повторно е сугестија дека конкуренцијата може да се подобри.

Во мобилноста на клиентите, Летонија (26 отсто) и Литванија (22 отсто) заостануваат доста зад просекот на ЕУ (29 отсто). Истиот тренд е видлив и кај хипотеките, каде што просекот на ЕУ е 2,4 отсто, во Естонија 1,6 отсто, во Летонија само 0,9 отсто и во Литванија маргинални 0,8 отсто. По трет пат, овие лоши нивоа на мобилност на клиентите може да укажат на ограничени алтернативи за клиентите во балтичкиот регион, но и на сложени процедури за префрлување – што пак дополнително ја еродира конкуренцијата.

Што се однесува до стапката на пенетрација на онлајн банкарството во 2023 година, Естонија и Летонија надминаа 80 отсто, додека Литванија не го достигна истиот процент во моментов. Сепак, трите од нив се меѓу тринаесетте земји-членки со повисоки стапки на пенетрација.

Приносот на капиталот е највисок во Латвија и Литванија, со 25 проценти (податоци од март 2023 година); Лагите на Естонија изнесуваат 20 отсто, сè уште речиси двојно повеќе од просекот на ЕУ (10,4 отсто). Ваквите нивоа на профитабилност се одлични за акционерите на банките и за стабилноста на банкарскиот систем, но тоа оди на штета на клиентите на банките кои би имале корист од повисоката конкуренција, како што беше аргументирано погоре.

Нивоата на ефикасност, исто така, остануваат на силни нивоа, со однос на трошоците и приходите од само 30 отсто во Летонија, 35 отсто во Литванија и 38 отсто во Естонија, што е многу под 57 отсто во целата Европска унија (податоци од јуни 2023).

Извор на сликата: проф. д-р Гундарс Берзиш (Универзитет во Латвија)