fbpx

Романија втора во ЕУ по квалитет на живот

Здравје - март 7, 2024

Речиси три четвртини од Романците веруваат дека и земјата и светот воопшто се движат во погрешна насока. Ова е заклучокот од последното истражување нарачано од романско онлајн издание, кое ги потврдува резултатите од друго социолошко истражување објавено претходно оваа година. Слични проценти покажуваат дека само 30 отсто од Романците се оптимисти за начинот на кој се одвиваат работите. Но, дури и да не се задоволни од правецот на земјата и светот, мнозинството Романци се задоволни од сопствениот живот, од своето секојдневие. Процентот на оние кои се задоволни или многу задоволни од својот живот е зголемен во 2023 година во однос на 2022 година за речиси 20%.

70% од Романците веруваат дека работите одат во погрешна насока

Според неодамна објавеното истражување спроведено на крајот на февруари од INSCOP, повеќе од 70% од Романците веруваат дека работите одат во погрешна насока во Романија и во светот. Во исто време, процентот на оние кои мислат дека нивниот живот е полош од пред пет години е повеќе од двојно поголем од процентот на оние кои рекле дека животот е подобар, со 60 %-30% . Според истражувањето, сепак, процентот на оние кои мислат дека работите се движат во добра насока е малку зголемен во 2022 година, од 20,8% на 25,5%. И процентот на оние кои се песимисти за иднината на земјата е намален во 2022 година, од 74,5% на 70,1%. Останатите испитаници не одговорија на ова прашање. Процентите се речиси еднакви кога станува збор за прашањето дали насоката во која се движи светот е правилна или погрешна: 24% од Романците сметаат дека насоката е правилна, 70,6% мислат дека е погрешна, а 5,4% не одговориле.

Според неодамна објавеното истражување, значителен процент, повеќе од две третини од Романците, веруваат дека нивниот живот се влошил во последните пет години, а процентот на оние кои се надеваат дека ќе имаат подобар живот во следните пет години е нешто помалку 45%. Сепак, процентот на оние кои мислат дека нивниот живот е подобрен во споредба со пред пет години е значително поголем од оние во слично истражување спроведено од истата фирма во 2022 година, искачувајќи се на 36,9% од 29,3%. Според сегашното истражување, оние кои мислат дека нивниот живот станал подобар од пред пет години се луѓе на возраст од 18-44 години, оние со високо образование, оние со високи и многу високи примања и гласачи на владејачката Алијанса ПСД-ПНЛ во Романија. Процентот на оние кои се надеваат дека животот ќе им биде подобар за пет години и оние кои мислат спротивно се приближно еднакви – 44,4% и 46,2% соодветно, а процентот на оние кои не знаат/не одговараат е 9,4%. Повеќето од оние кои мислат дека нивниот живот ќе биде подобар во 2029 година се млади од 18 до 29 години, луѓе со високо образование и гласачи на екстремно десничарската конзервативна партија АУР.

Истражувањето беше спроведено од INSCOP Research користејќи телефонски интервјуа со примерок од 1100 луѓе од 22 до 29 февруари. Максималната дозволена грешка на податоците е +- 2,95% при 95% доверба.

Според друго истражување, спроведено од друга фирма за испитување на јавното мислење минатиот декември, покажува слични проценти во однос на перцепцијата на Романците за патот по кој се наоѓа Романија. Според ова социолошко истражување, спроведено од ИРЕС, вкупниот број на песимистички испитаници – оние кои мислат дека работите ќе бидат полоши и оние кои мислат дека нема да се променат во споредба со минатата година – е речиси 70%.

Романците имаат исклучително мала доверба во политичката класа

Во исто време, истражувањето открива дека мнозинството Романци веруваат дека овогодинешните избори нема да влијаат на нивниот живот на подобро, во услови на исклучително ниска доверба во политичката класа. Така, помалку од една третина од испитаниците рекле дека мислат дека 2024 година ќе биде подобра од 2023 година, помалку од една четвртина – 23% – мислат дека ќе биде исто, а 43% мислат дека ќе биде полоша. Оптимистите се меѓу возрасните групи во екстреми – многу млади и постари – оние со ниско ниво на образование и во руралните средини. На другиот крај од скалата, песимистите се работниците на возраст од 36 до 65 години.

На прашањето што би сакале да се промени, испитаниците посочија на животниот стандард, грижата на владата за потребите на граѓаните или исполнувањето на изборните ветувања и чесноста од властодршците. Сепак, секој петти испитаник не можел да даде одговор. Во однос на политичките промени, повеќето испитаници посочија некои фундаментални, системски промени: повеќето би сакале да видат промена на претседателот, владата и Собранието, како и целата политичка класа.

Сепак, истражувањето откри дека очекувањата на Романците од изборната 2024 година се доста ниски. Наодите од истражувањето покажуваат дека само 16 отсто од Романците веруваат дека овогодинешните избори ќе имаат позитивно влијание врз нивниот живот и само секој петти верува дека животот ќе биде подобар за сите граѓани по изборите. Оптимисти се младите и луѓето со понизок степен на образование, кои сметаат дека четирите избори ќе имаат позитивно влијание врз животот на Романците. Повеќе песимисти има кај мажите отколку кај жените и кај возрасната група од 36 до 65 години. Сепак, податоците од истражувањето го потврдуваат заклучокот на Еуростат за нивото на задоволство од квалитетот на животот. И покрај тоа што не се задоволни од насоката на земјата и светот, имаат мала доверба во политичката класа и не сметаат дека изборите ќе променат нешто, повеќето Романци се задоволни со својот живот. Речиси 60% од испитаниците во истражувањето на ИРЕС изјавиле дека се задоволни и многу задоволни од начинот на кој живеат. Во исто време, само 5% од анкетираните имаат се што им треба, а 6% велат дека страдале од глад. Процентот на оние кои се задоволни од своето секојдневие е зголемен во последната година, со само 41% во 2022 година.

Ова истражување беше спроведено од Романскиот институт за евалуација и стратегија, во периодот од 12-ти до 19-ти декември, на примерок од 1075 лица, со методот на телефонско интервју и беше самофинансирано. Дозволена маргина на грешка: +_3%.

Романски избори во 2024 година – проценета излезност над 50 отсто

Иако повеќето Романци веруваат дека овогодинешните избори нема да им го променат животот, најновите анкети на јавното мислење кои ја мерат веројатната излезност даваат процент на излезност од над 50%. Според неодамнешната анкета на ЦИРА, повеќе од 53 отсто од Романците со право на глас велат дека ќе излезат на гласање на изборите за Европскиот парламент. Од друга страна, според друга анкета, спроведена од INSCOP на крајот на јануари, само 4,7% од Романците сметаат дека европските парламентарни избори се најважни, а 20,4% дека најважни би биле изборите за именување на локалните власти. . Најголем дел од испитаниците како најважни годинава ги посочиле претседателските избори – 42,3 отсто, а 18,1 отсто изборите за Парламентот. Процентот на оние кои одговориле дека ниту еден од овие избори не е важен е само 1,8%, а на оние кои не посочиле одговор 0,8%.

Романија втора во ЕУ по задоволство од квалитетот на животот

Податоците на Евростат за 2022 година ја рангираа Романија на второто место во ЕУ во однос на задоволството од квалитетот на животот, на исто ниво со Полска и Финска. Врз основа на сопственото самоизвестување за тоа како го оценуваат својот живот, Романците постигнуваат над европскиот просек на речиси сите показатели за рангирање – од состојбата на домувањето, работата, личното здравје, па дури и приходите. Тоа значи дека Романците се „посреќни“ од повеќето луѓе во Европската унија. Единствената земја со повисоко оценка од сите три е Австрија. На спротивниот крај на рангирањето се најдоа Германија и Бугарија.