fbpx

Naruszenie bezpieczeństwa Europolu w obliczu rosnącego alarmu terrorystycznego

Polityka - 31 marca, 2024

Według europejskiego wydania „Politico”, akta osobowe dyrektor wykonawczej Europolu Catherine de Bolle i jej trzech zastępców w tajemniczy sposób zniknęły z siedziby agencji w Hadze w Holandii. Incydent ten stanowi najpoważniejsze naruszenie wewnętrznych zasad bezpieczeństwa, jakie kiedykolwiek miało miejsce w agencji, obejmujące wysokich rangą urzędników Europolu. Wywołało to kryzys zaufania w organizacji i zapoczątkowało zakrojone na szeroką skalę dochodzenie, które miało rzucić światło na ten incydent.

W następstwie incydentu Massimiliano Bettin, dyrektor działu zasobów ludzkich agencji, został zawieszony i umieszczony na urlopie administracyjnym. Wynika to z oficjalnego dokumentu zbadanego przez „Politico” i informacji dostarczonych przez pracowników Europolu, według których wydrukowane kopie akt osobowych kierownictwa zawierające poufne informacje zniknęły jesienią ubiegłego roku.

Dokument, z którym zapoznało się „Politico”, datowany na 6 września 2023 r., potwierdza doniesienia o zniknięciu osobistych akt papierowych kilku pracowników Europolu. Podczas ogólnej kontroli dokumentacji agencji okazało się, że brakuje kilku innych dokumentów. Wewnętrzna notatka z dnia 18 września tego samego roku wskazuje: „Biorąc pod uwagę obowiązki Europolu jako agencji bezpieczeństwa, zniknięcie dokumentów osobistych stanowi poważny incydent, który narusza zasady bezpieczeństwa i może prowadzić do ujawnienia danych wrażliwych”.

Według urzędników Europolu, niektóre z zaginionych kopii zostały później odzyskane „w miejscach publicznych” przez mieszkańców Hagi, którzy przekazali je władzom policyjnym. Jednak dokładne okoliczności zniknięcia dokumentów i powód ich utraty pozostają niejasne. Rzecznik haskiej policji Steven van Santen powiedział, że „niektórzy policjanci byli zaangażowani w sprawy związane z trwającym wewnętrznym dochodzeniem prowadzonym przez Europol”.
Misją Europolu, z siedzibą w Hadze w Holandii, jest wspieranie państw członkowskich w środkach zapobiegawczych i walce z poważną przestępczością zorganizowaną i międzynarodową, w tym cyberprzestępczością i terroryzmem. Ponadto Europol współpracuje z kilkoma państwami spoza UE i organizacjami międzynarodowymi.

Siatki przestępcze i terrorystyczne na dużą skalę stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej, zagrażając bezpieczeństwu i egzystencji jej obywateli.

Informacja Politico stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo tej kluczowej europejskiej agencji bezpieczeństwa, podobnie jak w następstwie tragicznego ataku w Moskwie, cień islamskiego terroryzmu ponownie pada na europejskie narody w przededniu zbliżających się świąt wielkanocnych.

ISIS-K, czyli Państwo Islamskie-Khorasan, to organizacja terrorystyczna działająca głównie w Afganistanie i niektórych sąsiednich regionach. Jest uważana za oddział Państwa Islamskiego (ISIS) i przeprowadziła liczne ataki terrorystyczne, w tym zamachy samobójcze i ataki zbrojne na cywilów i siły bezpieczeństwa. Jego rzekoma zdolność do przeprowadzania ataków w innych częściach świata wywołała zaniepokojenie wśród wielu krajów, w tym tych w Europie, które przyjęły wzmocnione środki bezpieczeństwa w odpowiedzi na to zagrożenie.
W związku z trwającym konfliktem w Strefie Gazy i tragicznym wzrostem liczby ofiar wśród ludności cywilnej, Europa już wcześniej zintensyfikowała swoje rozważania na temat wprowadzenia bardziej rygorystycznych kontroli.

We Francji, gdzie alert jest stały, premier Gabriel Attal oświadczył, że plan Vigipirate został przeniesiony na najwyższy poziom („nagły atak”) i postanowił osobiście odwiedzić stację Saint-Lazare w Paryżu, aby wesprzeć żołnierzy zaangażowanych w operację antyterrorystyczną Sentinelle. Według francuskiego Ministerstwa Edukacji, od zeszłego tygodnia około 130 szkół w całym kraju było przedmiotem gróźb ataków i „złośliwych działań”. Co więcej, nie należy zapominać, że wkrótce – tego lata – odbędą się Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla francuskich sił bezpieczeństwa. Jest to tym bardziej znaczące, że prezydent Emmanuel Macron poinformował, że Islamskie Państwo Prowincji Khorasan (ISPK) podjęło „kilka prób” ataku na francuską ziemię w ostatnich miesiącach.

Również Włochy, w ślad za Francją, podniosły poziom alarmowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło intensyfikację działań w zakresie nadzoru i kontroli, szczególnie w związku ze Świętami Wielkanocnymi, ze zwróceniem większej uwagi na miejsca gromadzenia się i tranzytu oraz na wrażliwe cele. Szczególna uwaga zostanie poświęcona stolicy, z kontrolami na lotniskach, dworcach i w okolicach Watykanu

W Niemczech minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser wyraziła zaniepokojenie możliwymi atakami terrorystycznymi w Niemczech, podkreślając obecność aktywnych komórek islamskich grup terrorystycznych w tym kraju. Isis-K jest jednym z nich.