fbpx

Nowe badanie dostarcza kluczowych spostrzeżeń na temat kwestii migracji

Polityka - 19 września, 2022

Migracja stała się w Europie bardzo sporną kwestią. Podczas gdy w Ameryce Północnej migracja stała się motorem wzrostu i dobrobytu społecznego, w Europie stała się czerwoną linią między przeciwnymi siłami politycznymi. To napięcie zasila w wielu przypadkach podejście ideologiczne, które ma niewiele wspólnego ze zrównoważoną oceną kosztów i korzyści legalnego – podkreślam legalnego – przyjmowania nowych migrantów. Dowodem na to coraz powszechniejsze podejście ideologiczne jest fakt, że prawie nie ma dyskusji, której celem byłoby zastanowienie się, jak poprawić integrację migrantów z naszymi społeczeństwami lub lepiej przygotować ich do wejścia na rynek pracy.

Na tym tle ECR zlecił przeprowadzenie badania, które podsumowuje percepcję reprezentatywnej próby z Włoch, Francji, Niemiec i Hiszpanii na temat wybranych aspektów migracji. Badanie jest pomocne w takim stopniu, w jakim dostarcza przekrojowego obrazu zróżnicowanego postrzegania w tych krajach.

Na początek respondenci z Włoch i Niemiec – odpowiednio 37% i 33% – uważają, że migrantom należy pomóc w lepszej integracji ze społeczeństwem, podczas gdy w Hiszpanii nacisk kładzie się na pomoc w wejściu na rynek pracy (31%). Warto zauważyć, że we Włoszech ten aspekt jest uznawany za istotny przez zaledwie 13% respondentów. Znacznie mniej respondentów uważa natomiast, że nie należy podejmować żadnych kroków w celu udzielenia im pomocy, a mianowicie Francuzi (21%) i Hiszpanie (16%).

Ogólnie rzecz biorąc, w badanych krajach przeważa ogólnie pozytywne nastawienie do migracji, przy czym na czele listy znajdują się Niemcy (54%), a następnie Włochy i Hiszpania (50%). Francja zajmuje ostatnie miejsce, z zaledwie 41% respondentów wykazujących otwartość wobec migracji. Zgodnie z tym ogólnym pozytywnym nastawieniem, respondenci popierają również wzmocnienie legalnego przepływu migrantów w celu rozwiązania problemu niedoborów na krajowym rynku pracy, choć ponownie występuje tu pewne zróżnicowanie między krajami. Konkretnie, za tym rozwiązaniem opowiadają się przede wszystkim Hiszpanie (59%), następnie Włosi (56%), Francuzi (50%), a na końcu Niemcy (24%). Ogólnie rzecz biorąc, młodzież jest najbardziej umiarkowana wśród zwolenników zwiększenia legalnych przepływów migracyjnych, z wyjątkiem Niemiec.

Jeśli chodzi o nielegalną imigrację, wśród rozmówców przeważał pogląd, że należy ustanowić blokadę morską, aby powstrzymać migrantów lądujących na południowych wybrzeżach Europy. Pogląd ten podziela 54% niemieckich respondentów; był on równie silny wśród francuskich i hiszpańskich rozmówców (52%) i nadal dość powszechny we Włoszech (46%). To ostatnie nie dziwi, gdyż kwestia blokady morskiej spotkała się z ostrym sprzeciwem tych partii we Włoszech, które nie przeciwstawiają się nielegalnej imigracji. Co nie jest zaskakujące, jeśli chodzi o stosunek do pomocy, jakiej UE udziela Turcji, aby zatrzymać uchodźców na swoim terytorium, respondenci nie zgadzają się z tą polityką z wyjątkiem Hiszpanów.

Most respondents, with the noteworthy exception of French interviewees, support more investments in Africa aimed at promoting local development and thereby mitigating emigration flows to Europe. Wśród osób opowiadających się za tą polityką przeważali respondenci w podeszłym wieku, przy stosunkowo niewielkim zróżnicowaniu w poszczególnych krajach. Wśród tych, którzy są przeciw, są młodzi, którzy być może obawiają się potencjalnych implikacji redystrybucyjnych.

Ogólnie rzecz biorąc, ogólny obraz, jaki wyłania się z tego badania, jest dość restrykcyjny: Europejczycy z czterech badanych krajów podkreślają potrzebę uczynienia migrantów obywatelami swoich społeczeństw; jest to dość sprzeczne, na przykład, ze stanowiskiem kilku ostatnich rządów we Włoszech. Zbyt często dominowała uproszczona postawa, że należy przyjmować nowych migrantów – niezależnie od prawa i potrzeb społeczeństw przyjmujących – przy czym następnie niewiele wysiłku i inwestycji poświęcano na wzmocnienie ich pozycji jako obywateli. W podobny sposób Europejczycy skłaniają się ku blokadzie morskiej jako sposobu na przeciwstawienie się nielegalnym przepływom migracyjnym. W istocie jest to propozycja, za którą od dawna opowiada się Fratelli d’Italia – włoska Partia Konserwatywna.

The text was translated by an automatic system