fbpx

Zagrożenie „czarną plamą” niepokoi rolników w całej Europie

Handel i Ekonomia - 6 października, 2023

Unia Europejska podejmuje działania naprawcze w celu ochrony rynku owoców cytrusowych na Starym Kontynencie, ze szczególnym uwzględnieniem włoskich owoców cytrusowych sprzedawanych na całym świecie

Włoski przemysł cytrusowy zawsze był symbolem doskonałości, a produkcja wysokiej jakości pomarańczy i innych owoców cytrusowych stanowiła podstawowy element kultury i gospodarki kraju. Jednak ten cenny zasób został wystawiony na próbę przez rozprzestrzeniającą się, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, chorobę znaną jako Phyllosticta Citricarpa lub bardziej powszechnie określaną jako „czarna plamistość cytrusów”. W odpowiedzi na to zagrożenie Unia Europejska przyjęła szereg środków mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby i ochronę włoskiego i europejskiego rynku owoców cytrusowych.

Phyllosticta citricarpa to patogeniczny grzyb odpowiedzialny za „czarną plamistość”, która atakuje pomarańcze i inne owoce cytrusowe, objawiając się pojawieniem się nekrotycznych zmian na owocach, liściach, a nawet na gałęziach drzew, które je produkują. Rozprzestrzenia się poprzez zarodniki grzyba, które są roznoszone przez wiatr, deszcz i owady. Choroba nie tylko pogarsza jakość i ilość upraw, ale może również zaszkodzić reputacji włoskiego przemysłu cytrusowego na rynku światowym, a także każdego innego kraju zaangażowanego w produkcję i marketing.

Uprawa cytrusów odgrywa kluczową rolę we włoskiej gospodarce, zwłaszcza w regionach Sycylii, Kalabrii i Apulii, ale rozprzestrzenianie się Phyllosticta citricarpa spowodowało już znaczny spadek produkcji i utratę dochodów dla hodowców i wszystkich powiązanych branż. Obniżenie jakości owoców wpływa na konkurencyjność włoskiego przemysłu cytrusowego, zagrażając zatrudnieniu i utrzymaniu tysięcy rodzin zaangażowanych w uprawę i przetwarzanie owoców cytrusowych.

Unia Europejska uznała pilną potrzebę zajęcia się zagrożeniem stwarzanym przez Phyllosticta citricarpa i podjęła szereg działań w celu ochrony włoskiego i europejskiego rynku cytrusów, ustanawiając na przykład surowe normy fitopatologiczne regulujące przepływ roślin cytrusowych między państwami członkowskimi oraz do i z krajów trzecich. Środki te zostały podjęte, aby zapobiec wprowadzeniu i rozprzestrzenianiu się choroby na nowe obszary. Unia Europejska promuje programy nadzoru i monitorowania w celu szybkiej identyfikacji ognisk Phyllosticta citricarpa, umożliwiając w ten sposób szybkie i skuteczne uruchomienie środków kontroli i powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby.

UE zachęca do przyjęcia zintegrowanych praktyk zwalczania, które obejmują stosowanie metod biologicznych, chemicznych i kulturowych w celu zwalczania choroby. Podejście to ma na celu ograniczenie stosowania pestycydów i zachowanie równowagi ekologicznej ekosystemu rolniczego. Unia Europejska zainwestowała również w programy badawczo-rozwojowe mające na celu włączenie nowych odmian cytrusów odpornych na Phyllosticta citricarpa do tradycyjnej produkcji oraz poprawę technik uprawy i zwalczania chorób. W ostatnich miesiącach Komisja Europejska promowała również edukację i szkolenie rolników w zakresie rozpoznawania objawów choroby, a także praktyk rolniczych niezbędnych do zapobiegania i radzenia sobie z nią.

Zagrożenie reprezentowane przez Phyllosticta citricarpa nie może i nie może być lekceważone, ponieważ stanowi ryzyko dla włoskiego przemysłu cytrusowego oraz całej gospodarki krajowej i kontynentalnej. Unia Europejska wykazuje konkretne zaangażowanie w przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się choroby poprzez środki mające na celu ochronę jakości owoców cytrusowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych produkowanych we Włoszech, oraz zachowanie ich konkurencyjności na rynku światowym. Współpraca między instytucjami, hodowcami i badaczami jest niezbędna, aby stawić czoła temu nowemu i ważnemu wyzwaniu, aby zagwarantować przyszłym pokoleniom możliwość cieszenia się smakiem wszystkich owoców cytrusowych produkowanych w Europie i we Włoszech przez długi czas.

Alessandro Fiorentino