fbpx

”Att främja frihet”: Ny riktning stakar ut vägen för europeiska konservativa

Kultur - september 25, 2023

Den 20-22 september stod Madrid värd för ”Advancing Freedom”, ett evenemang som organiserades av New Direction Foundation för att engagera konservativa tankesmedjor och intellektuella i att bygga en gemensam vision för Europas framtid.

Evenemanget hade många gäster, men det som verkligen stack ut var de grundläggande teman som stod i centrum. Konferensen avvek från det traditionella formatet med paneldiskussioner och uppmuntrade till öppna debatter mellan deltagarna, så att de själva kunde välja vilka rundabordssamtal de ville delta i.

Dessa debatter genererade en mängd förslag och insikter som skulle kunna tjäna som grund för en omfattande konservativ agenda i viktiga frågor som formar Europas framtid, såsom utbildning, lagstiftning, utrikespolitik och ekonomi. Dessa förslag växte fram ur en sammansmältning av olika nationella kulturer och lokala behov, som alla förenades av en gemensam uppsättning värderingar som de skulle verka inom.

Naturligtvis ägde även traditionella sammankomster rum, såsom debatten mellan den libertarianska författaren Yaron Brook och den nationalkonservativa akademikern James Orr. Diskussionen belyste både likheter och skillnader mellan de två ideologierna, och tjänade som värdefull grund för framtida allianser som kommer att vara avgörande i valet till Europaparlamentet 2024 för främjandet av frihet. Därefter stimulerade debatten bredare samtal under hela konferensen, där många funderade över hur tankesmedjor kan samarbeta för att skapa en mer sammanhållen center-högerrörelse i Europa. Det kan vara tillrådligt för varje europeiskt land att inrätta åtminstone en konservativ tankesmedja för att garantera representation för de regioner som för närvarande saknar tillräckliga politiska röster.

Panelerna om ekonomi gav några av de mest tankeväckande diskussionerna och behandlade ämnen som marknadsekonomi från olika perspektiv inom center-höger, medlen för att uppnå en verkligt ”fri” marknad, alternativa tillvägagångssätt för klimatpolitik, säkerhet och invandring samt strävan efter regional utveckling ur både ekonomisk och politisk synvinkel. Detta är mycket relevanta frågor som i allt högre grad kommer att hamna i förgrunden och som bör behandlas innan de blir fullfjädrade valplattformar.

Ett särskilt gripande ögonblick var den panel som ägnades åt att minnas offren för kommunismen i Europa. Denna nyktra diskussion kastade ljus över den smärtsamma historien i länder som nu är lojala medlemmar i Europeiska unionen, bland annat Ungern, Tjeckien, Slovakien och Polen. Dessa nationer har alltför ofta förbisetts i västerländsk historieskrivning. Europeiska och amerikanska gäster, av vilka några levt under kommunistiska eller auktoritära regimer, betonade vikten av att erkänna kommunismens omänsklighet och stigmatisera den på alla möjliga sätt.

Händelsen i Madrid definierade inte bara de moraliska, etiska och kulturella gränser inom vilka det framtida konservativa ledarskapet avser att verka, utan utgjorde också en utmaning för framtiden i alla avgörande frågor. Genom att nätverka och delta i samtal om Europas viktigaste frågor och blicka framåt positionerar sig de konservativa i Spanien och hela Europa som det enda sanna alternativet för kontinentens framtid. Det är ett avgörande ögonblick där en kursändring behövs för att inse att det är den här vägen vi ska gå. Om vi inte gör det riskerar vi, som vissa kommissionsledamöter har påpekat, att Europa splittras upp. Ett försvagat Europa är precis vad Europas och västvärldens fiender önskar.