fbpx

En konservativ inställning till migration: En tuffare och mer sammanhängande migrationspolitik

ECR Party Europa Viva-konferens - maj 21, 2024

Tags:

Söndagen den 20 maj hölls på Palacio de Vistalegre det årliga VIVA 24-evenemanget, som anordnades av VOX och ECR Party, med ett dussintal världsledare och internationella företrädare närvarande, under ledning av Argentinas president Javier Milei. Evenemanget har genererat en mediebevakning utan motstycke för Santiago Abascals parti.

En av de mest framträdande debatterna var den som behandlade frågan om migration i Europa, med rubriken: ”Effektivt och humant, ett konservativt alternativ till illegal invandring”. Vid rundabordssamtalet deltog Adela Mîrza, ordförande för Alternative Right Party i Rumänien, Zvonimir Troskot, ledamot av det kroatiska parlamentet, och Rocío de Meer, ledamot av VOX i kongressen.

Debatten inleddes med en diskussion om de största riskerna med migration. Troskot betonade att ”migration genom Balkan har varit ett hett ämne i Kroatien sedan 2015. Inte bara på grund av migrationskrisen, utan också på grund av den nationella säkerheten”. Han påpekade att migranter använder Kroatien som en passage till Slovenien, vilket skapar en känsla av osäkerhet bland medborgarna. Troskot försvarade ”militariseringen av gränserna” som en effektiv åtgärd för att utrota denna osäkerhet.

Adela Mîrza betonade för sin del att de största riskerna med invandring är ”social och ekonomisk instabilitet”. Hon frågade sig ”hur Europa kommer att se ut om 10 år om okontrollerade gränspassager fortsätter att tillåtas” och betonade att Europa är en ”kristen kontinent” som måste prioritera bevarandet av sina familjer och värderingar före att hjälpa andra. Mîrza sade att ”de som kommer måste integreras och acceptera europeiska värderingar, och om de inte gör det bör de lämna landet”.

Rocio de Meer kritiserade den spanska regeringen för att ”urskillningslöst öppna gränserna” och locka till sig hundratals människor med falska löften om ett paradis. ”Konsekvenserna av dessa okontrollerade migrationsströmmar drabbar spanjorerna”, sade hon. De Meer betonade att det inte handlar om ”fyra flyktingar, utan om hundratusentals människor med en modell för massiv och okontrollerad invandring som hotar kollektiv identitet och kultur”. Hon fördömde också den bristande efterlevnaden av migrationslagstiftningen och påpekade att ”de båtar som stoppas ska föras till den närmaste och säkraste hamnen, men i själva verket går de till den mest europeiska hamnen”.

Debatten kom också att handla om EU:s nya migrationspakt. Troskot anser att ”förslaget är mycket farligt för ett litet land som Kroatien och varnar för att asylpolitiken i Europa är oklar och att ett stort antal människor kan äventyra landets existens inom ett decennium.

Mîrza insisterade på ”behovet av att omvandla olaglig invandring till laglig invandring och betonade att Europa måste upprätthålla tre pelare: Lag, ordning och medkänsla”. De Meer drog slutsatsen att den europeiska pakten ”är långt ifrån tillräcklig” och att det behövs mekanismer för att radikalt skydda gränserna.

Sammantaget kan man inte bortse från att VIVA 24-evenemanget hölls bara en vecka före starten av den europeiska valkampanjen, vilket understryker den avgörande betydelsen av att ta itu med migrationsfrågan i detta sammanhang.

Det stundande EU-valet ger en kritisk dimension till diskussionerna om migration, eftersom väljarna söker konkreta lösningar på de utmaningar som Europa står inför. Konservativa ledare, som de som deltog i VIVA 24, återspeglar en växande efterfrågan på en politik som inte bara skyddar gränserna utan också säkerställer den sociala sammanhållningen och den kulturella identiteten på kontinenten. Att hantera migration på ett effektivt och humant sätt har blivit en prioritet inte bara för valkampanjen inför EU-valet, utan också för EU:s framtid, som måste stärka sin förmåga att hantera migrationskriser för att behålla medborgarnas förtroende.

Evenemanget, som organiserades av VOX, belyste den växande oron bland ledare för de utmaningar som okontrollerad migration i Europa innebär. Adela Mîrza, Zvonimir Troskot och Rocio de Meer lyfte fram behovet av en striktare och mer sammanhängande migrationspolitik som prioriterar nationell säkerhet, ekonomisk stabilitet och bevarandet av den europeiska kulturella identiteten.

Tags: