fbpx

Ett arv av kriser: Vad premiärminister Giorgia Meloni kunde göra

Handel och ekonomi - oktober 28, 2022

Fredagenden 21 oktober utsåg president Mattarella Giorgia Meloni, ordförande för ECR och ledare för Fratelli d’Italia, till Italiens premiärminister, och redan nästa morgon svors hon och hennes kabinett in. Den anmärkningsvärda hastighet med vilken den nyutnämnda premiärministern har gått framåt är en återspegling av de aktuella utmaningar som landet står inför, förutom att det är ytterligare en indikation på den ovanliga beslutsamhet som Giorgia Meloni, som har varit ordförande för de europeiska konservativa och reformisterna sedan 2020, har visat.

Italien står faktiskt inför en unik tredelad kris som under det senaste decenniet har underblåsts av den svaga politiken från de regeringsmedlemmar som suttit vid makten under denna inte så korta period. Den ekonomiska krisen sträcker sig därför långt bortom pandemin eller energiprisernas inverkan på ekonomin. Italiens genomsnittliga inkomst per capita 2021 var något lägre än 2011 i fasta priser. Ännu mer anmärkningsvärt är att detta värde 2011 var högre än EU-genomsnittet, medan det 2021 sjönk under EU-genomsnittet. Som ett resultat av detta har klyftan till Europa ökat, vilket framgår av ett batteri av makroekonomiska, skattemässiga och även socioekonomiska indikatorer.

Denna långvariga stagnation har förstärkts av pandemin och, på senare tid, av energikrisen. Medan den senare har eskalerat efter den ryska aggressionen i Ukraina har energikrisen bara visat vad en missriktad energipolitik kan åstadkomma. Landets ekonomi omfattar ett antal energiintensiva sektorer, men Italiens energibehov har täckts genom import från utlandet, främst gas från Ryssland. Det är också anmärkningsvärt att det sedan energipriserna eskalerade, långt före den 24 februari, inte har gjorts några större ansträngningar för att sträva efter en mer diversifierad strukturell, och inte bara geografisk, blandning av energikällor.

Sist men inte minst är den demografiska krisen obeveklig över tid. År 2021 slog antalet nyfödda ännu ett negativt rekord sedan landet förenades 1861. Detta återspeglar säkert att man tar mindre hänsyn till familjehushållen och att det finns lite stöd för de många roller som kvinnor har i ett modernt samhälle.

Slutresultatet är att de tre kriserna interagerar med varandra, blir starkare och får en bredare effekt. Det kommer att vara upp till den nya regeringen att hantera arvet från denna tredelade kris. Jag anser att premiärminister Giorgia Meloni måste ta hänsyn till två principer som grund för att bedöma den nya ekonomiska politiken. För det första måste varje enskild åtgärd vara tillväxtfrämjande: att stimulera tillväxten är faktiskt det enda sättet att göra den offentliga skulden hållbar på längre sikt med tanke på de krafter som beskrivs ovan. Detta innebär inte alls att man uppmuntrar till finanspolitisk slöseri. Flera ekonomiska åtgärder kan faktiskt övervägas från början inom ramen för det finanspolitiska ansvaret. För det andra kan kabinettet inte bara ta itu med den nuvarande krisen med enbart nödåtgärder, trots att trycket på att göra det ökar. Premiärministern bör se till att varje åtgärd innebär ett strukturellt, och inte bara ett akut svar på de aktuella utmaningarna.

Det är det effektivaste sättet att lämna ett stort arv till Italien och Europa.

The text was translated by an automatic system