fbpx

Förvaltning av Internet: Europa får för första gången en plats i FN:s telekommunikationsbyrå

Politik - oktober 18, 2022

Europa vinner posten som vice generalsekreterare för ITU (International Telecommunication Union), FN:s specialiserade organ för informations- och kommunikationsteknik. Det är litauern Tomas Lamanauskas, en diplomat som redan har ansvarat för avdelningen för företagsstrategier, som kommer att vara ställföreträdare för amerikanskan Doreen Bogdan-Martin, som har valts till generalsekreterare och är den första kvinnan i toppen av denna byrå som har över hundra år på nacken.

Tävlingen om ITU:s ledning ägde rum i en tävling som var värdig det kalla krigets tid. Precis som på 1970-talet, i det längsta schackpartiet i historien, det mellan Bobby Fischer och Boris Spassky, utmanade Bogdan Martin, tidigare amerikansk direktör för telekommunikationsbyrån, ryssen Rashid Ismailov, tidigare minister för telekommunikation och tidigare vice ordförande för Huawei, och vann.

Uppenbarligen har de två kandidaternas agendor samma mål, nämligen att ansluta alla människor i världen till Internet och mobiltelefoner senast 2030. Strategierna och visionerna för framtiden såg dock väldigt olika ut från början.

Valet av den nya generalsekreteraren sätter faktiskt stopp för de många försök som Ryssland, Kina, Saudiarabien och andra länder som systematiskt komprimerar demokratin har gjort under årens lopp för att ändra den internationella regleringen av telekommunikation.

På bordet låg reglerna för Internet, och världen (omkring 190 länder deltog i omröstningen) uppmanades än en gång att ställa sig på USA:s och västvärldens sida eller att välja Moskva, Peking och de stater som motsätter sig visionen om en fri webb, tillgänglig och öppen för alla utan censur.

Den förlorande sidan ville att de nationella regeringarna skulle bestämma vad som ska eller inte ska finnas på webben.

Den nyvalde Lamanauskas, vars mandat, liksom Bogdan-Martins, kommer att vara fyra år, fick stöd av 105 länder (resultaten finns här). Hans motståndare var den koreanska tjänstemannen Chaesub Lee och Gisa Purcell från Samoa, som fick 59 respektive 12 röster.

Lamanauskas lovade att främja breda partnerskap för konnektivitet, öka ITU:s och industrins ambitioner när det gäller nettonollutsläpp och klimathållbarhet. Den europeiska tjänstemannen meddelade också att han skulle integrera resultatbaserad förvaltning i alla ITU-processer.

Rumänien var platsen för denna omröstning, som var mycket viktig både med tanke på den internationella balansen och bekräftelsen av en världsåskådning i yttrandefrihetens tecken.

Bukarest var värd för konferensen för befullmäktigade, där den sista rundan genomfördes i en enda omgång.

För Europeiska unionen är detta en prestigefylld prestation som ökar dess internationella vikt i en fråga, den globala Internetförvaltningen, som är av strategisk betydelse för skyddet av demokrati, frihet och rättigheter. Samtliga 27 EU-medlemsstater röstade för den litauiska kandidaten och bidrog på ett avgörande sätt till segern.

USA:s och EU:s ledning av ITU måste räkna med de alltmer försåtliga målen från Kina, som också tack vare Internet har kunnat införa sitt störande system för ”social kreditering”, ett subtilt sätt att tvinga kinesiska medborgare med hjälp av ny nätverksteknik.

Internationella teleunionen, en organisation som grundades den 17 maj 1865 i Paris av 20 medlemmar under namnet International Telegraph Union, har idag sitt säte i Genève, Schweiz. I cirka 150 år har den ansvarat för att reglera den globala tilldelningen av radiofrekvenser och för att hantera den globala harmoniseringen och utvecklingen av informationsöverföringen, från telegrafen till satelliterna och vidare till Internet, som är en symbol för globaliseringens nya former av kommunikation och datautbyte. Ett internationellt organ som är mycket gammalt, men som ständigt har omprövat sig självt och utvecklat nya områden för övervakning och reglering.

I den hyperuppkopplade världen passerar de nya utmaningarna för försvaret av demokratin och de västerländska värderingarna också genom detta viktiga organ.

The text was translated by an automatic system