fbpx

Gyllene pass, Malta har väckt talan vid EG-domstolen

Juridisk - oktober 18, 2022

Europeiska kommissionen har beslutat att Malta kommer att hänskjutas till EG-domstolen i frågan om de gyllene passen. I slutet av 2013 trädde en lag i kraft som ger maltesiskt medborgarskap till dem som kan betala 650 000 euro till regeringens utvecklingsfond i östaten mitt i Medelhavet.

Denna summa räckte för att få medborgarskap, utan ytterligare investeringar och utan skyldighet att bo på ön. Lagen, som den dåvarande premiärministern Joseph Muscat ville ha, syftade främst till att minska det maltesiska offentliga underskottet, som beräknades till 30 miljoner euro per år.

Tyvärr kunde vem som helst genom att betala en så stor summa pengar få ett ”gyllene pass” som gav uppehållsrätt i alla EU:s medlemsstater.

Utfärdandet av pass och gyllene visum är ett system som även andra europeiska länder har infört under de senaste åren, t.ex. Cypern, Bulgarien, Grekland och Portugal. Det har dock varit mycket lättare att få maltesiskt medborgarskap genom att helt enkelt betala in pengar till den statliga fonden än de regelverk som tillämpas i andra länder.

Detta ledde också till flera journalistiska undersökningar som avslöjade pinsamma skandaler för EU.

År 2019 har två journalister från nyhetsbyrån Reuters genom sin undersökande rapportKhmer Riche. Hur släktingar och allierade till Kambodjas ledare samlade på sig rikedomar utomlands’, som beskriver hur släktingar och allierade till den kambodjanska regimen samlade på sig tiotals miljoner dollar utomlands tack vare guldpass.

I en annan undersökning 2017 publicerade den brittiska tidningen The Guardian en lång lista över mottagare av detta system, inklusive flera ryska oligarker.

Malta slutade att bevilja ryska och vitryska medborgare detta privilegium, men ändrade inte den allmänna strukturen i lagen som fortfarande gäller för rika medborgare av andra nationaliteter.

Redan 2020 skickade kommissionen en formell underrättelse till Malta och bad landet att avsluta sitt medborgarskapsprogram för ”investerare”. Därefter skickade kommissionen en ny formell underrättelse till Malta den 9 juni 2021.

I mars i år ökade EU-kommissionen och Europaparlamentet trycket på Republiken Malta, som vägrade att offentliggöra listan över ryska medborgare som omfattas av detta system, och hotade med sanktioner.

Europaparlamentet förklarade i ett uttalande att gyllene pass är ”tveksamma ur etisk, rättslig och ekonomisk synvinkel och medför många allvarliga säkerhetsrisker”. Europaparlamentet krävde också att nya gemensamma regler ska skapas för att hantera problemen med system för ”medborgarskap och bosättning mot investering” och för att stoppa det som i praktiken innebär att EU-medborgarskap säljs till försäljning.

Innan Europeiska kommissionen hänskjuter Malta till EU-domstolen har den skickat en sista varning till Malta om systemet med det gyllene passet.

Europeiska kommissionen anser att Maltas bestämmelser om beviljande av medborgarskap är oförenliga med artikel 4.3 i EU-fördraget, där principen om lojalt samarbete fastställs. Kommissionen hänvisade också till artikel 20 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, där det fastställs rättigheter och skyldigheter i samband med EU-medborgarskap för medborgare i EU:s medlemsstater.

I nästan ett decennium har korrupta politiker, medlemmar av blodiga diktaturer och organisationer som misstänks för terrorism haft en ”trojansk häst” i Europa. På detta sätt har de kringgått sanktioner och kontroller, tvättat pengar och investerat dem i investeringsprogram, tack vare de privilegier som det innebär att få europeiskt medborgarskap för dem själva eller deras frontfigurer.

I dag tycks denna hemska historia vara på väg att ta slut. Det är uppenbart att sådana förfaranden är farliga för EU:s och de enskilda medlemsstaternas säkerhet, särskilt i en kristid som den vi nu upplever. De förminskar också det stora privilegiet att vara EU-medborgare, som måste skyddas och som många människor, som går igenom ”vanliga” förfaranden i medlemsstaterna, har väntat på i åratal.

The text was translated by an automatic system