fbpx

NRRP, Italien ledande i genomförandet, begär sjätte delutbetalningen

Politik - juni 25, 2024

Italien förbereder sig för att formellt be EU-kommissionen om den sjätte utbetalningen av medel från den nationella återhämtnings- och resiliensplanen (NRRP) på totalt 8,5 miljarder euro.

Detta sker i väntan på att Bryssel ska godkänna den femte delbetalningen, som uppgår till 10,6 miljarder euro, varav 3,1 miljarder är icke återbetalningsbara och 7,5 miljarder i form av ett lån. Tillkännagivandet gjordes igår vid slutet av kontrollrummet som hölls i Palazzo Chigi, under ledning av premiärminister Giorgia Meloni och sammankallad av ministern för Europafrågor, Raffaele Fitto.

I och med den femte delbetalningen kommer de medel som Italien erhållit i samband med Nrrp att öka till 113 miljarder euro, av totalt 194,4 miljarder euro som tilldelats av Europeiska unionen. Meloni betonade stolt Italiens ”dubbla rekord”: vårt land är det första i Europa som har begärt både den femte och den sjätte delen. ”Vi är nu helt inne i fas 2 av Nrrp, det vill säga det konkreta genomförandet av investeringar för att forma morgondagens Italien”, förklarade premiärministern under sitt tal på kontrollrumsmötet.

Växande investeringar och uppnådda mål

Minister Fitto framhöll att uppgifterna visar en betydande ökning av investeringarna i offentliga arbeten, med en tillväxttakt på mer än 50% i söder under 2023. Detta utgör en viktig stimulans för att fylla de territoriella luckorna i nationens konkurrenskraft och produktivitet. Bland de 37 mål som uppnåddes för att erhålla den sjätte delbetalningen gäller några av de viktigaste investeringarna byggandet av infrastruktur för att stärka transporten av metangas från söder till norr, särskilt Adriatic Line, som möjliggör en utbyggnad av metangasledningen som går genom Apulien, från Sulmona till Sestino-Minerbio. Utöver dessa har det gjorts många andra investeringar, bland annat förstärkning av skolornas idrottsanläggningar, utdelning av stipendier för särskild utbildning i allmänmedicin och investeringar i järnvägsförbindelser på linjerna Orte-Falconara och Taranto-Metaponto-Potenza -Battipaglia.

Ekonomiska och finansiella konsekvenser

Enligt uppgifter från National Anti-Corruption Authority (Anac) uppgår värdet av de upphandlingar som kommunerna och storstäderna annonserat till över 34 miljarder euro, medan de tilldelade upphandlingarna uppgår till cirka 21 miljarder euro, även med beaktande av de 10 miljarder euro som kommer från andra nationella fonder än Nrrp. Antonio Decaro, ordförande för National Association of Italian Municipalities (Anci), förklarade att utbetalningarna för kommunala investeringar för 2023 uppgår till 16,3 miljarder euro, vilket är en ökning med 96% jämfört med 2017. Bara under det första kvartalet 2024 betalade kommunerna 5,8 miljarder euro för investeringar, vilket var en ökning med 1,4 miljarder jämfört med 2023 (+36%).

Efter begäran om de 8,5 miljarderna i den sjätte delbetalningen (varav 1,7 miljarder som ett icke återbetalningspliktigt bidrag och 6,8 miljarder som ett lån) kommer verifierings- och rapporteringsåtgärderna för de 69 målen i den sjunde delbetalningen att aktiveras under de närmaste dagarna, vilket motsvarar 18,2 miljarder euro. Mer information om hur det går med utgifterna och öppnandet av byggarbetsplatser kommer från halvårsrapporten om Nrrp, som kommer att läggas fram för parlamentet i juli.

Fitto sade att han var optimistisk om Italiens utgiftskapacitet, så pass att han avvisade alla former av ”kreativ finansiering” för att förlänga tidsramen för Nrrp. Debatten om användningen av finansiella instrument för att driva utgifterna bortom 2026 ”är sannolikt ett tecken på avspänning”, sade han bestämt.

Italien fortsätter att visa sig vara ledande i Europa när det gäller förvaltning och genomförande av Nrrp, med fokus på strategiska investeringar som syftar till att förbättra infrastruktur, utbildning och grundläggande tjänster, samtidigt som man minskar den territoriella ojämlikheten. Den sjätte delbetalningen kommer att vara ytterligare ett steg framåt på vägen mot en omvandling och modernisering av landet, som syftar till att skapa en mer hållbar och konkurrenskraftig framtid för alla medborgare.

Italiens målmedvetna arbete med Nrrp är ett positivt exempel för andra europeiska länder och visar hur effektiv förvaltning och en tydlig vision av målen kan leda till konkreta och betydande resultat. Med den sjätte utbetalningen på plats och ytterligare medel redan planerade är Italien väl positionerat för att fortsätta växa och blomstra i ett europeiskt och globalt sammanhang.

 

Alessandro Fiorentino