fbpx

Rysk propaganda i Lettland: Medier och kommunikation samt regeringens reaktion

Konflikten mellan Ryssland och Ukraina har pågått i tre år nu. Förutom de omedelbart påtagliga effekterna finns det indirekta effekter som kan leda till ett ”informationskrig”, ett krig inom ett krig.

Nya och traditionella medier är utsatta för rysk propaganda, i vissa länder mer än i andra. I detta specifika fall ligger fokus på Lettland, ett land där 36 procent av invånarna är rysktalande. Innan vi fördjupar oss i hur kommunikationen fungerar i ett land som Lettland, är det nödvändigt att ta ett steg tillbaka och öppna en parentes om hur information har förmedlats under några år nu.

Sedan den digitala informationen tog över är man ständigt exponerad för falska och ”utvalda” nyheter: de som, i ett nötskal, bara berättar en del av sanningen och bara visar en sida av samma mynt. Detta blev tydligt under pandemin, då spridningen av falska eller ”utvalda” nyheter var nästan ohanterlig. Ytterligare två exempel som kan tas i beaktande är den komplicerade situationen i Mellanöstern och konflikten mellan Ryssland och Ukraina.

Därför var det svårt för användarna att få fullständig information. Den enorma räckvidden för denna typ av nyheter beror också och framför allt på de sociala nätverkens inneboende algoritm; om en användare bara följer vissa typer av konton är det lättare för algoritmen att föreslå specifika ämnen till dem, oavsett sanningshalt.

 

Kommunikation i Lettland: hur landet bekämpar desinformation

Tillbaka till Lettland, där den största risken kunde ha varit ett nationalistiskt uppror, med tanke på det stora antalet rysktalande och medborgare med ryskt ursprung som bor där. Detta skedde inte. Redan från början av konflikten klargjorde den lettiska regeringen sin ståndpunkt och fördömde kraftfullt Kremls angrepp på Ukraina. Detta resulterade i januari 2024 i att mer än tusen ryssar med tillfälliga uppehållstillstånd utvisades ur landet, en utvisning som dikterades av att de inte klarade A2-språkexamen.

Man måste dock ta hänsyn till att språkfrågan fortfarande är av största vikt: med tanke på det stora antalet rysktalande medborgare har medierna anpassat sin kommunikation så att det nu är möjligt att reflektera över innehållsanalys utöver den språkliga deklinationen i sig.

Sedan februari 2022 har de som följer rysk statstelevision eller internationellt kända nyhetsprogram som Russia Today och som inte är bosatta i Ryssland inte längre haft tillgång till den typen av spridning. Den lettiska frågan kvarstår: samexistensen av två identiteter i samma stat. En stat som, vilket man bör komma ihåg, har avvikit från den ryska invasionen så till den grad att den förbjöd ryska registreringsskyltar i februari 2024 (ett förbud som inte gällde bilar i transit). Kommunikationen har alltid varit snabb från regeringens sida, precis som den ofta har stött på olika svårigheter. Även om ledningen hade och har tydliga idéer var och är befolkningen inte helt överens, nästan uteslutande på grund av en känsla av tillhörighet och historiska minnen. Element som kan ge stort spelrum för möjligheter till förvrängd kommunikation.

 

Nyheter och medier: den sociala kraften och komplexiteten i cyberrymden

Meta, moderbolaget för Facebook och Instagram, släppte intressanta uppgifter om det lettiska medielandskapet, som 2023 huvudsakligen baserades på onlinenyheter. Innan vi undersöker de siffror som Meta har hittat ges en annan siffra (Kemp, 2022): 78 procent av den lettiska befolkningen har ett socialt konto. För att återgå till sociala medier hade Facebook i Lettland mellan 2022 och 2023 nästan 875 000 användare, en siffra av särskilt intresse eftersom felaktig information, som förklarats ovan, kommer från missbruk som kan göras i politiska syften och möjligheten att sprida osanna nyheter eller klickbete.

Låt oss också klargöra en annan sak: i februari 2022 köpte den ryska staten utrymme på sociala nätverk och nyhetsbyråer genom förklädda företag och tredje parter, och dessutom skapades webbplatser enligt samma förfarande; en informationskälla som, om man tittar på siffrorna, kunde nå tusentals individer. Kort sagt utökades möjligheten att föra fram propaganda. Lettland anslöt sig till de restriktioner som delas av Europa och Nato, även när det gäller kommunikation, liksom till de ekonomiska sanktioner som ska införas mot det Putinledda landet.

Problemet är att kontrollen över cyberrymden kanske är en av de största utmaningarna för världens regeringar, eftersom det fortfarande inte finns några helt definierade lagar och regler som kan anpassas till alla typer av situationer. Budapestkonventionen och dess protokoll kan vara en referenspunkt, men det finns fortfarande mycket arbete kvar att göra.

I vilket fall som helst fastställer Lettlands försvarsministerium rutinmässiga cybersäkerhetsstrategier, så uppmärksamheten kring frågan är stor. Till och med på kommunikationsnivå har regeringen varit tvungen att anta en mycket exakt linje och tala om värnplikt – om det skulle bli nödvändigt att stödja Ukraina – och samtidigt klargöra att Lettland inte skulle vara inblandat, även om man stöder åtgärder mot Kreml tillsammans med Nato och Europa. Detta har lett till att befolkningen har olika uppfattningar i frågan. Om vi sedan tar hänsyn till landets rötter, dess förflutna med Sovjetunionen, närvaron av många ryssar på territoriet och de ekonomiska konsekvenserna av konflikten, blir frågan ännu mer komplicerad.

 

Faktorer som kan motverka propagandans fallgropar

En undersökning som genomfördes av marknadsundersökningsföretaget Kantar Latvia i oktober 2022 tog reda på vilka faktorer som kan vara avgörande när det gäller rysk propaganda och möjligheten att den kan eller inte kan slå rot i Lettland.

Studien omfattade ett urval av personer mellan 18 och 74 år. De fick frågor om hur de föredrar att informera sig själva eller vilken typ av inställning de har till nyheter. Det visade sig att yngre människor är mindre benägna att välkomna propaganda och att etniska letter och respondenter som talar lettiska hemma är mer motståndskraftiga mot ryska budskap. Det som dock är avgörande för den ryska propagandans uppgång eller fall är den lettiska regeringens beteende (man tittar på de möjligheter som finns för etniska minoriteter, eller på hur väl offentliga medel används) och livskvaliteten. I detta specifika fall är hänvisningen till modus vivendi under Sovjetunionens dagar, som av många anses vara överlägset det som finns i dag. Detta är de viktigaste faktorerna som regeringen strategiskt kan arbeta med så att befolkningens åsikter inte påverkas av polariserad information.

 

”Vi är ett nav för oberoende ryska journalister. Premiärminister Silinas meddelande

Ett nyligen antaget initiativ som pekar i denna riktning är mottagandet av oberoende ryska journalister. ”Europa”, sade Lettlands premiärminister Evika Silina i en intervju med Newsweek, ”har en skyldighet att reagera på vad som händer i Ryssland genom att skicka mer bistånd till Ukraina och ge oberoende ryska journalister möjlighet att fritt uttrycka sig utomlands. En politik som inte demoniserar ryssarna i sin helhet, utan bara den propaganda som Kreml bedriver. Det talas faktiskt om att skapa en ”hubb för ryska journalister i exil som talar ett annat språk än regimen och som också kan förmedla ett annat budskap till medborgarna i Ryssland”, förklarade Silina vidare.