fbpx

Алианс за глобален мир и просперитет

политика - март 4, 2024

Историческа среща между Джорджия Мелони и Джо Байдън: укрепване на връзките между Италия и САЩ.

На 3 март 2024 г. министър-председателят на Италия Джорджия Мелони посещава Белия дом, за да се срещне с президента на САЩ Джо Байдън. Тази среща е от изключителна важност, тъй като бележи важен обрат в отношенията между Италия и САЩ и се счита за исторически момент за италианското председателство на Г-7.

Преди два дни Белият дом във Вашингтон беше домакин на дипломатическа среща между Джорджия Мелони, министър-председател на Италия, и президента на Съединените щати. Основната цел на тази среща беше да се обсъди кризата в Близкия изток – въпрос от изключителна важност. Двамата лидери обещаха да работят заедно и да координират усилията си за предотвратяване на всякаква ескалация на конфликта. По време на срещата Мелони изрази пълната подкрепа и благодарност на Италия за посредническите усилия на САЩ. Тя се възползва от възможността да подчертае необходимостта и приоритета на справянето с хуманитарната криза в региона, която изисква спешно внимание и действия.

Всъщност президентът Байдън наскоро направи важно изявление относно участието на Съединените щати в значителна операция за оказване на помощ на Газа. Този ход е знак за непоколебимия ангажимент на Съединените щати за намиране на мирно решение на продължаващия конфликт в региона. Той също така подчертава значението на предотвратяването на по-нататъшно изостряне на ситуацията. Италианският министър-председател Джорджия Мелони изрази задоволството си от това решение и горещо приветства този ход. Тя подчерта, че е необходимо да се работи за прекратяване на огъня между Израел и Хамас, тъй като това е от решаващо значение за безопасността и благосъстоянието на невинните цивилни, живеещи в района.

По време на срещата между двамата изтъкнати лидери беше поставен значителен акцент върху необходимостта от засилени мерки за сигурност в региона на Червено море. По-специално, президентът Мелони подчерта решаващата роля на военноморската операция на Европейския съюз, наречена „Аспидес“, за ефективното противодействие на постоянната заплаха от нападения на хутите срещу търговски кораби. За да се гарантира сигурността и стабилността на региона, лидерите обсъдиха различни стратегии, които могат да бъдат приложени, като например внедряване на модерни технологии, засилване на патрулирането и обмен на разузнавателни данни. Дискусията включваше и проучване на възможността за съвместни усилия между държави и организации за постигане на целта за гарантиране на безопасността и стабилността на региона на Червено море.

По време на неотдавнашната си реч президентът Мелони подчерта изключителното значение на предстоящата среща на върха на лидерите на Г-7 в област Пулия, Италия. Тя изтъкна целта за провеждане на конкретна и значима среща на върха, на която да бъдат разгледани най-належащите въпроси, пред които е изправен светът днес. Италианското председателство на Г-7 набеляза няколко приоритета, сред които защитата на международния ред, основан на правила, с особен акцент върху мира в Украйна и диалога с глобалния юг в рамките на Г-7.

По време на речта си президентът обсъди и различни важни теми, включително миграционните потоци, които в момента са актуален въпрос както за Италия, така и за Съединените щати. Дискусията се съсредоточи върху намирането на жизнеспособни решения, които да са от полза за всички участващи страни, като същевременно гарантират безопасността и благосъстоянието на засегнатите от миграционните потоци. Като цяло в речта беше подчертано значението на сътрудничеството при решаването на най-неотложните проблеми, пред които е изправен светът днес.

По време на дискусията министър-председателят на Италия, г-жа Мелони, подчерта значението на плана „Матей“(1) , който наскоро беше одобрен от италианския парламент. План, който представлява важна стъпка към двустранно сътрудничество, надхвърлящо обикновената помощ и насочено към изграждане на дълготрайни и взаимноизгодни отношения. Министър-председателят Мелони подчерта, че подходът към Африка трябва да се основава на стратегически партньорства между равнопоставени страни, а не на патерналистичен или хищнически подход. По тази тема тя подчерта, че една от основните цели на този план е ефективното управление на миграционните потоци в страната.

Освен това г-жа Мелони подчерта, че е важно да се проучат възможностите за сътрудничество със САЩ в области от общ интерес, свързани с африканския континент. Тя припомни проведената в Рим конференция за отношенията между Италия и африканския континент (2). По време на конференцията министър-председателят подчерта необходимостта от равноправен подход към развитието на континента. Тя смята, че този подход може да помогне за преодоляване на първопричините за миграционната криза и за борба с трафика на хора. За тази цел г-жа Мелони обмисля и създаването на глобален алианс срещу трафикантите на хора. Този съюз може да работи за осигуряване на по-сигурна среда за хората по света, като същевременно гарантира, че трафикантите на хора ще бъдат изправени пред съда.

Срещата даде възможност да се говори и за изкуствения интелект, който се превърна в основен въпрос, като двамата лидери се ангажираха да разработят политики, които да гарантират, че изкуственият интелект ще остане ориентиран към човека.

Ситуацията в Украйна също беше важна тема, която двамата обсъдиха. Министър-председателят потвърди пълната подкрепа на Италия за Киев и приветства обявяването на санкции срещу Русия. Премиерът изтъкна също така значението на отпускането на замразените от руската централна банка средства в чужбина за финансиране на възстановяването на Украйна, за което настояват Съединените щати.

Накрая Мелони подчерта значението на стратегическото сътрудничество между Италия и Съединените щати, като изтъкна нарастващата двустранна търговия и потенциала за по-нататъшно подобряване на двустранните отношения, силното сближаване между Италия и Съединените щати по ключови въпроси на международната политика, потвърждавайки общия ангажимент за мир, сигурност и глобален просперитет.

Срещата между министър-председателя на Италия и президента на Съединените щати показа широко сближаване на намеренията по жизненоважни въпроси като миграцията, Близкия изток и Украйна. Тя заздрави връзката между Италия и САЩ и създаде условия за засилено сътрудничество между двете страни по въпроси от световно значение.

 

(1) „Планът Матей“ е стратегическа инициатива, насърчавана с цел установяване на ново партньорство между Италия и африканските държави. Името му идва от бившия президент на „ЕНИ“ Енрико Матей, който умира през 1962 г. Този план има за цел да създаде енергийна и социална връзка с африканския континент, следвайки „нехищническия“ подход на Матей към Африка. Целта е да се насърчи устойчивото и трайно развитие, основано на стратегическо партньорство между Европа и Африка. Планът „Матей“ предвижда сътрудничество между Италия и африканските страни за определяне на конкретно съдържание и мобилизиране на ресурси за инвестиции, за да се допринесе за стабилността и сигурността на континента.

 

(2) Конференцията Италия-Африка се проведе в Рим на 28 и 29 януари 2024 г. и на нея присъстваха над 20 африкански държавни и правителствени ръководители, както и много други международни представители и делегации.

Основният акцент на конференцията беше създаването на нова стратегия за сътрудничество между Италия и африканските страни, като се обърне специално внимание на важни аспекти като енергетиката и професионалното обучение. По време на събитието министър-председателят Мелони представи плана „Матей“. Този проект вече е одобрен като законов декрет от италианския Сенат на 20 декември 2023 г. Целта на плана „Матей“ е да се окаже помощ на африканските страни и да се управлява имиграцията по „мек“ начин, като същевременно се решават важни въпроси като енергийните доставки и обучението.

Девет африкански държави участват от самото начало, включително Алжир, Египет, Етиопия, Кения, Конго, Кот д’Ивоар, Мароко, Мозамбик и Тунис. Всяка страна има свои стълбове за сътрудничество, като например образование, селско стопанство, здравеопазване и енергетика. Този новаторски подход има за цел да създаде стратегическо партньорство между Италия, Европа и Африка, което да надхвърли традиционния модел на донор и бенефициент.