fbpx

Екобонус: мярка за екологична и социална устойчивост

Енергия - юни 1, 2024

Остават само две седмици до първия тур на изборите, които ще определят наново състава на Европейския парламент. Сред многобройните теми, които се разглеждат от различните национални и международни политически групи по време на предизборната кампания, екологичният преход е една от тях. Както е добре известно, бяха поставени цели за намаляване на емисиите на CO2, като Парламентът на ЕС определи 2050 г. като целева година за постигане на нулеви емисии. Това е амбициозен проект, който някои държави членки, включително Италия, смятат за трудно осъществим по различни причини, свързани с референтния пазар, както и с логистичното структуриране на план, който би позволил постигането на целта без съпътстващи вреди за населението (в икономически план и в областта на заетостта, но не само).

Fratelli d’Italia, партията, ръководена от министър-председателя Джорджия Мелони, обяснява в програмата си, присъща за европейските избори през юни, че е важно да се разгледа внимателно и разумно въпросът за околната среда, без да се допуска „екофолиите“ да вземат връх. По отношение на автомобилния сектор, например, се предлага отмяна на забраната „за производство на автомобили с ендотермични двигатели от 2035 г.“ и възобновяване на сектора въз основа на „принципа на технологична неутралност, инвестиране във всички алтернативни горива, а не само в електрическите, и развитие на сектора на биогоривата чрез защита на предприятията“. FdI също така възнамерява да „подкрепя декарбонизацията на различните видове транспорт и да инвестира в устойчива градска мобилност“.

Към днешна дата в Италия се предприемат стъпки в посока на по-малко замърсяваща мобилност чрез мерки като Ecobonus, който вече е официален с публикуването на DPCM в Официален вестник (25 май 2024 г.).

 

Ecobonus, Urso: „План и за социална устойчивост

Екобонусът, както обяснява Министерството на предприемачеството и на производството в Италия – инициатор на мярката, има за задача да промени стимулите за гражданите да купуват автомобили с ниски нива на вредни емисии.

Отделът, ръководен от Адолфо Урсо, обобщава съдържанието, като започва с предоставените ресурси: 950 милиона евро. Цифрата се разпределя, както следва: 793 млн. за леки автомобили; 35 млн. за мотопеди, мотоциклети и четириколки; 53 млн. за лекотоварни автомобили; 20 млн. за употребявани автомобили; и накрая, 50 млн. за експериментална програма за дългосрочно отдаване под наем.

Освен закупуването на превозни средства се закупува и инфраструктура за зареждане, като например станции за зареждане на електрически автомобили. Това е и част от програмата, изготвена от министерството, за възобновяване на индустрията.

„Този нов план за стимулиране на автомобилния сектор – обяснява Урсо – се основава на три стълба: модернизиране на италианския автомобилен парк, който е един от най-старите в Европа; подкрепа за търсенето на хора с по-ниски доходи и възобновяване на производството на автомобили в Италия. Този подход се основава на убеждението, че е необходима дълбока промяна на курса спрямо предходните години“. Същевременно той заяви, че мярката цели екологична, но и социална устойчивост, като се има предвид, че планът обръща специално внимание на семействата с по-ниски доходи.

От какво се състои мярката?

Сред многото нови елементи, включени в мярката за 2024 г. (която вече е била задействана през предходните години), са значителни субсидии за закупуване на автомобили с по-малко замърсяващи горива (електрически автомобили, хибриди с възможност за включване към електрическата мрежа и автомобили с топлинен двигател с ниво на емисии на CO2 до 135 г/км).

В документа се уточнява, че разглежданите автомобили, като се има предвид ценовата листа (без ДДС), не трябва да струват повече от 35 хил. евро за диапазона 0-20 г/км (електрически) и 61-135 г/км (термични) и 45 хил. евро за диапазона 21-60 г/км (plug-in хибриди). Трябва да се добави също, че максималният размер на вноската е 13 750 евро, при условие че ЕФСИ на купувача е по-малък от 30 000 евро. Тези, които вместо това имат ЕФСИ, надвишаващ 30 хил. евро, могат да получат стимул от максимум 9 хил. евро.

Основната цел на мярката е да накара водачите на моторни превозни средства да пристъпят към бракуване на автомобилите, които се считат за най-замърсяващи (т.е. Евро 0, 1, 2 и 3 – т.е. 25% от автомобилите в движение в Италия). И така, „за закупуването на употребявани автомобили от клас Евро 6 (с емисии до 160 г/км CO2) се предвиждаше помощ в размер до 2 000 евро срещу бракуването на автомобили от клас Евро 4“.

Процесът на модернизация и напредък в областта на екологичната мобилност не се развива с еднаква скорост във всички страни, като се има предвид и инфлацията, както и загубата на покупателна способност на гражданите. Въпреки това правителството, ръководено от Мелони, отделя средства, за да ускори прехода, съобразен с нуждите на страната; въпросната мярка, както видяхме, се основава именно на този принцип на рефлексивен и разумен напредък.