fbpx

Заплахата от „черното петно“ тревожи фермерите в цяла Европа

Околна среда - октомври 6, 2023

Европейският съюз предприема коригиращи действия за защита на пазара на цитрусови плодове на Стария континент, като обръща особено внимание на италианските цитрусови плодове, продавани по целия свят

Италианската цитрусова промишленост винаги е била символ на високи постижения, а производството на висококачествени портокали и други цитрусови плодове е основен елемент от културата и икономиката на страната. Този ценен ресурс обаче е подложен на изпитание поради разпространението, особено през последните месеци, на болестта, известна като Phyllosticta Citricarpa, или по-често наричана „цитрусова черна точка“. В отговор на тази заплаха Европейският съюз прие редица мерки за ограничаване на разпространението на болестта и за защита на италианския и европейския пазар на цитрусови плодове.

Phyllosticta citricarpa е патогенна гъба, отговорна за „черното петно“, което засяга портокалите и други цитрусови плодове и се проявява чрез появата на некротични лезии по плодовете, листата и дори по клоните на дърветата, които ги произвеждат. Разпространението му става чрез спорите на гъбичките, които се разпространяват от вятъра, дъжда и насекомите. Заболяването не само влошава качеството и количеството на реколтата, но и може да навреди на репутацията на италианската цитрусова промишленост на световния пазар, както и на всяка друга страна, участваща в производството и търговията.

Цитрусопроизводството играе ключова роля в италианската икономика, особено в регионите Сицилия, Калабрия и Пулия, но разпространението на Phyllosticta citricarpa вече е довело до значителен спад в производството и загуба на приходи за производителите и всички свързани с тях отрасли. Намаляването на качеството на плодовете се отразява на конкурентоспособността на италианската цитрусова промишленост, като застрашава заетостта и препитанието на хиляди семейства, заети с отглеждането и преработката на цитрусови плодове.

Европейският съюз призна, че е необходимо спешно да се справи със заплахата, която представлява Phyllosticta citricarpa, и предприе редица действия за запазване на италианския и европейския пазар на цитрусови плодове, като например въведе строги фитопатологични стандарти, регулиращи движението на цитрусови растения между държавите членки и към и от трети държави. Тези мерки са предприети, за да се предотврати въвеждането и разпространението на болестта в нови райони. Европейският съюз насърчава програмите за наблюдение и мониторинг, за да се идентифицират бързо огнищата на Phyllosticta citricarpa, като по този начин се дава възможност за бързо и ефективно задействане на мерки за контрол и ограничаване на разпространението на болестта.

ЕС насърчава приемането на интегрирани практики за контрол, които включват използването на биологични, химични и културни методи за борба с болестта. Този подход има за цел да намали употребата на пестициди и да запази екологичното равновесие на земеделската екосистема. Европейският съюз също така е инвестирал в програми за научни изследвания и развитие, за да интегрира нови цитрусови сортове, които могат да устоят на Phyllosticta citricarpa, в традиционното производство и да подобри техниките за отглеждане и контрол на болестите. През последните месеци Европейската комисия също така насърчи обучението на земеделските стопани за разпознаване на симптомите на болестта, както и за селскостопанските практики, необходими за нейното предотвратяване и управление.

Заплахата, която представлява Phyllosticta citricarpa, не може и не трябва да се подценява, тъй като тя излага на риск италианската цитрусова промишленост и цялата национална и континентална икономика. Европейският съюз демонстрира конкретен ангажимент за противодействие на разпространението на болестта чрез мерки, целящи да защитят качеството на цитрусовите плодове, с особено внимание към тези, произведени в Италия, и да запазят тяхната конкурентоспособност на световния пазар. Сътрудничеството между институциите, производителите и изследователите е от съществено значение за справяне с това ново и важно предизвикателство, така че на бъдещите поколения да бъде гарантирана възможността да се наслаждават дълго време на удоволствието от всички цитрусови плодове, произведени в Европа и Италия.

Алесандро Фиорентино