fbpx

Изкуственият интелект ще стане неразделна част от италианската данъчна система

Науката и технологиите - април 3, 2024

Прегледът на данъчната система ще бъде по-ефективен благодарение на новите технологии

Интегрирането на изкуствения интелект (ИИ) в италианската данъчна система представлява значителна стъпка към по-ефективен и модерен преглед на националните финансови политики. Неотдавнашният закон за преразглеждане на данъчната система (Закон № 111 от 9 август 2023 г.) положи основите за използването на изкуствен интелект с цел оптимизиране на данъчния контрол и борба с укриването на данъци. Въпреки че подробностите по практическото прилагане все още не са определени, ИИ обещава да направи революция в данъчното облагане, като подобри ефективността, прозрачността и защитата на личните данни.

Този проект представлява значителна стъпка в развитието на италианската данъчна система, която вече отбеляза първите усилия за цифровизация и опростяване, както показва приложението VeRa, използвано от Агенцията по приходите за анализ на риска от укриване на данъци. Истинската новаторска сила на закона обаче се крие в признаването на изкуствения интелект като неразделна част от реформата на данъчната система. Понастоящем постановленията за прилагане не съдържат конкретни указания за използването на изкуствен интелект в данъчния контрол и събирането на данъци. В неотдавнашното тригодишно споразумение между Министерството на икономиката и Агенцията по приходите обаче се подчертава ангажиментът на Агенцията да прилага технологии като изкуствения интелект за засилване на данъчния контрол и подобряване на ефективността на събирането.

Важно е да се подчертае, че основите за използването на изкуствен интелект от Агенцията за приходите вече са положени в миналото със Закона за бюджета за 2020 г., който позволи използването на модерни технологии за анализ на данъчния риск. Прилагането на инструменти като VeRa демонстрира ефективността на подобни подходи за идентифициране на потенциални нарушители и стимулиране на спонтанното спазване на правилата. Финансовите ресурси, необходими за създаването на „данъчна система 4.0“, изглежда вече са налични благодарение на инвестициите, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Освен това неотдавнашната директива на Агенцията за приходите показва ясен ангажимент за използване на ИИ за подобряване на анализа на риска и борба с данъчните измами.

За да се разбере напълно потенциалът на изкуствения интелект в италианската данъчна система, е полезно да се разделят различните етапи на данъчната оценка и да се определят областите, в които могат да се намесят усъвършенствани технологични системи. ИИ може да играе ключова роля за подобряване на ефективността и точността на данъчните операции – от събирането на данни до събирането им. Например алгоритмите за машинно обучение могат да анализират големи обеми от данни, за да идентифицират подозрителна дейност и да прогнозират бъдещо поведение на данъкоплатците, което ви позволява да съсредоточите ресурсите си върху случаите с най-голям риск от укриване на данъци. По време на данъчна проверка ИИ може да помогне на инспекторите да търсят и анализират съответните документи и транзакции, като намали човешките грешки при изчисляването на данъците. В процеса на събиране на вземания ИИ може да автоматизира ръчните процеси и да управлява комуникациите с данъкоплатците, като създава персонализирани планове за плащане. Важно е обаче да се осигури баланс между ефективността на технологията и защитата на личните данни и чувствителността на данъчните въпроси.

Въпреки че интегрирането на ИИ в италианската данъчна система представлява значителна възможност за подобряване на ефективността и прозрачността на системата, от съществено значение е да се отговори на предизвикателствата, свързани със защитата на личните данни, и да се гарантира, че ИИ се използва етично и отговорно. Само чрез балансиран и осъзнат подход ИИ може наистина да допринесе за трансформирането на системата. Интегрирането на изкуствения интелект (ИИ) в италианската данъчна система представлява значителна област на трансформация, която изисква задълбочен анализ на техническите, регулаторните и етичните аспекти. Неотдавнашният делегиран закон за преразглеждане на италианската данъчна система отвори вратите за използването на изкуствен интелект за оптимизиране на данъчния контрол и борба с укриването на данъци. Въпреки тази обещаваща насока обаче липсата на подробности в постановленията за прилагане все още оставя много отворени въпроси относно практическото прилагане на тези технологии и гаранциите за защита на личните данни и правата на данъкоплатците.

За да се разбере напълно въздействието на изкуствения интелект в италианската данъчна система, е полезно да се проучи опитът на други държави, като например САЩ, където Службата за вътрешни приходи (IRS) вече започна систематично да използва изкуствен интелект за разследване на измами. В този контекст изкуственият интелект се оказа полезен за откриване на несъответствия между данъчните декларации и финансовите данни, за сигнализиране на потенциални случаи на укриване на данъци и за улесняване на комуникацията с данъкоплатците. ИИ може да подобри ефективността на данъчния контрол, но е от съществено значение това предимство да се балансира със защитата на личния живот и правата на данъкоплатците. Гарантът за защита на личните данни вече изрази загриженост по отношение на неприкосновеността на личния живот на данъкоплатците и подчерта необходимостта от активна роля, за да се гарантира, че при използването на изкуствен интелект в данъчната система се спазват принципите за защита на личните данни.

Алесандро Фиорентино