fbpx

Италия на първо място в Европа по добавена стойност на селскостопанските продукти през 2023 г.

Енергия - юни 23, 2024

Според последния доклад, публикуван от Istat, в европейската икономическа панорама за 2023 г. Италия е заела важна позиция по отношение на добавената стойност на селското стопанство.

Този резултат подчертава значението и конкурентоспособността на италианския селскостопански сектор в рамките на Европейския съюз, като подчертава постоянния растеж и силната способност за създаване на стойност. Общата стойност на селскостопанското производство в ЕС-27 през 2023 г. е 537 млрд. евро – стойност, която по същество остава непроменена в сравнение с предходната година. В този контекст страните членки показват различна динамика. Най-голямо увеличение на стойността на продукцията отбелязаха Португалия и Румъния, докато Дания и Полша претърпяха най-значителен спад.

Франция се утвърждава като лидер в Европа по отношение на селскостопанското производство, чиято стойност възлиза на 96 млрд. евро, което представлява приблизително 18% от общата стойност за ЕС-27. Следват Германия със 76,6 млрд. евро (14,3%), Италия със 71,9 млрд. евро (13,4%), Испания с 65,5 млрд. евро (12,2%), Полша с 39,5 млрд. евро (7,3%) и Нидерландия с 36,7 млрд. евро (6,8%).

Тези данни подчертават, че селското стопанство продължава да бъде ключов икономически сектор за много европейски страни, не само заради икономическата стойност, която генерира, но и заради способността му да поддържа заетост и да допринася за продоволствената сигурност.

Селскостопанска добавена стойност в Европа

През 2023 г. добавената стойност на селското стопанство в ЕС-27 ще достигне 225,6 млрд. евро, което представлява увеличение от 2,1% в сравнение с 2022 г. Франция остава начело с добавена стойност от 39,2 млрд. евро, което се равнява на 17,4% от общата стойност за ЕС-27. Въпреки това Италия значително е намалила разликата, като е достигнала добавена стойност от 38,2 млрд. евро, което представлява 16,9 % от общата европейска стойност. Испания с 33,2 млрд. евро (14,7% от ЕС) изпревари Германия с 31,1 млрд. евро (13,8% от ЕС).

Ролята на Италия в европейския селскостопански контекст

Италия, със своите 13,4 % от общата стойност на европейското селскостопанско производство и 16,9 % от добавената стойност, потвърждава стратегическото си значение в селскостопанския пейзаж на ЕС. Тези данни отразяват не само количеството на продукцията, но и способността на италианския селскостопански сектор да създава стойност чрез иновации, качество и устойчивост.

Фактори, които допринасят за успеха на италианското селско стопанство

Диверсификация на културите:

Италия е известна с разнообразието на своите култури, които варират от зърнени култури до специализирани култури като вино, зехтин, плодове и зеленчуци. Тази диверсификация спомага за намаляване на рисковете, свързани с колебанията на пазара и неблагоприятните климатични условия.

Качество и традиция:

Продукти като вино, сирене и италиански зехтин са известни в цял свят със своето качество и вековни традиции. Марката „Произведено в Италия“ представлява значителна добавена стойност, която допринася за поддържането на високо международно търсене.

Иновации и устойчивост:

Италианското селско стопанство е инвестирало значително в иновативни технологии и устойчиви селскостопански практики. Това подобрява не само производителността, но и екологичната устойчивост на сектора.

Политики за подкрепа:

Националната и европейската селскостопанска политика играят решаваща роля в подпомагането на италианските земеделски производители чрез субсидии, програми за развитие на селските райони и защитни мерки срещу пазарни кризи.

Бъдещи предизвикателства и възможности

Въпреки успехите си италианският селскостопански сектор е изправен пред редица предизвикателства, сред които изменението на климата, нестабилността на цените на селскостопанските продукти и необходимостта да продължи да въвежда иновации, за да запази конкурентоспособността си. Тези предизвикателства обаче представляват и възможности за по-нататъшно подобряване на устойчивостта и ефективността на сектора.

Докладът на Istat потвърждава, че Италия е начело на европейското селско стопанство не само по отношение на стойността на продукцията, но и по отношение на създадената добавена стойност. Този успех е резултат от комбинация от фактори, вариращи от диверсификация на културите до качество на продуктите, от иновации до устойчивост. С поглед към бъдещето италианското селско стопанство има потенциала да продължи да се развива и да затвърди водещата си позиция в Европа, като успешно се справи с предизвикателствата и се възползва от възможностите, които ще възникнат.

 

Алесандро Фиорентино