fbpx

Приоритети в областта на селското стопанство и рибарството по време на испанското председателство на Съвета на ЕС

Околна среда - август 23, 2023

Служебният министър на земеделието, рибарството и храните на Испания Луис Планас председателства първия Съвет на министрите на земеделието на Европейския съюз в рамките на испанското председателство на Съвета на ЕС.

Планас представи работната си програма и приоритетите на испанското председателство в областта на земеделието и рибарството. Във връзка с това испанският министър посочи, че основната тема, която ще залегне в дневния ред на испанското председателство, е насърчаването на устойчивостта във всички европейски селскостопански и риболовни дейности и хранителни системи. Испания отделя голямо внимание на въпросите, свързани с изменението на климата и неговото въздействие върху индустрията.

В областта на селското стопанство испанското председателство се ангажира да даде приоритет на няколко законодателни акта до края на мандата си през декември. По-конкретно министърът подчерта, че те ще се съсредоточат, от една страна, върху стимулирането и насърчаването на новите технологии в хранително-вкусовия сектор, като например геномните техники в растениевъдството. Този въпрос ще бъде повдигнат по време на неофициалния съвет, който ще се проведе през септември в южния испански град Кордоба.

По време на председателството си Испания възнамерява да положи усилия за гарантиране на безопасността на храните, както и за опазване на здравето и околната среда. Предложените политики включват регламентиране на информацията за храните, предоставяна на потребителите (предно етикетиране на хранителните стойности).

Освен това ще се наблюдава изпълнението на стратегическите планове на държавите членки. За тази цел Планас обясни, че по време на семестъра Испания ще работи, за да подчертае значението на Общата селскостопанска политика (ОСП), като поиска от Европейската комисия да направи преглед на изпълнението на националните стратегически планове на новата ОСП след първата година от нейното действие.

Що се отнася до рибарството, министърът изтъкна дебата за декарбонизацията на тази дейност и необходимостта от промяна в ориентацията на финансирането на риболовния флот, за да се насърчи истинското му обновяване и модернизиране. Тази тема беше разгледана по време на друга неофициална среща в североизточния испански град Виго.

Испанското председателство ще се съсредоточи и върху засилването на ролята на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) и признаването на стратегическата роля на рибарството и аквакултурите за продоволствената сигурност. По същия начин през семестъра председателството ще работи за подобряване на процедурата за вземане на решения относно общия допустим улов (ОДУ) и риболовните квоти. Целта им е да се гарантира, че разпределението на общия допустим улов (ОДУ) и квотите не се извършва ежегодно, както е в момента, а по-скоро в по-дълъг период от време, за да се улесни планирането на риболовните дружества.

Във връзка с това Луис Планас подчерта, че испанското председателство смята, че е от първостепенно значение Европейският съюз да поднови споразуменията си в областта на рибарството, които скоро изтичат, с трети държави като Мароко, Кабо Верде, Гвинея Бисау и Кот д’Ивоар. Целта е да се избегне прекъсване на дейността.

Тази среща е една от седемте срещи на Съвета на министрите на земеделието и рибарството, които се провеждат от юли насам и ще продължат до декември. Следва да се отбележи, че един от неформалните съвети се проведе този месец в испанския град Виго и беше свързан с въпроси, свързани с рибарството.

На предстоящото заседание на Съвета в Кордоба министрите ще се занимаят с повече (свързани) теми, включващи използването на нови технологии за повишаване на устойчивостта на европейските селскостопански практики в контекста на изменението на климата.

Според испанското председателство промените в глобалния климат представляват въпрос от основно значение за испанския и европейския селскостопански сектор. Министрите ще обсъдят политиките за повишаване на конкурентоспособността на Европейския съюз в тази област като средство за запазване на авторитета му в рамките на по-голямата международна общност.