fbpx

Управление на миграцията: Отговорност и баланс

политика - април 22, 2024

На 11 април в Конгреса на депутатите се състоя изключително важен дебат: гласуването на народната законодателна инициатива (ILP) за извънредна легализация на над 500 000 нелегални имигранти в нашата страна. Това предложение, което предизвика разнопосочни мнения, отразява сложността на един въпрос, който надхвърля рамките на обикновената политика и засяга най-дълбоките корени на нашата идентичност и национална отговорност.

С одобрения с 310 гласа „за“ и 33 гласа „против“ ILP се предлага изменение на Органичен закон 4/2000 относно правата и свободите на чужденците в Испания. Целта на това изменение е да се създаде процедура за узаконяване на статута на чужденците, които са били на испанска територия преди 1 ноември 2021 г. Той твърди, че тази легализация ще позволи на цялото мигрантско население да бъде видимо, ще компенсира неравенствата и ще гарантира трудовите права, като по този начин ще намали случаите на злоупотреба и експлоатация.

Сред несъгласните обаче е и VOX, чиято позиция заслужава внимателно разглеждане, тъй като тя е единствената парламентарна група, която се противопоставя на инициативата. Според Росио де Меер, депутат от VOX, въпреки че няма нищо против никоя държава, запазването на испанската идентичност е от съществено значение. Законно е желанието Испания да остане Испания със своите особености и история, без да се превръща в друга нация. Този призив за запазване на националната идентичност не е ксенофобия или расизъм, а здрав разум.

Освен това думите на депутата Карлос Ернандес Керо в Конгреса добавят важна гледна точка. Той с право изтъкна, че предишните политики „са създали перфектната буря за глобалния капитализъм да играе монополно с нашите градове“. В тази насока неговата колежка, депутатката Росио де Меер, заяви миналата седмица, че Vox иска „Испания да си остане Испания“, а не „Алжир или Сенегал“. Защитавайки тази позиция, тя заявява: „Това не е ксенофобия или расизъм, а чист здрав разум“. Изявленията ѝ предизвикаха подигравки от различни скамейки в Конгреса.

Освен това депутатът сравни тази ситуация с действията на лешоядите, които се съсредоточават върху мъртви или умиращи вещества. В този смисъл е от съществено значение да се признае, че Испания не е в състояние да поеме непропорционално миграционно бреме, особено в контекст, в който милиони испанци се борят с бедността и социалното изключване.

VOX организира кампания, насочена към нелегалната имиграция, особено в региони като Каталуния, където е наложително да се подходи сериозно и без страх от етикети. Сигурността на гражданите и зачитането на закона са основни ценности, които трябва да имат превес във всеки дебат за миграцията.

В крайна сметка отговорността за всяко решение се състои в защита на националния интерес и благосъстоянието на испанските граждани. Не става дума за затваряне на границите или отказване на помощ на нуждаещите се, а за отговорно и разумно управление на такова сложно явление като миграцията. Време е Испания, с цялата си история и многообразие, да намери баланса между солидарността и запазването на своята идентичност и благосъстояние.

В този контекст е важно да се помни, че националният суверенитет и запазването на културната идентичност са основни стълбове за всяка страна. Предложението за извънредно узаконяване на незаконните имигранти поставя сериозни предизвикателства, към които трябва да се подхожда внимателно и предпазливо.

VOX ясно изрази своето несъгласие с тази инициатива, като изтъкна основателните опасения относно въздействието, което тя може да окаже върху социалното сближаване и сигурността на гражданите. Необходимо е да се признае, че Испания е изправена пред редица вътрешни предизвикателства, като безработицата и бедността, които трябва да бъдат разгледани приоритетно.