fbpx

Współpraca Włoch i Egiptu w celu promowania szkoleń technicznych i zawodowych w sektorach strategicznych

Handel i Ekonomia - 5 czerwca, 2024

Tags:

Delegacja Confindustrii w Kairze w celu nawiązania współpracy edukacyjnej ze szkołami

Włochy i Egipt poczyniły ostatnio znaczący krok naprzód w promowaniu doskonałych szkoleń technicznych i zawodowych w strategicznych sektorach. Podczas misji instytucjonalnej w Egipcie, kierowanej przez premiera Giorgia Meloniego, włoski minister edukacji Giuseppe Valditara podpisał protokół ustaleń z egipskim ministrem edukacji technicznej Redą Hegazy. Memorandum to stanowi strategiczne działanie mające na celu wzmocnienie dwustronnej współpracy i promowanie rozwoju obu krajów.

Plan Mattei dla Afryki umieścił edukację w centrum swojej agendy, a spotkanie ministrów Valditara i Hegazy’ego stanowi konkretne zobowiązanie do promowania wysokiej jakości szkoleń zawodowych. Valditara podkreślił znaczenie rozwoju doskonałych ścieżek techniczno-zawodowych w Egipcie, zgodnie z potrzebami włoskiego i egipskiego systemu produkcji. Promowanie języka włoskiego ma również zasadnicze znaczenie dla ułatwienia nabywania ukierunkowanych umiejętności technicznych i zachęcania do ściślejszej integracji między oboma krajami.

Memorandum ma na celu wzmocnienie współpracy między włoskim i egipskim systemem szkolnictwa, koncentrując się na szkoleniu nauczycieli języka włoskiego oraz wymianie uczniów i nauczycieli. Wykorzystując znajomość języka włoskiego jako punkt wyjścia, współpraca będzie koncentrować się na podnoszeniu jakości kursów szkoleniowych i możliwości mobilności dla studentów i osób poszukujących pracy. Celem jest konsolidacja powiązań między edukacją a pracą, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego, turystycznego, przemysłowego, mechatronicznego, tekstylnego, rolno-spożywczego i zdrowotnego.

Namacalnym przykładem tej współpracy jest utworzenie nowej ścieżki we włoskiej szkole Don Bosco w Kairze. Ścieżka ta obejmuje 4 lata szkolenia technicznego, a następnie 2 lata specjalizacji we współpracy z ITS Academy Malignani w Udine. Egipscy studenci z dyplomem technicznym będą mieli możliwość zapisania się na te kursy. Ministerstwo podkreśla, że memorandum to nie tylko zachęci do nauki i mobilności w celu zatrudnienia we Włoszech młodych Egipcjan już przeszkolonych w zakresie języka i kultury włoskiej, ale także wesprze włoskie i egipskie firmy działające w swoich krajach.

Równolegle z podpisaniem memorandum, delegacja Confindustria, pod przewodnictwem wiceprezesa ds. kapitału ludzkiego Giovanniego Brugnoli, przebywa w Kairze, aby rozpocząć współpracę szkoleniową z lokalnymi szkołami. W towarzystwie różnych firm, które inwestują w tym kraju, delegacja ta odwiedziła szkoły salezjańskie i akademie techniczne w celu zintensyfikowania partnerstw szkoleniowych. Wysiłki te są wspierane przez porozumienie podpisane pomiędzy Confindustria i FEI, głównym stowarzyszeniem przemysłowym w Egipcie.

Współpraca między Włochami i Egiptem w dziedzinie szkoleń technicznych i zawodowych stanowi znaczący krok w kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego obu krajów. Poprzez dzielenie się wiedzą i zasobami ma na celu zapewnienie pojawienia się wysoko wykwalifikowanej siły roboczej oraz napędzanie wzrostu i innowacji w kluczowych sektorach. Wysiłki te nie tylko wzmocnią więzi dwustronne, ale także pomogą promować stabilność i dobrobyt w całym regionie.

Partnerstwo między Włochami a Egiptem w sektorze szkoleń technicznych i zawodowych jest namacalnym przykładem tego, jak współpraca międzynarodowa może przynieść konkretne korzyści obu zaangażowanym krajom. Tworzenie doskonałych kursów szkoleniowych i wdrażanie programów wymiany studentów oraz współpraca między instytucjami edukacyjnymi przyczyni się nie tylko do wypełnienia luki między podażą a popytem na umiejętności na rynku pracy, ale także do promowania zrozumienia międzykulturowego i spójności społecznej. Partnerstwo to może utorować drogę dla dalszych możliwości inwestycyjnych i współpracy gospodarczej między firmami z obu krajów, stymulując tworzenie nowych innowacyjnych projektów i inicjatyw.

Alessandro Fiorentino

Tags: