fbpx

Armeniens premiärminister Pashinyan träffar västerländska ledare i Bryssel

Politik - april 12, 2024

Tags:

Det är inte så ofta vi hör talas om den omstridda regionen Kaukasus i medierna, eftersom strålkastarljuset för närvarande riktas mot Ukraina och Israel. Sanningen är dock att Kaukasus har varit indraget i väpnade konflikter och instabilitet sedan de tre länderna i denna region (Armenien, Azerbajdzjan och Georgien) blev självständiga från Sovjetunionen 1991.

En av de nationer som har påverkats mest, särskilt under de senaste åren, är den gamla nationen Armenien, en liten nation men en som är en bastion för kristendom i Kaukasus, en av de första kristna nationerna i världen, och en som, trots att den bara har en befolkning på 2,8 miljoner människor inom sina gränser, har en diaspora på över 7 miljoner människor runt om i världen. Icke desto mindre har den också drabbats av de brutala konsekvenserna av att befinna sig i en region som har varit centrum för sammandrabbningar och rivalitet mellan imperier, som det ryska, ottomanska och persiska imperiet, som under århundraden tävlade om hegemonin i regionen.

Armenierna förlorade sin nationalitet på 1300-talet och återfick den endast kortvarigt 1918 för att sedan uppslukas av Sovjetunionen 1920. Under denna period i början av 1900-talet upplevde armenierna också en av de mest traumatiska händelserna i sin historia, nämligen det armeniska folkmordet som begicks av det muslimskt dominerade osmanska riket mellan 1915-1917, och som kan ha krävt så många som 1,5 miljoner liv.

En annan stor utmaning som armenierna har tvingats brottas med är grannlandet Azerbajdzjan, en mycket större, mer folkrik och resursrik muslimsk stat, men som saknar den nationella och kulturella anrikedom som Armenien har. Azerbajdzjans territoriella expansionism har lett till intensiva etniska konflikter som nådde sin kulmen i början av 1900-talet när Armenien och Azerbajdzjan först blev självständiga, igen på 1990-talet när Sovjetunionen kollapsade och båda staterna återfick sin självständighet, och sedan sporadiskt under 2000-talet, med anmärkningsvärda toppar under 2020-talet.

Mycket av konflikten har kretsat kring Nagorno-Karabach (Artsakh på armeniska), en liten bergsregion som är en etniskt armenisk enklav som är helt omgiven av Azerbajdzjan och internationellt erkänd som en del av den azeriska statens suveräna internationella gränser. Sovjetunionen, som var expert på att ”söndra och härska” och cyniskt manipulera etniska gränser, beslutade 1921 att göra Nagorno-Karabach till en autonom region inom den azeriska socialistiska sovjetrepubliken, en situation som den armeniska befolkningen i regionen starkt motsatte sig och som ledde till kraftig diskriminering och förtryck mot armenierna och deras kultur under sovjetperioden.

Även om fullskaliga etniska konflikter hölls i schack under sovjetperioden, ledde Sovjetunionens kollaps på 1990-talet och det efterföljande maktvakuumet till en explosion av etniska konflikter mellan Armenien och Azerbajdzjan. Det första kriget i Nagorno-Karabach (1988-1994) bröt ut under Sovjetunionens sammanbrott, då Nagorno-Karabach försökte lösgöra sig från Azerbajdzjan och ansluta sig till Armenien, samtidigt som Azerbajdzjan gick mot att förklara sig självständigt. En vapenvila undertecknades 1994, vilket ledde till att Nagorno-Karabach de facto blev självständigt som Republiken Artsakh, dock med nära band till Armenien. Det andra kriget i Nagorno-Karabach bröt ut 2020 när Azerbajdzjan invaderade Artsakh. Den här gången hade dock maktbalansen mellan Armenien och Azerbajdzjan förändrats avsevärt, och kriget resulterade i att Azerbajdzjan tog kontroll över stora delar av Artsakhs landområden. Vapenvilan som undertecknades 2020 ledde inte till varaktig fred, utan Azerbajdzjan införde en blockad mot Armenien 2022 och inledde en ny invasion 2023.

Detta tredje krig slutade med azeriernas ockupation av Artsakh, upplösningen av denna stat och en massutvandring av armenier från deras historiska hemland. Dessutom har det förekommit gränskonflikter mellan Azerbajdzjan och Armenien, och Azerbajdzjan har ockuperat många armeniska gränsbyar. Dessutom finns det farhågor om att Azerbajdzjan kan ha siktet inställt på det egentliga Armeniens territorium. En del av detta beror på interna frågor samt azerisk och pan-turkisk nationalism, eftersom Azerbajdzjans starke man, den nationalistiske diktatorn Alijev, kanske försöker skapa en landkorridor mellan Azerbajdzjans fastland och den azeriska exklaven Nakhchivan, som är avskuren från resten av Azerbajdzjan av den armeniska provinsen Syunik. Detta skulle i sin tur göra det möjligt att skapa en pan-turkisk korridor och uppfylla de pan-turkiska nationalistiska ambitionerna hos Azerbajdzjans ledare Aliyev och hans turkiska allierade Erdogan, genom att koppla samman Azerbajdzjan (och de andra centralasiatiska turkiska staterna) med Turkiet.

Ett annat viktigt skäl till Azerbajdzjans krigiska hållning är den instabila geopolitiska situationen och det komplexa nätverket av ekonomiska och politiska intressen i Kaukasus. För det första har Rysslands brutala invasion av Ukraina destabiliserat Kaukasus, avlett Rysslands uppmärksamhet från det som historiskt sett var dess bakgård och skapat ett gynnsamt tillfälle för blivande regionala hegemoner som Turkiet, som har stött sina azeriska allierades territoriella ambitioner att skapa ett ”större Azerbajdzjan”, samtidigt som man själv försöker bygga ett slags ”turkiskt imperium”. I slutändan har Rysslands imperialistiska strävan i Ukraina uppmuntrat andra imperialister och territoriella revisionister som Azerbajdzjans Aliyev.

Samtidigt har den börda som Ukraina-kriget innebär för Ryssland hindrat Ryssland från att fullgöra sitt åtagande gentemot sin traditionella allierade Armenien. Armenien hade varit nära allierat med Ryssland sedan Sovjetunionens sammanbrott och var medlem i CSTO (Collective Security Treaty Organisation), som så att säga var Natos motsvarighet i det postsovjetiska området. Relationerna mellan Armenien och Ryssland försämrades dock efter konflikten med Azerbajdzjan, eftersom den drabbade nationen Armenien anklagade Ryssland för att inte ha försvarat sitt territorium från Azerbajdzjans klor. I detta sammanhang har Armenien fryst sitt deltagande i CSTO och i stället vänt sig mot väst i sökandet efter allierade mot Azerbajdzjans.

Hjälpen från väst till denna kristna nation har dock uteblivit på grund av den komplicerade geopolitiska situationen. Det har funnits ett retoriskt åtagande från väst att försvara Armeniens suveränitet och territoriella integritet. Förra veckan träffade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Josep Borrell och USA:s utrikesminister Anthony Blinken Armeniens premiärminister Nikol Pashinyan i Bryssel. Von der Leyen upprepade sitt ”löfte att stå sida vid sida med Armenien”, konstaterade att ”EU och Armenien i allt högre grad har samma värderingar och intressen” och att nästa steg är ”en ny och ambitiös partnerskapsagenda mellan Europeiska unionen och Armenien”. EU-chefen hänvisade också till ”den svåra situationen för de fördrivna armenierna från Karabach”. USA å sin sida höll gemensamma militärövningar i Armenien i september som en styrkedemonstration.

Ändå är verkligheten den att västvärlden faktiskt begränsas och förmodligen hålls som gisslan av Azerbajdzjan på grund av ekonomiska intressen. Även om Armenien är en kulturellt rik kristen nation som i fråga om värderingar är en del av den västerländska familjen, är landet fattigt på resurser och jämförelsevis svagare. Tvärtom är Azerbajdzjan rikt på resurser och har en stark militär som stöds av Turkiet och Israel. Detta är särskilt viktigt eftersom EU har blivit alltmer gasberoende av Azerbajdzjan, särskilt sedan den ryska invasionen av Ukraina och avstängningen av importen från Ryssland.

Azerbajdzjans gasexport till EU ökade under 2022, från 19 miljarder kubikmeter 2021 till 22,3 miljarder 2022 (EU och Azerbajdzjan undertecknade ett preliminärt avtal 2022 om att fördubbla gasflödena fram till 2027). Detta har djupgående geopolitiska konsekvenser för Europa, eftersom detta energiberoende begränsar EU:s utrikespolitiska självständighet och gör det till Azerbajdzjans gisslan. Därför är det absolut nödvändigt att EU omprövar sin geopolitiska strategi och överväger om man är villig att överge en kristen nation till Azerbajdzjans imperialistiska expansionism, inte bara på grund av vad detta skulle innebära i moraliska termer, utan också för att det skulle skapa ännu ett prejudikat av territoriell revisionism som går okontrollerad, och vad detta skulle kunna innebära för andra nationer som hotas av expansionistiska grannar (t.ex. Moldavien, Polen, Georgien och de baltiska staterna i Europa).

Tags: