fbpx

De italienska konservativa partierna fortsätter att vinna framgångar bland medborgarna och driver på hela Europa

Att bygga ett konservativt Europa - juni 18, 2024

De konservativa partiernas oavbrutna uppgång och den uppenbara nedgången för alla andra skapar ett nytt politiskt scenario i Italien

Den senaste undersökningen har visat på en snabbt föränderlig politisk bild i Italien, vilket innebär en vändpunkt för flera partier. Center-högern dominerar scenen, med Giorgia Melonis ”Fratelli d’Italia” som konsoliderar sig som landets ledande politiska kraft, medan Forza Italia förbereder sig för att gå om 5 Stelle-rörelsen, som nu är i fritt fall.

Fratelli d’Italia: En ostoppbar uppgång

Fratelli d’Italia fortsätter att vinna mark och nådde 29,4% av de röstberättigade, en ökning jämfört med de 28,8% som noterades bara åtta dagar tidigare. Giorgia Melonis parti verkar dra nytta av en stabilitet och politisk sammanhållning som lockar allt fler väljare och konsoliderar sig som en referenspunkt för högerväljarna. Denna framgång speglar partiets förmåga att fånga upp och företräda önskemål från en stor del av befolkningen, särskilt under en period av ekonomisk och social osäkerhet.

Forza Italia: Den stora återkomsten

Forza Italia, tillsammans med ”Noi Moderati”, gjorde en viktig omkörning på 5 Stelle-rörelsen och nådde 9,8%. Denna siffra innebär inte bara en betydande återhämtning, utan också ett tecken på vitalitet för ett parti som många trodde var dödsdömt. Forza Italias tillväxt kan tillskrivas en effektiv kommunikationsstrategi och förmågan att förnya sig, samtidigt som man förblir trogen sina grundläggande principer. Detta gjorde det möjligt att locka väljare som blivit besvikna på andra politiska krafter, i synnerhet på 5 Stelle-rörelsen.

5 Stelle-rörelsens sammanbrott

5 Stelle-rörelsen befinner sig i en djup kris, med 9,6 procent och ett ständigt minskande stöd. Denna kollaps är ett hårt slag för Giuseppe Conte, som ser sitt parti sjunka allt längre ner i väljaropinionen. M5S debacle kan spåras tillbaka till flera faktorer, bland annat väljarnas förlorade förtroende och uppfattningen om en oförmåga att tillhandahålla konkreta lösningar på landets problem. Bristen på tydligt ledarskap och den interna fragmenteringen bidrar ytterligare till denna nedgång.

Det Demokratiska Partiet: En liten uppgång

Demokratiska partiet, som leds av Elly Schlein, visar en liten ökning, från 24,1% i EU-valet till 24,4%. Denna ökning, även om den är blygsam, tyder på relativ stabilitet och en förmåga att upprätthålla en solid väljarbas. PD står dock inför utmaningen att ytterligare bredda sitt samförstånd, särskilt i ett alltmer polariserat politiskt sammanhang.

De andra partierna: Mellan stagnation och nedgång

Matteo Salvinis ”Lega” ligger på 8,6%, vilket visar en viss stabilitet trots en liten nedgång jämfört med tidigare uppgifter. Angelo Bonellis och Nicola Fratoiannis grön-vänster-allians ligger på 7,1%, vilket bekräftar en rimlig nivå av samförstånd bland vänsterväljarna. Andra mindre partier som Carlo Calendas Azione (3,2%), Matteo Renzis Italia Viva (2%) och Emma Boninos +Europa (1,6%) kämpar dock för att komma över 4%-spärren, vilket belyser en fragmentering av väljarkåren som straffar mindre konsoliderade politiska krafter.

Resultatet av Termometro Politicos undersökning ger en intressant inblick i den politiska situationen i Italien. Fratelli d’Italia framstår som den stora vinnaren och befäster sitt ledarskap inom center-höger. Forza Italia, med ett betydande övertagande av 5 Stelle-rörelsen, visar en anmärkningsvärd motståndskraft. M5S, å andra sidan, står inför en djupgående kris som gör att dess politiska framtid ifrågasätts. Samtidigt försöker det demokratiska partiet att upprätthålla och konsolidera sitt samförstånd i ett alltmer konkurrensutsatt landskap.

Den italienska politiken utvecklas ständigt och dessa förändringar återspeglar en alltmer ombytlig väljarkår som söker konkreta svar. Partiernas förmåga att anpassa sig till denna dynamik och svara på medborgarnas behov kommer att vara avgörande för deras framtida framgång. De mest lämpliga svaren på den ständigt föränderliga italienska och europeiska situationen ges uppenbarligen av det konservativa parti som bekräftar sig själv på höjden av uppskattning.