fbpx

Ett fotografi, många öden

Kultur - mars 7, 2024

År 2011 publicerade jag en 624-sidig bok om den isländska kommuniströrelsen. Det var inte min ursprungliga avsikt att skriva en sådan bok. Min gamla lärare, historieprofessorn Thor Whitehead, forskade om den isländska kommunismen, och jag kunde inte tänka mig någon mer kvalificerad för detta. Under 2008-2009 översatte jag dock
Kommunismens svarta bok
till isländska, alla 828 sidorna. Detta monumentala verk hade först publicerats i Frankrike 1997, under ledning av professor Stéphane Courtois, med hjälp av mycket av det material som hade blivit tillgängligt efter kommunismens sammanbrott i Central- och Östeuropa och i Ryssland. I många översättningar av Svarta boken fanns bilagor om lokala kommunister och deras koppling till den internationella rörelsen. Jag tänkte lägga till ett sådant appendix till min översättning, kanske 50-100 sidor. Men jag upptäckte snart att så många frågor om den isländska kommuniströrelsen inte hade undersökts tillräckligt att jag var tvungen att göra en oberoende studie. Whiteheads två böcker om ämnet var utmärkta, men det fanns mycket mer att göra. Resultatet blev min bok som jag också har publicerat ett utdrag ur på engelska (2021).

De isländska delegaterna

Under min arkivforskning på Islands nationalbibliotek kom jag över ett historiskt fotografi, en glimt av europeisk historia som jag skulle vilja återge (ovan) och diskutera här. Den visade 21 unga delegater till Kommunistiska internationalens (Kominterns) andra kongress i Moskva sommaren 1920. De var också delegater vid den ungkommunistiska internationalens kongress som hölls vid samma tidpunkt. Detta fotografi har publicerats i några böcker, men bara med sju av de 21 identifierade personerna. Jag såg det som en utmaning att ta reda på vilka andra som fanns med på bilden och vad som hände dem. Historia handlar inte bara om siffror. Det handlar också om individer och deras öden i en värld där tragiska val ibland måste göras.

Två identifieringar visade sig vara enkla. De två delegaterna som står i det övre högra hörnet var islänningarna vid Kominterns kongress, Brynjolfur Bjarnason, förste från höger, och Hendrik S. Ottosson, andre från höger. De hade blivit kommunister som studenter i Köpenhamn 1918-1919 och fick ekonomiskt stöd av en sovjetisk agent i Skandinavien för att delta i kongressen i Moskva. Brynjolfur Bjarnason (1898-1989) blev senare den första och enda ordföranden för Islands kommunistiska parti, som 1930-1938 fungerade som en avdelning av Komintern. Han blev sedan en ledande medlem av det socialistiska enhetspartiet och till och med minister i regeringen 1944-1947. Han förblev en övertygad stalinist under hela sitt liv. År 1948 hade det gått trettio år sedan han och hans skolkamrater tog studenten från den prestigefyllda Reykjavik Grammar School. En återträff planerades. En av arrangörerna kontaktade honom och frågade om han ville delta. ”Hur skulle jag kunna gå på en fest”, svarade Brynjolfur, ”där jag till slut måste låta skjuta några av gästerna?” När Lenins 100-årsjubileum firades i Moskva 1970 blev Brynjolfur inbjuden som en av de få personer som fortfarande levde och som hade träffat Lenin. (Han hade 1920 lyssnat på några av hans tal, men inte riktigt talat med honom).

Hendrik S. Ottosson (1897-1966) blev utrikesreporter på Icelandic Broadcasting Corporation. Han uteslöts kortvarigt ur kommunistpartiet 1934 på grund av ”opportunism”, men återintogs snart. I Moskva 1920, när han gav en rapport till Kominterns verkställande utskott, anmärkte Lenin att alla kände till Islands strategiska betydelse i den nya eran med flygplan och ubåtar. Britterna skyndade sig att ockupera Island våren 1940, och 1941 tog USA över försvaret av Island, som kom att spela en avgörande roll för transporterna av vapen och varor från Amerika till Europa, inte minst till Sovjetunionen.Island var också viktigt i det kalla kriget. Hendrik beskrev 1920 års resa till Moskva i en livfull bok som publicerades 1948.

Den röde propagandachefen

Jag har använt flera källor för att försöka identifiera de andra personerna på detta historiska fotografi som trycktes i boken Die dritte Front av Willi Münzenberg från 1930. De sju personer som identifierades i boken sitter på första raden från vänster: Walter Loewenheim, Tyskland, Maria Leitner, Ungern, Lazar Shatskin, Ryssland, Oskar Samuelsson, Sverige, Luigi Polano, Italien, Willi Münzenberg, Tyskland, och Max Barthel, Tyskland. Jag tror att de två andra personer som sitter på första raden, direkt efter dessa sju, är Ruth Fischer, Tyskland, och Raymond Lefebvre, Frankrike.

Av alla dessa personer var den sjätte från vänster, Willi Münzenberg (1889-1940), utan tvekan den mest berömda och fascinerande. Han tillbringade första världskriget i Schweiz där han blev bekant med de ryska bolsjevikernas ledare, Vladimir Lenin. Under 1919-1920 var Münzenberg ledare för den ungkommunistiska internationalen, varefter han blev den outtröttlige och mycket effektive propagandachefen för Tysklands kommunistiska parti. Han utmärkte sig genom att samla in pengar till saken och leda kommunistiska frontorganisationer som Sovjetunionens vänner och Förbundet mot imperialism. Han kontrollerade ett vänsterorienterat medieimperium i Tyskland och kallades ibland för den röde miljonären”. Det sägs att Joseph Goebbels lärde sig mycket av hans taktik.

Efter Hitlers maktövertagande flyttade Münzenberg sin verksamhet till Paris. Där arbetade han med den engelsk-ungerske författaren Arthur Koestler som gav en levande beskrivning av honom i The God That Failed, en essäsamling från 1949 skriven av desillusionerade före detta kommunister och medresenärer. Till följd av utrensningarna i Sovjetunionen kom Münzenberg på kant med Stalin och uteslöts ur kommunistpartiet. Han motsatte sig 1939 års icke-aggressionspakt mellan Hitler och Stalin och gav ut en oberoende vänstertidskrift i Paris, Die Zukunft (Framtiden), med bidrag från många välkända författare. När nazisterna invaderade Frankrike 1940 internerades han av den franska regeringen. Han lyckades fly från interneringslägret, men mördades, troligen på Stalins order, i en skog i södra Frankrike sommaren 1940. Många böcker har skrivits om Münzenberg, och i Christopher Isherwoods roman, Mr Norris Changes Trains, förekommer han kort som ”Ludwig Bayer”. (Det kanske inte säger islänningar så mycket, men den isländske Nobelpristagaren i litteratur, Halldor K. Laxness, beskriver också Münzenberg i sina memoarer, Skaldatimi (En poets tid), på ungefär samma sätt som Koestler och Isherwood. Münzenberg hade ordnat en inbjudan till Laxness att besöka Sovjetunionen 1932).

Inget behov av världshistoria

År 1920 hade det varit svårt att förutse vad som skulle hända med de unga människor som satt med Münzenberg på första raden. Walter Loewenheim (1896-1977) fick vid kongressen i Moskva tillfälle att tala med Lenin som på en karta visade honom hur Röda armén avancerade in i Polen. Lenin trodde att när armén väl hade korsat gränsen till Ostpreussen skulle de tyska arbetarna välkomna den. Han blev upprörd när han såg att Loewenheim och de två andra tyskarna som följde med honom tvivlade på detta. När de ryska soldaterna korsade gränsen internerades de omedelbart utan någon strid. År 1927 lämnade Loewenheim Tysklands kommunistiska parti och blev socialdemokrat. I Nazityskland var han medlem i en hemlig dissidentgrupp, men han flydde till Storbritannien via Tjeckoslovakien 1935. Där kallade han sig Walter Lowe, drev ett ingenjörsföretag tillsammans med sin bror och blev antikommunist. (Det är något förvirrande att hans namn stavas Löwenhain i den bok från 1930 där fotografiet trycktes och i det tyska Bundesarchiv online, BildY 10-775-1274-69).

Maria Leitner (1892-1942) var en ungersk judinna som arbetade som journalist och författare i Tyskland på 1920-talet och gav ut böcker om sina resor, Hotel Amerika (1930) och Eine Frau reist durch die Welt (En kvinna reser genom världen, 1932). På 1930-talet, efter Hitlers maktövertagande, tvingades hon flytta till Frankrike där hon med nöd och näppe överlevde. Hon internerades 1940, men lyckades fly och gömde sig i södra Frankrike där hon försvann. Förmodligen dog hon av hunger och sjukdom i Marseille 1942.

Lazar Shatskin (1902-1937) kom från en polsk judisk familj. Han var ungdomsorganisatör i Ryssland på 1920-talet, men blev osams med Stalin och sköts 1937, troligen i källaren till det ökända Lubjanka-fängelset i Moskva.

Oskar Samuelsson (1885-1947) var aktiv i Sveriges Kommunistiska Parti, men uteslöts 1929 varpå han blev antistalinist. Han förblev dock vänsterpartist och var under en tid ledamot av Stockholms stadsfullmäktige, samtidigt som han försörjde sig som försäkringsagent.

Luigi Polano (1897-1984) kom från Sardinien och var en av grundarna av Italiens kommunistparti 1921. Under fascismen fängslades han en tid, varefter han emigrerade till Moskva och utförde olika hemliga uppdrag för Kommunistiska internationalen, Komintern. Han överlevde Stalins utrensningar och återvände 1945 till Italien där han blev deputerad och senare senator från Sardinien för kommunistpartiet.

Max Barthel (1893-1975) var en poet och romanförfattare som lämnade den kommunistiska rörelsen på 1920-talet och blev nazistsympatisör på 1930-talet. I slutet av andra världskriget befann han sig i den sovjetiska ockupationszonen och skickades till ett arbetsläger, men 1948 flydde han till Västtyskland. Han skrev sin självbiografi med den talande titeln Kein Bedarf an Weltgeschichte (Inget behov av världshistoria). Under resten av sitt liv försörjde han sig på journalistik och på att skriva barnböcker.

Att vittna mot kommunister

Ruth Fischer (1895-1981) gick från en ytterlighet till en annan. Hon föddes som Elfriede Eisler, och hennes två bröder skulle bli välkända kommunister, kompositören Hanns Eisler och journalisten Gerhart Eisler. Hon var en av grundarna av Österrikes kommunistparti 1918, men flyttade till Tyskland och blev en av ledarna för kommunistpartiet där. Efter intensiva maktkamper inom partiet uteslöts hon och hennes älskare Arkady Maslow 1926, varefter de bildade en radikal utbrytargrupp. När Hitler tog över flydde hon och Maslow till Paris och sedan 1940 genom södra Frankrike till Spanien och Portugal och därifrån till Kuba, där Maslow plötsligt dog, möjligen mördad av sovjetiska agenter. Fischer reste till USA där hon gjorde sig känd som en hårdför antistalinist. Hennes bröder bodde då båda i USA och 1947 vittnade hon mot dem inför House Committee on Un-American Activities, vilket ledde till att Gerhart fängslades en kort tid medan Hanns utvisades från USA. Bröderna Eisler blev senare båda framträdande i Östtyskland. Ruth arbetade för den amerikanska underrättelsetjänsten (under kodnamnet ”Alice Miller”), medan hennes bror Gerhart var sovjetisk agent. Ruth Fischer var ambivalent till Amerika och bodde i Paris från 1955 till sin död. Hon skrev flera böcker om, eller snarare mot, stalinismen.

Raymond Lefebvre (1891-1920) hade publicerat en antimilitaristisk roman om första världskriget och sedan blivit en glödande kommunist. På väg tillbaka till Frankrike från Kominterns kongress 1920 försvann han och två andra fransmän i Barents hav, som de navigerade i med en liten båt.

Skjuten i källaren till Lubyanka

Stående från vänster på fotografiet är, tror jag, Sigi Bamatter, Schweiz, Leo Flieg, Tyskland, Sven Linderot, Sverige, Otto Unger, Tyskland, Aron Goldberg (Marcel Ollivier), Frankrike, Gerda Linderot, Sverige, oidentifierad, Hugo Sillén, Sverige, Charles Shipman, Richard Schüller, Österrike och de två islänningar som redan nämnts, Hendrik Ottosson och Brynjolfur Bjarnason. Jag är säker på de fem nordiska delegaterna, där jag fick hjälp av Lars Gogman på Arbeterrörelsens Arkiv i Stockholm, medan identifieringen av de övriga snarare får betraktas som kvalificerade gissningar.

Olika öden väntade dessa delegater. Sigi Bamatter (1892-1966) var en av grundarna av den kommunistiska ungdomsinternationalen och bodde i Moskva från 1932, där han arbetade som kryptograf och agent för Komintern. Han överlevde Stalins utrensningar och arbetade senare som journalist för en sovjetisk nyhetsbyrå, men återvände aldrig till sitt hemland Schweiz.

Leo (Leopold) Flieg (1893-1939) var jude och en av grundarna av Tysklands kommunistiska parti. Han övervakade tillverkningen av falska pass och förfalskade pengar, ledde radiooperatörer och kurirer och hade ett nära samarbete med den sovjetiska hemliga polisen. År 1937 kallades han till Moskva och ett år senare arresterades han för att ha varit en högerorienterad trotskist. Han torterades tills han undertecknade en bekännelse där han också anklagade sina gamla kamrater, och sedan sköts han, förmodligen i Lubyanka-källaren.

Sven Linderot (1889-1956) blev ledare för den stalinistiska fraktionen i Sveriges Kommunistiska Parti och var partiordförande 1929-1951 och riksdagsledamot 1939-1949. Han vacklade aldrig från stalinismen.

Otto Unger (1893-1938) var en tysk jude som blev aktiv i Tysklands kommunistiska parti. Efter Hitlers maktövertagande övervakade han partiets produktion av illegala pamfletter och tidningar, men han greps snart av nazisterna. Han släpptes efter ett tag och emigrerade till Sovjetunionen. 1937, under Stalins utrensningar, arresterades han och sköts, troligen i Lubjanka-källaren.

Partikadrer, författare och kapitalister

Aron Goldberg (1896-1993) var en rumänsk jude som växte upp i Frankrike. Han arresterades i Tyskland på väg tillbaka från Moskva 1920. Det var då han antog sin pseudonym, Marcel Ollivier. Han tillbringade två år i fängelse innan han återvände till Moskva där han i flera år arbetade som översättare. År 1929 återvände han till Frankrike där han bröt med Frankrikes kommunistparti och blev antistalinist. Han deltog kortvarigt i det spanska inbördeskriget på anarkistsidan, men efter att ha återvänt till Frankrike 1937 upphörde han att vara politiskt aktiv.

Gerda Linderot (1891-1957) var hustru till den svenske kommunistledaren Sven Linderot och en hårdför stalinist precis som han. Hon var under en kort period ledamot av Sveriges riksdag.

Hugo Sillén (1892-1971) var en ledande medlem av den stalinistiska fraktionen i Sveriges Kommunistiska Parti. Han reste till Island 1928 för att förbereda bildandet av Islands kommunistiska parti 1930. Hans fru Signe Sillén var för övrigt agent för GRU, Röda arméns underrättelsetjänst, och enligt uppgifter från isländska ex-kommunister var det hon som överförde pengar från Moskva till de isländska kamraterna i början av 1930-talet.

Charles Shipman (1895-1989) föddes som den judisk-amerikanske Charles Phillips. För att undvika värnplikt i första världskriget flydde han till Mexiko där han etablerade kontakt med sovjetiska agenter. Under en tid levde han i Chicago under pseudonymen Manuel Gomez. Han gick också under namnet Jesus Ramírez. I USA arbetade han som ekonomijournalist och vände ryggen åt kommunismen till följd av skådeprocesserna i Moskva 1936-1938. Så småningom blev han en framgångsrik affärsman i USA och Kanada. Han skrev en läsvärd memoarbok, It Had to Be Revolution: Memoarer av en amerikansk radikal.

Richard Schüller (1901-1957) var bara sjutton år när han blev en av grundarna av Österrikes kommunistparti. Han var redaktör för partiorganet i Österrike tills han var tvungen att fly 1934, först till Tjeckoslovakien och sedan till Sovjetunionen. Han återvände till Österrike 1945 och blev återigen redaktör för partiorganet.

Inga lyckliga campare

Jag har inte med säkerhet kunnat identifiera den person som står mellan Gerda Linderot och Hugo Sillén. (En möjlighet är den indiske filosofen Manabendra Nath Roy, 1887-1954, som skulle ha varit 33 år gammal 1920). Det ger mig 20 individer kvar. Av dessa överlevde åtta och förblev hela tiden trogna den kommunistiska rörelsen, Luigi Polano, Sigi Bamatter, Sven och Gerda Linderot, Hugo Sillén, Richard Schüller, Hendrik S. Ottosson och Brynjolfur Bjarnason. Sex överlevde, men blev renegater och förkastade Komintern och stalinismen: Walter Loewenheim, Oskar Samuelsson, Ruth Fischer, Max Barthel, Aron Goldberg och Charles Shipman. Sex av dem gick en våldsam död till mötes, Maria Leitner, Lazar Shatskin, Willi Münzenberg, Raymond Lefebvre, Leo Flieg och Otto Unger, varav fyra avrättades av Stalins hantlangare. Dessa tjugo personer illustrerar verkligen Trotskijs iakttagelse att om man ville ha ett lugnt liv så gjorde man fel i att leva på 1900-talet.