fbpx

EU ger nytt liv åt vapenindustrin

Handel och ekonomi - mars 17, 2024

I det nuvarande geopolitiska sammanhanget, där den ”gamla kontinenten” måste ta ett större ansvar för att garantera sin egen säkerhet, söker Europeiska unionen efter lösningar, hittills utan någon större framgång. Efter att skapandet av en ”europeisk armé” visat sig vara en ohållbar lösning eftersom många EU-länder inte vill ge upp sin exklusiva behörighet på försvarsområdet, kom Bryssel med ett annat förslag: skapandet av ett kontinentalt komplex på vapenindustrins område.

EU:s försvarsfonder ska fördubblas

Europeiska kommissionen har tagit fram en strategi för att återuppliva kontinentens vapenindustri, som lämnades utan investeringar eller kontrakt i upptakten till kriget i Ukraina. EU:s engagemang för att stödja nationella försvarsindustrier skulle i huvudsak ta formen av en gemensam upphandlingsplan med USA som förebild. Men samtidigt skulle de åtgärder som föreslås i strategin – om de godkänns av medlemsländerna – backas upp av en betydande europeisk försvarsfond. Sist men inte minst, för att genomföra strategin skulle en ny tjänst som europeisk kommissionär för försvar till och med kunna inrättas.

Även om många europeiska länder har ökat försvarsutgifterna från sin BNP sedan den ryska invasionen av Ukraina, anser europeiska tjänstemän att enskilda länders ansträngningar inte är tillräckliga och vill att europeiska organ ska spela en större roll i försvarsindustripolitiken. Vissa analytiker menar att den europeiska vapenindustrin har visat sig oförmögen att möta nya utmaningar. Efterfrågan på krigsmateriel har ökat betydligt mot bakgrund av kriget och behovet av att ge militärt stöd, inklusive vapenleveranser, till Ukraina. Men försvarsindustrin i de europeiska länderna har än en gång visat att den inte klarar av plötsliga ökningar av efterfrågan, till exempel på artilleriammunition. Officiella uppgifter om den betydande ökningen av EU:s vapenimport – särskilt från Förenta staterna – bekräftar detta.

Å andra sidan, en omställning av den europeiska vapenindustrin från ”fredsmodus” till ”krigsmodus” ses som en nödvändighet av både Bryssel och vissa medlemsländer, på grund av rädslan för att Ryssland skulle kunna angripa en NATO-medlemsstat i Europa, som samtidigt skulle kunna stå utan stöd från sin allierade på andra sidan Atlanten om republikanen Donald Trump återvänder till Vita huset efter årets val.

EU först – strategin för den europeiska försvarsindustrin

I detta sammanhang tillkännagav Europeiska kommissionen i början av februari sin strategi för den europeiska försvarsindustrin. Strategin – som är den första för EU – innehåller en rad åtgärder som syftar till att göra vapenindustrin mer konkurrenskraftig, men fastställer också indikatorer för att mäta de framsteg som medlemsländerna gör när det gäller att utveckla sina egna industrier.

En av de viktigaste åtgärder som kommissionen föreslår är gemensam upphandling av krigsmateriel. Där uppmanas medlemsländerna att senast 2030 upphandla minst 40 % av försvarsmaterielen i samarbete. Vid samma tidpunkt ska minst 50 % av budgeten för försvarsupphandlingar i EU-länderna ha använts på EU:s inre marknad. Detta skulle öka till 60% år 2035, enligt kommissionens förslag. EU vill med andra ord att medlemsländerna ska köpa mer krigsmateriel på den europeiska marknaden och vill därför engagera sig i att stödja nationella försvarsindustrier för att öka produktionskapaciteten.

Kommissionens tjänstemän har också föreslagit att Ukraina skall ingå i strategin för att främja gemensam upphandling och öka produktionskapaciteten, trots att landet inte är en del av EU, utan endast ett kandidatland. Det europeiska försvarsindustriprogrammet (EDIP) skulle säkerställa kontinuitet i EU:s stöd till den gemensamma försvarsindustriella och tekniska basen, för att göra den konkurrenskraftig och anpassningsbar till nya realiteter.

”Vi måste ändra paradigm och gå över till krigsekonomiskt läge. Detta innebär också att den europeiska försvarsindustrin måste ta fler risker, med vårt stöd”, sade Breton och gav en förhandsvisning av paketet.

”I det nuvarande geopolitiska sammanhanget måste Europa ta ett större ansvar för sin egen säkerhet, oavsett resultatet av våra allierades val vart fjärde år”, sade kommissionär Thierry Breton och hänvisade till det faktum att Donald Trump redan har ifrågasatt USA:s åtaganden gentemot Nato.

Bland Europeiska kommissionens förslag finns antagandet av en inhemsk version av Foreign Military Sales-programmet – varigenom USA hjälper andra länder att köpa vapen från amerikanska företag. Kommissionen föreslår också att företag inom sektorn skall tas över av regeringar i händelse av krig, och överväger att tvinga europeiska företag inom sektorn att prioritera beställningar från EU i kristider.

Tillbaka till storskalig vapenproduktion

För att genomföra de föreslagna åtgärderna sade kommissionär Thierry Breton att försvarsfonden skulle kunna fyllas på med 1,5 miljarder euro till att börja med. I framtiden kan dock beloppet höjas om medlemsländerna godkänner förslagen. För att kommissionens förslag ska kunna omsättas i lagstiftning måste de godkännas av medlemsländerna – som ofta är ovilliga att ge ifrån sig beslutsmakten på försvarsområdet – och Europaparlamentet. En överenskommelse om dessa förslag förväntas därför inte förrän efter valet till Europaparlamentet den 9 juni, när det nya parlamentet har bildats och den nya kommissionen har utsetts. Om Ursula von der Leyen nomineras för en andra period som kommissionär, vilket vissa källor antyder, är det möjligt att hennes förslag om en europeisk kommissionär för försvar också kommer att läggas fram på bordet.

Den europeiska vapenindustrin har redan gått in i en ny trend, utan Bryssels inblandning. De största produktionsökningarna inom den europeiska vapenindustrin har under de senaste två åren skett i Östeuropa. Med några få undantag – som Rumänien, som inte har investerat i ny produktionskapacitet för denna del av industrin – har företagen inom sektorn – de flesta av dem statliga – börjat producera i en takt som saknar motstycke sedan kalla kriget. Skälen var dels en oro för att Ryssland skulle göra verklighet av sina hot, dels att man såg en möjlighet i den nya konflikt som bröt ut för två år sedan. Enligt en undersökning av Reuters har kriget i Ukraina för östeuropeiska försvarsföretag också öppnat exportmöjligheter till den afrikanska marknaden, där de var relativt stora aktörer under det kalla kriget. Enligt Reuters journalister är detta fallet för företag i Polen och Tjeckien, som förhandlar om nya avtal för att sälja vapen, utrustning och militära tjänster i Afrika till kunder som vill ha alternativ till vad Ryssland för närvarande erbjuder.

En signal om utvecklingen inom den västeuropeiska vapenindustrin gavs nyligen av Tyskland. Förbundskansler Olaf Scholz närvarade nyligen vid det första spadtaget för en ny fabrik för Rheinmetalls haubitsar. Enligt Scholz bör detta vara en signal till européerna att stärka kontinentens försvarsindustriella bas och fokusera på långsiktiga, grupperade order.

”Vi behöver (…) gå tillbaka till storskalig vapenproduktion”, sade Olaf Scholz, citerad av AFP.

I Europa finns det flera länder med en tradition inom försvarsindustrin. Huvudaktörerna är Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Italien, Spanien och Sverige, som nyligen gick med i Nato. Dessa länder har en lång historia av utveckling och produktion av militär utrustning och bidrar i hög grad till den globala försvarsindustrin. Frankrike har en stark försvarsindustri och är känt för att tillverka sofistikerad militär utrustning som stridsflygplan, ubåtar och missilsystem. Tysklands vapenproduktion är specialiserad på tillverkning av militärfordon, kommunikationsutrustning och försvarsteknik. Italien har en diversifierad försvarsindustri som tillverkar ett brett spektrum av militär utrustning, inklusive krigsfartyg, pansarfordon och stridsflygplan. När det gäller Spanien är produktionen av försvarsmateriel främst inriktad på militära skeppsbyggen, flygplan och pansarfordon. Sverige är känt för sin produktion av artillerisystem, pansarfordon och militär kommunikationsutrustning.