fbpx

Georgiens känsliga läge mellan Europa och Ryssland

Politik - juni 9, 2024

Mellan den europeiska drömmen och ryskt inflytande. Georgien blinkar åt EU men måste också räkna med Kreml, dess förflutna och nutid. Med bara några månader kvar till valet för att förnya sitt parlament måste den före detta sovjetrepubliken, som blev självständig 1991, välja sida. Situationen i Tbilisi är känslig och orsaken ligger bakom ett lagförslag om insyn i utländskt inflytande. För den styrande majoriteten – som representeras av partiet Georgian Dreams – är lagförslaget nödvändigt, men för republikens president Salomé Zourabichvili är det författningsstridigt och strider mot EU:s normer. Det var därför som den pro-europeiska Zourabichvili den 18 maj förra året beslutade att lägga in sitt veto mot godkännandet av lagen, väl medveten om att hennes åsikt skulle kringgås av dem som med 84 av 116 röster röstade för det som har döpts om till lagen om utländska agenter. Som väntat avvisade en parlamentarisk kommitté presidentens avslag och hänsköt det slutliga beslutet till en omröstning bland parlamentsledamöterna.

Lagen om oenighet, som infördes för ett år sedan, återinfördes fem månader före omröstningen och innebär, enligt Georgian Dreams – den politiska kraft som grundades av miljardären Bidzina Ivanishvili – att alla institutioner som får mer än 20% av sin finansiering från utlandet måste registrera sig som organisationer som driver en främmande makts intressen. Ett dekret som i många avseenden liknar en rysk norm från 2022 och som förväntas påverka cirka 25.000 vinstdrivande och icke-vinstdrivande företag, som anses vara medie- eller fria informations- och kommunikationsföretag, icke-statliga organisationer och ideella föreningar.

Spänningarna har flyttat från institutionerna till gatorna. Protester från medborgare som stöder statens europeiska kurs har slagits ned av polisen. Bryssel följer utvecklingen noga, och det gör även Moskva, som är en intresserad observatör. I vågskålen ligger nu också landets status som kandidatland till Europeiska unionen.

I mars 2022, bara några veckor efter invasionen av Ukraina, ansökte den georgiska regeringen om medlemskap i EU av rädsla för en eventuell utvidgning av konflikten och Moskvas hegemoni. I juni 2023 kom yttrandena från Europeiska kommissionen och rådet, och i december förra året kom det sista steget: status som kandidatland för att utvidga EU:s gränser. Från Rue de la Loi, Europeiska rådets högkvarter, skickades de villkor som måste uppfyllas för att den europeiska drömmen ska bli verklighet till Tbilisi. För att slutföra processen måste Georgien visa att landet delar unionens värderingar, fortsätta att göra framsteg med sin reformagenda och uppfylla de krav som anges i kommissionens rapport. Regler som rör offentlig förvaltning och offentlig upphandling, liksom ekonomiska strategier, hamnade under Bryssels förstoringsglas. Dessutom förväntas fortfarande en anpassning till EU:s politik när det gäller restriktiva åtgärder mot Ryssland och Vitryssland.

The Law of Discord hotar att ifrågasätta allt. Efter godkännandet av regeln om ”insyn i utländskt inflytande” uppmanade unionen premiärminister Irakli Kobakhidze och hans regering att dra tillbaka lagen och hålla sina åtaganden gentemot Bryssel och erkännandet av kandidatlandsstatus. Josep Borrell, EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, sade uttryckligen till pressen att de 27 EU-länderna överväger att vidta lämpliga och adekvata åtgärder om de georgiska drömmarna inte ger vika. För att gå vidare krävs dock en samsyn och ett enhälligt beslut, vilket inte finns för närvarande. Faktum är att inte alla 27 är överens om att den pro-ryskinspirerade lagen är en allvarlig fråga eller äventyrar EU:s grundläggande värderingar.

Under tiden har republikens president, Salomé Zourabichvili, spelat ut sitt kort. Hon har bett landets proeuropeiska partier att ansluta sig till policydokumentet ”Georgian Charter”, ett slags manifest där alla de prioriteringar som Europeiska kommissionen har skisserat för att fullfölja den väg som inleddes i mars för två år sedan lyfts fram. Dokumentet kan liknas vid en blixt från klar himmel och kommer att presenteras i Bryssel för att vinna tid. Den 26 oktober kommer nämligen människor att gå till valurnorna för att förnya parlamentet, och medborgarna kan komma att rösta för den europeiska drömmen och mot georgiska drömmar.