fbpx

Ryska medborgare som vill besöka Europa riskerar att få visum för sina resor, men ett totalförbud är inte en bra idé för många.

Politik - oktober 7, 2022

Bland diskussionsämnena på dagordningen i Europaparlamentet finns den långvariga historien om ryska visum för Europa, som av vissa betraktas som en ny giltig attack mot Kreml, medan andra anser att det är ett onödigt infall som kan vara skadligt för alla.

Det informella mötet mellan de europeiska utrikesministrarna, som enligt Financial Times planeras äga rum den här veckan, skulle kunna användas för att formulera nya regler som hindrar ryska turister från att kringgå de totalförbud som redan gäller i vissa länder.

Det finns redan ett avtal sedan 2007 som underlättar utfärdandet av enkla visum för ryska medborgare som vill resa till EU, men vissa länder i Öst- och Nordeuropa föreslår ett totalförbud. En sådan lösning kritiseras dock av andra nationer, till exempel Tyskland, som i stället anser att denna åtgärd är överdriven och orättvist sträng mot civila som inte skulle ha några fel relaterade till de skurkaktiga och krigiska beslut som Putin och hans regering har fattat.

Enligt det gällande avtalet får ryska medborgare som har en Schengenvisering passera gränsen och resa i 90 dagar inom EU:s territorium. Denna ström av turister passerar oundvikligen alla länder som gränsar till Ryssland på den europeiska sidan varje dag, och de senaste händelserna har därför försatt länder som Estland och Finland i en komplicerad situation och tvingat deras regeringar att vidta radikala åtgärder, t.ex. ett totalförbud för ryska medborgare redan denna månad eller en minskning av antalet utfärdade viseringar till 10 % jämfört med den kvot som hittills har fastställts i Helsingfors.

För närvarande består de dokument som krävs för att en utomeuropeisk turist ska kunna resa till den gamla kontinenten av ett pass som utfärdats under de senaste tio åren och som är giltigt i minst tre månader efter avresan från den europeiska stat som just besökts samt en visering, som måste begäras hos konsulatet eller ambassaden i det land som ska besökas. Om visumet utfärdas av en stat som ingår i Schengenförteckningen kan samma dokument användas för att resa till alla andra Schengenländer utan några andra krav eller förfaranden. Förenade kungariket och Irland, som inte ingår i Schengenområdet, kräver en särskild nationell visering och skulle därför i denna tvist kunna besluta självständigt om giltigheten av sina ”inresetillstånd” för ryska medborgare.

De europeiska länder som lutar åt strängare ryska viseringsåtgärder är Estland, Lettland, Litauen, Finland, Polen och Tjeckien. Polen och de baltiska länderna har faktiskt redan stängt sina gränser för rysk turism sedan februari förra året (den månad då Putin beordrade sina truppers invasion av Ukraina) och kommer snart att följas av Finland och Danmark, medan Tyskland, som redan skrivits, representerat av Olaf Scholz skulle ha betonat det meningslösa och meningslösa i att sanktionera civilbefolkningen genom att straffa den, faktiskt, för det pågående kriget.

Flera analytiker följer Tyskland när det gäller sådana åsikter, eftersom ett totalförbud på ett farligt sätt skulle kunna hindra till och med dem som aldrig har varit för kriget som deras nation har fört mot Ukraina att fly. En annan hypotes är därför att göra det ännu mer komplicerat och dyrt att ansöka om inresedokument för EU:s länder och att behålla viseringar av humanitära skäl och för oliktänkande.

En annan bestämd anhängare av att det är ogenomförbart med ett totalförbud mot ryska viseringar till Europa är Josep Borrell, företrädare för EU:s utrikespolitik, som i en intervju med det österrikiska TV-bolaget ORF upprepade sitt motstånd mot förbudet, men att han är för en mer selektiv politik.

Författare GWL

The text was translated by an automatic system