fbpx

VOX i de europeiska valen: De tio främsta kandidaterna i korthet

Val till Europaparlamentet - maj 10, 2024

EU:s politiska landskap kännetecknas av en mängd olika röster och aktörer som försöker företräda sina respektive länders och medborgares intressen i Europaparlamentet. I denna linje ser vi den kommande 9 juni som en viktig milstolpe i den europeiska politiska kalendern, med firandet av valet som kommer att avgöra sammansättningen av Europaparlamentet.

I detta sammanhang av förväntan och debatt presenterar det parlamentariska partiet VOX en lista med 61 kandidater som vill företräda Spaniens intressen på europeisk nivå. Dessa kandidater, med olika profiler och gedigna yrkesbanor, positionerar sig som en framväxande kraft med potential att påverka den politiska utvecklingen på kontinenten.

Högst upp på VOX-listan hittar vi Jorge Buxadé Villalba, en jurist med en lång karriär, vars profil utmärks av hans erfarenhet inom det juridiska området och hans engagemang för att försvara den nationella suveräniteten. Buxadé har varit en framträdande person i den parlamentariska sfären, både i deputeradekammaren och i Europaparlamentet, där han har förespråkat Spaniens intressen och försvarat ett starkt och sammanhållet Europa.

Vid sin sida har han Hermann Leopoldo Tertsch y del Valle de Lersundi, journalist och politiker med en lång karriär inom kommunikation och politik. Tertsch har varit en kritisk röst mot ideologiska påtryckningar och har förespråkat ett Europa baserat på traditionella värderingar och försvaret av frihet.

Den första trion kompletteras av Juan Carlos Girauta Vidal, en mångfacetterad intellektuell som har utmärkt sig på såväl det politiska som det kulturella och akademiska planet. Girauta, som är känd för sitt starka försvar av demokratin och sitt avståndstagande från extremism, tillför VOX-listan en pragmatisk och konstruktiv vision.

Men VOX-listan stannar inte vid de kända siffrorna. Bland de tio främsta kandidaterna hittar vi också nya ansikten som Mireia Borrás Pavón och Margarita de la Pisa Carrión, båda med solida yrkesprofiler och ett starkt engagemang för de värderingar som partiet representerar.

Borrás, med erfarenhet av ekonomi och konsultverksamhet, har ett pragmatiskt och tekniskt förhållningssätt till europeisk politik, medan De la Pisa, med sin bakgrund inom farmaci och sitt engagemang i sociala projekt, representerar VOX mest humanistiska och engagerade ansikte utåt.

Ett annat anmärkningsvärt namn på listan är Jorge Martín Frías, chef för Disenso Foundation och expert på politisk kommunikation. Martín Frías bidrar med en strategisk vision och analytisk förmåga som kan vara avgörande i det nuvarande europeiska sammanhanget.

Pedro Narro Sánchez, med sin erfarenhet från jordbrukssektorn och sin karriär i Bryssel, företräder intressena för en nyckelsektor för den spanska och europeiska ekonomin. Hans kunskaper om hur de europeiska institutionerna fungerar och hans förmåga att förhandla och försvara jordbruksintressen kommer utan tvekan att vara en viktig tillgång för VOX i Europaparlamentet.

Marcela Reigía Vales, advokat med affärsjuridik som specialitet, och Alonso de Mendoza Asensi, kommunikationschef för VOX i Europaparlamentet, kompletterar listan över de tio främsta kandidaterna. Båda bidrar med erfarenhet och specifik kunskap som kan vara värdefull i VOX lagstiftnings- och representationsarbete i Europa.

Listan avslutas med Amaia Martínez Grisaleña, en journalist med erfarenhet från näringslivet som har tagit steget in i politiken för att hitta nya sätt att bidra till utvecklingen av sitt samhälle.

VOX:s lista till EU-valet den 9 juni innehåller en mångsidig och solid uppsättning kandidater med olika yrkesprofiler och yrkesbanor, men som förenas av samma engagemang: att försvara Spaniens intressen och arbeta för ett starkt och enat Europa.