fbpx

Законът за цифровите пазари и „пазачите“ на ЕС

Науката и технологиите - декември 30, 2023

Новата граница за регулиране на цифровия пазар става реалност и гигантите на цифровите технологии се опитват да предприемат действия

Във все по-цифровата епоха, в която живеем, Европейският съюз (ЕС) е изправен пред уникални предизвикателства при регулирането на цифровия пазар. Важен отговор на това предизвикателство е Законът за цифровите пазари (ЗЦП) – законодателна рамка, предложена от ЕС за справяне с антиконкурентните практики и установяване на ясни правила за големите цифрови платформи. Успоредно с това ЕС работи и по създаването на списък на дружествата, които се считат за особено господстващи и изискват по-строго регулиране.

Законът за цифровите пазари е законодателно предложение, представено от Европейската комисия през декември 2020 г. Основната цел на DMA е да осигури справедлива и отворена цифрова среда, като насърчава конкуренцията и защитата на потребителите. Този закон има за цел да регулира т.нар. „съответни цифрови платформи“, които се считат за основни за цифровата икономика и в същото време са потенциално способни да оказват значително влияние върху пазара.

DMA забранява редица практики, които се считат за антиконкурентни, като например самонасочване на платформи, използване на потребителски данни за конкурентни цели и блокиране на достъпа до данни. В акта се предлагат мерки, които да гарантират, че конкурентните дружества и потребителите имат достъп до основни данни, съхранявани от съответните цифрови платформи. DMA насърчава преносимостта на данните, като позволява на потребителите да прехвърлят данните си от една платформа на друга, забранявайки блокиращи практики, като например инсталиране на приложения и услуги по подразбиране без възможност за премахване.

Законът предлага по-строга система за наблюдение и по-строги санкции за компаниите, които нарушават правилата. Успоредно с DMA ЕС разработва списък на дружествата, които се считат за „пазачи“ или „господстващи на пазара“ и чието въздействие върху цифровия пазар изисква специално внимание и регулиране. Дружеството трябва да има господстващо положение на значителен цифров пазар. Бизнесът на компанията трябва да има значително въздействие върху Европейския съюз по отношение на размера или растежа.

Дружеството трябва да играе ролята на „пазач“, контролирайки достъпа до ключов цифров пазар, а бизнесът трябва да е взаимосвързан с други цифрови услуги, създавайки значителен мрежови ефект. Дружествата, включени в списъка, ще бъдат обект на по-строги регулации, включително спазване на правилата на DMA. На дружествата, включени в списъка, могат да бъдат наложени специфични забрани, за да се предотврати антиконкурентно поведение. От дружествата, включени в списъка, се изисква да сътрудничат на регулаторните органи и да предоставят съответната информация. Списъкът ще подлежи на периодично преразглеждане, за да отразява промените в цифровата среда.

Доминиращите играчи на цифровия пазар, като Google, Facebook, Amazon и Apple, биха могли да бъдат сред основните заинтересовани страни в DMA и в списъка на „пазачите“. Предложените от DMA ограничения биха могли да засегнат способността им да използват данните на потребителите за развитие на собствените си услуги и биха могли да ги принудят да отворят достъпа до основни данни за други конкуренти. Включването им в списъка на „пазителите на портала“ може да означава по-строго регулиране на тези компании и възможност да бъдат подложени на по-строги санкции, ако нарушат правилата.

Новите разпоредби имат за цел да създадат по-справедлива и по-отворена цифрова среда, която да осигури на по-малките конкуренти по-равностойни условия на конкуренция. Достъпът до данни от доминиращи платформи и насърчаването на конкуренцията могат да открият нови възможности за по-малките компании, като им позволят да се конкурират по-ефективно с гигантите в бранша. Съществува обаче и риск нормативната уредба да създаде допълнителна тежест за малките предприятия, изисквайки спазването на нови правила и процедури.

Законът за цифровите пазари и Списъкът на лицата, отговарящи за достъпа до цифровите технологии, представляват значителни стъпки към по-строго регулиране на цифровия пазар в Европейския съюз. Макар да се стремят да се справят с антиконкурентните практики и да осигурят по-справедлива цифрова среда, тези законодателни инструменти също така предизвикват дискусии и дебати относно баланса между регулирането и иновациите. Бъдещето на цифровия пазар в Европа ще се определя от начина, по който тези предложения ще бъдат приложени, и от реакциите на засегнатите компании и на обществото като цяло.

Алесандро Фиорентино