fbpx

Използване на интернет в Италия

Науката и технологиите - юни 23, 2024

Използването на интернет в Италия – регионални различия и бъдещи перспективи

Използването на интернет в Италия се е превърнало в широко разпространено явление, като осем от всеки десет души имат редовен достъп до интернет. Тези данни, разкрити от Istat чрез платформата „Noi Italia – 100 статистики, за да разберем страната, в която живеем“, предлагат подробен преглед на въвеждането на цифровите технологии в страната. Въпреки това между различните географски райони се очертава значителна разлика, като в Северна Италия проникването на интернет е по-голямо, отколкото в Южна.

Пол и възрастови групи

Сред населението на възраст шест години и повече 83,2 % от мъжете и 77,6 % от жените в Италия използват редовно интернет. Тази разлика между половете е особено очевидна в по-възрастната възрастова група, където жените по-рядко приемат технологии. Разликата може да се дължи на различни фактори, включително различно познаване на технологиите и възможности за достъп през трудовите години.

Разделението между Севера и Юга: Калабрия на опашката

Разликата в използването на интернет между Северна и Южна Италия е значителна. Разликата в южната част на страната е 7 процентни пункта в сравнение със северната и 6 процентни пункта в сравнение с центъра. Емилия-Романя се отличава с най-висок процент потребители на интернет (84,5 %), докато Калабрия е регионът с най-нисък дял потребители (71,6 %). Това цифрово разделение показва как технологичната инфраструктура и регионалните политики могат да окажат значително влияние върху достъпа до интернет и неговото използване.

Сравнение с Европа

На европейско равнище Италия заема по-ниска позиция в сравнение с други държави от Европейския съюз. Процентът на редовните потребители на интернет на възраст между 16 и 74 години е 85,5 %, докато средната стойност за 27-те страни от ЕС е 90,2 %. Това поставя Италия на едно от последните места в европейската класация, което подсказва необходимостта от допълнителни усилия за подобряване на достъпа до цифрови технологии и грамотността.

Достъп до интернет в италианските семейства

Въпреки трудностите обаче делът на италианските семейства, които имат достъп до интернет у дома, нараства. През 2023 г. 83,7 % от семействата ще имат достъп до мрежата, което е с 0,6 процентни пункта повече в сравнение с предходната година. Регионите с най-високи стойности са Ломбардия (86,3 %), Лацио (86,2 %), Трентино-Алто Адидже/Южен Тирол (86,2 %) и Венето (86,1 %). Това показва положителна тенденция, но още веднъж подчертава разликата между регионите от центъра-север и юга.

Югът: Област за възстановяване

Южна Италия продължава да показва значително забавяне в приемането на интернет. Единствено Сардиния има стойност, близка до средната за страната, докато другите региони на Южна Италия са доста под нея. Тази разлика може да се дължи на няколко причини, включително икономически различия, наличие на технологична инфраструктура и местни инициативи за насърчаване на цифровата грамотност.

Проникването на интернет в семействата

Процентът на италианските семейства с поне един член на възраст между 16 и 74 години, който има достъп до интернет, ще бъде 91,7 % през 2023 г. – стойност, близка до средната за ЕС от 93,1 %. Това показва, че въпреки трудностите Италия отбелязва напредък към всеобщо приемане на интернет. Въпреки това пътят до достигане на нива на използване, сравними с тези във водещите европейски страни, е все още дълъг.

Бъдещи перспективи

Анализът на данните на Istat за използването на интернет в Италия разкрива сложна и разнообразна картина. Въпреки че проникването на интернет е високо и нараства, продължават да съществуват значителни регионални различия и различия между половете. По-специално разликата между Севера и Юга представлява предизвикателство, което изисква целенасочени интервенции, за да се гарантира справедлив и широко разпространен достъп до мрежата.

За да се запълнят тези пропуски, е важно да се инвестира в цифрова инфраструктура и да се насърчават политики, които стимулират технологичната грамотност, особено в районите с недостатъчно обслужване. Само чрез съвместен ангажимент между правителството, местните власти и частния сектор ще бъде възможно да се намали цифровото разделение и да се използват напълно възможностите, които предлага цифровата трансформация.

Използването на интернет в Италия продължава да расте, но е необходимо да се преодолеят съществуващите различия, за да се гарантира, че всички граждани могат да се възползват от възможностите, предлагани от технологиите. С прилагането на целенасочени стратегии и постоянни инвестиции в инфраструктурата Италия може да се стреми да достигне нива на използване на интернет, сравними с тези на най-напредналите страни в Европа.

 

Алесандро Фиорентино