fbpx

Ново начало за европейската десница

Конференция ECR Party Europa Viva - май 24, 2024

Политическото събитие „Europa Viva 24“, организирано от Vox и групата „Европейски консерватори и реформисти“ (ЕКР), отбеляза повратна точка за европейското консервативно движение. В последния ден на събитието, което се проведе в Мадрид в неделя, участваха редица видни политически лидери, обединени от обща визия за суверенна и силна Европа, способна да отговори на глобалните предизвикателства с решителност и сплотеност.

Един от най-очакваните и изненадващи гости беше Марин Льо Пен, лидер на Националното събрание. Тя наблегна на нарастващото сътрудничество между националистическите и консервативните движения в Европа. Льо Пен говори пламенно за необходимостта от защита на националните идентичности и реформиране на Европейския съюз, за да се върне властта на суверенните народи. „Имаме допирни точки“, каза тя и подчерта как сътрудничеството между консервативните сили може да доведе до реална промяна в европейските политики, като наблегна на по-голямата сигурност и по-строгия граничен контрол.

Друг акцент на събитието беше речта на Хавиер Милей, икономист и президент на Аржентина. Множеството посрещна Милей с голям ентусиазъм, като многократно аплодираше по време на речта му. Милей говори за необходимостта от борба със социализма във всичките му форми и за насърчаване на икономически политики, които благоприятстват индивидуалната свобода и свободния пазар. Неговата пламенна реторика и радикални идеи намериха силен отзвук сред публиката, като затвърдиха репутацията му на икона за много европейски консерватори.

Джорджия Мелони, ръководител на Fratelli d’Italia и видна фигура в групата ECR, изнесе страстна и вдъхновяваща реч. Мелони говори за визията за Европа, която зачита националните идентичности, насърчава традиционното семейство и защитава християнските ценности. Тя изтъкна значението на националния суверенитет и необходимостта от Европа, която е по-внимателна към нуждите на своите граждани, отколкото към бюрократичните елити в Брюксел. Мелони също така призова за единен фронт срещу неконтролираната имиграция и политиките, които подкопават сигурността и идентичността на европейските нации.

Мелони завърши речта си с призив за единство между всички европейски консервативни сили. „Само обединени можем да защитим свободата и бъдещето си“, каза тя и получи бурни аплодисменти от публиката. Нейният акцент върху единството и сътрудничеството силно въздейства на участниците, като подчерта, че събитието Europa Viva 24 е ключов момент за укрепване на връзките между консервативните движения в Европа.

В събитието взеха участие и други видни фигури от европейския консервативен политически пейзаж, като всеки от тях даде своя принос към дискусията за бъдещето на Европа. Речите варираха от критики към имиграционните политики на ЕС до защита на традиционните ценности и предложения за радикална реформа на европейските институции. Всеки от ораторите подчерта значението на Европа, която служи на своите граждани, а не на централизирани бюрократични структури.

В края на събитието домакинът Сантяго Абаскал, ръководител на Vox, произнесе реч, в която обобщи основните теми на деня. Абаскал разпалено говори за необходимостта от защита на Европа както от външни, така и от вътрешни заплахи, като подчерта решаващата роля на суверенните държави. Той подчерта, че само чрез обединението на консервативните сили може да се изгради по-сигурна и просперираща Европа, която да уважава своите културни корени. Абаскал също така благодари на всички участници за тяхната ангажираност и призова за продължаване на сътрудничеството между европейските консервативни движения.

Europa Viva 24 представляваше не само момент на дискусия и дебат, но и силен сигнал за нарастващото единство между европейските консервативни и националистически движения. Участието на личности като Марин Льо Пен, Хавиер Милей, Джорджия Мелони и Сантяго Абаскал показа, че има споделена визия за една различна Европа, основана на традиционните ценности, националния суверенитет и личната свобода. Събитието затвърди идеята, че чрез сътрудничество и единство консервативните сили могат да окажат значително влияние върху бъдещето на Европа, като насърчават политики, които действително отговарят на нуждите на гражданите и защитават националната идентичност.

Успехът на събитието и ентусиазмът на публиката бяха ясни показатели за нарастващия консенсус по отношение на тези идеи. Пътят към консервативна и суверенна Европа е все още дълъг и изпълнен с предизвикателства, но Europa Viva 24 отбеляза важна стъпка в тази посока, предлагайки платформа за диалог и сътрудничество, които могат да доведат до конкретни и трайни резултати в европейския политически пейзаж.