fbpx

Офертата на Тимерманс за смяна на антифермерското правителство в Нидерландия

Околна среда - септември 9, 2023

Политическият климат в Нидерландия е бурен както винаги, характеризира се с тромави коалиционни правителства, множество парламентарни партии и постоянно променящ се цикъл от съвсем нови партии и партии, които се разпадат и изчезват от политическата сцена. Последният епизод от тази сага са предсрочните парламентарни избори, които наскоро бяха насрочени за ноември 2023 г., след краха на 4th Правителство на Рюте – съставено от Партия за свобода и демокрация (VVD, Renew), Демократи 66 (D66, Renew), Християндемократически призив (CDA, EPP) и Християнски съюз (CU, EPP). Правителството се разпада през юли 2023 г. в резултат на партийни разногласия по отношение на имиграционната политика – повтарящ се и значим въпрос в нидерландската (а и в европейската) политика, който не може да бъде преодолян от тромавата либерално-консервативна коалиция.

Политическият климат в Нидерландия преди предстоящите парламентарни избори заслужава да бъде отбелязан с няколко забележки, някои от които имат важни последици за формирането на европейската политика в областта на енергетиката и селското стопанство. Първата е, че Марк Рюте, настоящ министър-председател и някогашен лидер на VVD, най-накрая се оттегля от политиката. След като беше министър-председател в продължение на 12 години от 2010 г. насам и беше ръководил партията си на 4 общи избори, Рюте реши да се откаже от работата си и да напусне политиката. Според социологическите проучвания партията VVD на Рюте може да намалее от сегашните си 34 места до по-малко от 25.

От консервативна гледна точка напускането на Рюте е много положително развитие и наистина една от причините за напускането му е до голяма степен загубата на политически капитал в резултат на някои от политиките, които е водил. Въпреки че партията на Рюте, VVD, е номинално „либерално-консервативна“ партия, резултатите от нейното управление говорят за обратното, тъй като са въведени някои катастрофални политики. Най-вече опитът на неговото правителство да намали азотните емисии в селскостопанския сектор.

Въпреки че от 2019 г. фермерите организират протести срещу целите за намаляване на емисиите, точката на пречупване настъпи през юни 2022 г., когато правителството представи планове за намаляване на емисиите на азот и амоняк с 50% до 2023 г., за да се спазят стандартите на ЕС. Тази политика щеше да засегне най-вече селскостопанския сектор и по-специално нидерландските животновъди, тъй като щеше да доведе до принудителното закриване на до 3000 ферми, поради което срещна силна съпротива и продължителни протести от страна на фермерите.

Това е класически пример за все по-разрастващото се явление, на което сме свидетели в Европа – селскостопанските производители са обвинявани от институциите за всички екологични проблеми, с които се сблъскваме, в ущърб на благосъстоянието на земеделските производители и наистина всички продоволствената сигурност на европейците, особено в случая на Нидерландия, която е вторият по големина износител на селскостопански продукти. По-скорошен пример за това е предложената от ЕС реформа на Директивата за емисиите от промишлеността, която по същия начин цели да разшири обхвата на приложение, така че да включи някои от най-големите животновъдни ферми.

Вторият забележителен момент, свързан с предстоящите избори и свързан с фермерските протести, е електоралният възход на Boer Burger Beweging (BBB), Движението на фермерите-граждани, аграрна партия-претендент, основана през 2019 г. в контекста на ранните фермерски протести и придобила национална известност след протестите през 2022 г. поради гласовитото си противопоставяне на политиките на правителството на Рюте. Забележително е, че през март 2023 г. партията ВВВ печели изборите в холандските провинции, като заема първо място във всички 12 провинции. Освен това в продължение на няколко месеца тя водеше в проучванията за общите избори и въпреки неотдавнашния спад остава начетвърто място и вероятно ще има решаващо значение за формирането на правителството.

Възходът на BBB има последици не само за Нидерландия, но и за ЕС в по-широк план, тъй като други консервативни партии се опитват да подражават на успешното мобилизиране на земеделските интереси и се стремят да станат изразител на интересите на фермерите и селските общности, които досега са били пренебрегвани от управляващите градски елити. Примери за това са защитата на селските райони от страна на VOX и PiS (ЕКР) съответно на последните парламентарни избори в Испания през 2023 г. и на предстоящите парламентарни избори в Полша. Дори на ниво Европейски парламент ЕНП изглежда се опитва да промени посоката на движение, за да получи подкрепата на земеделските производители с неотдавнашното си отхвърляне на предложения от ЕС Закон за възстановяване на природата.

Третото важно събитие, свързано с ЕС, в предстоящите избори в Нидерландия е определянето на кандидата на опозицията. След като се обединиха в предизборна коалиция, социалистическата Партия на труда (PvdA, S&D) и екосоциалистическата Зелена левица (GroenLinks, G-EFA) издигнаха за свой кандидат за министър-председател не кого да е, а Франс Тимерманс. Франс Тимерманс е бивш изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за новия европейски зелен курс, и европейски комисар по въпросите на климата. След почти 14 години в Брюксел решава да се върне към вътрешната политика.

Кандидатурата на Франс Тимерманс е лоша новина за консерваторите и селските общности. Тимерманс е последовател на екосоциализма и архитект на така наречения „зелен нов курс“ на ЕС – пакет, който доведе до политики, катастрофални за енергийната и продоволствената сигурност. Например европейският закон за климата, който налага утопична цел за намаляване на емисиите с 55% до 2030 г., предложеното разширяване на Директивата за емисиите от промишлеността, така че да обхване и животновъдните ферми, стратегията „от фермата до вилицата“, която цели да наложи на производителите отгоре надолу скъпоструващ преход към „устойчив модел“, или стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., която цели да възстанови биологичното разнообразие за сметка на земеделските земи.

Тимерманс и европейският подход към климата са толкова радикални, че дори радикалният екосоциалист Макрон предупреди през май, че се нуждаем от „европейска регулаторна пауза“, за да помогнем на индустрията да се адаптира; на което Тимерманс отвърна, че „не разполагаме с лукса на паузата“ поради апокалиптичния „риск от екоцид, който представлява заплаха за оцеляването на човечеството“.

Ако се съди по неговите европейски резултати и екодогми, премиерството на Тимерманс би било опасна перспектива за нидерландската, а и за европейската продоволствена сигурност. Това също не е невероятна перспектива, тъй като партията на Тимерманс има шансове да спечели изборите. Понастоящем GroenLinks-PvdA е на второ място с VVD и изостава само с около 3 пункта от стартиралата преди две седмици партия Нов социален договор.