политика
политика - септември 19, 2022

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ: ДА ГО АКТУАЛИЗИРАМЕ, ЗА ДА ОТГОВАРЯ НА РЕАЛНИТЕ НУЖДИ

С наближаването на гласуването за ново правителство в Италия се разгоря разгорещен дебат относно НСРР и дали да се поиска нейното преструктуриране на европейско равнище. Но какво представлява НСРП и защо е в центъра...