политика
политика - май 16, 2022

Странното поведение на европейските институции

Наличието на несъответствия между националните съдилища и Съда на Европейския съюз по принцип е явление, което не трябва да учудва юриста; като различни юрисдикционни органи, те могат да вземат различни и дори противоположни решения....