fbpx

Giorgia Meloni a plán pro jižní Itálii

Obchod a ekonomika - 28 března, 2024

Příležitosti pro jižní Itálii: to je to, co chce vytvořit rozsáhlá práce Meloniho vlády. V uplynulém roce byla naplánována řada intervencí, které mají podpořit růst jižních regionů. Hlavní závazek vlády se odráží v jižním dekretu.

Evropa tomuto problému věnuje pozornost. Od 1. do 3. září 2023 se například ve městě Scylla v regionu Kalábrie konal kulturní víkend, který propagovala strana ECR. Při této příležitosti se před více než 600 delegáty hovořilo o jižní Itálii, hospodářském růstu, evropské dopravní politice, zemědělství a územích a také o inovacích ve zdravotnictví. Tyto tři intenzivní dny umožnily zahájit zajímavou debatu o rozvoji a příležitostech směřujících na jih Itálie. Akce se zúčastnila předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsola a další významné osobnosti, včetně: Patrizia Giacomo La Pietra, náměstkyně státního tajemníka ministerstva zemědělství; Wanda Ferro, náměstkyně státního tajemníka ministerstva vnitra; Giovanni Donzelli, poslanec, ředitel organizace FDI; Nello Musumeci, ministr civilní ochrany a námořní politiky; Galeazzo Bignami, náměstek ministra infrastruktury a dopravy.

Kalábrijský víkend je proto součástí širšího rámce myšlenek na obnovu a růst jižní Itálie a v posledních týdnech o něm hovořila premiérka Giorgia Meloniová.

 

Jižní dekret: iniciativy vlády

Dekret obsahuje řadu důležitých finančních a strategických opatření na oživení regionů jižní Itálie. Patří mezi ně: rozdělování finančních prostředků mezi regiony, specifické řízení prostředků NRRP a Super SEZ (zvláštní ekonomické zóny).

V otázce finančních prostředků určených pro jih poloostrova se v návrhu dekretu uvádí: „V zájmu zajištění účinnější koordinace mezi evropskými a vnitrostátními zdroji pro soudržnost se prostředky pro Národní plán obnovy a odolnosti a prostředky Fondu rozvoje a soudržnosti na programové období 2021-2027, uvedené v čl. 1 odst. 178 zákona č. 1083/2006 Sb. 178 ze dne 30. prosince 2020, se v témže článku 1 odstavec 178 nahrazuje tímto: Všechny zdroje uvedené v odstavci 177 se použijí na podporu výhradně rozvojových intervencí, které se rozdělují v poměru 80 % v oblastech Jihu a 20 % v oblastech Středu-Severu, přičemž se každoročně rozdělují takto: EUR na rok 2021, 5 000 milionů EUR ročně od roku 2022 do roku 2029 a 6 000 milionů EUR na rok 2030“.

Článek 7, „národní strategie rozvoje vnitrozemských oblastí“, na druhou stranu specifikuje zřízení řídícího výboru, tj. kolegiálního orgánu, kterému předsedá ministr pro evropské záležitosti, politiku soudržnosti a NRRP a který se skládá z ministra infrastruktury a dopravy, ministra životního prostředí a energetické bezpečnosti, ministra zemědělství, potravinové soběstačnosti a lesnictví, ministra vnitra, ministra kultury, ministra cestovního ruchu, ministra školství a zásluh, ministra pro vysoké školy a výzkum a ministra zdravotnictví, ministr pro regionální záležitosti a autonomii, ministr pro civilní ochranu a námořní politiku a ministr hospodářství a financí, jakož i předseda Konference autonomních regionů a provincií, předseda Svazu italských provincií, předseda Národního sdružení italských obcí a předseda Národního svazu obcí, komunit a horských subjektů.

Jak se uvádí v textu, „s cílem zajistit účinnost a udržitelnost národní strategie rozvoje vnitrozemských oblastí země v čase, v souladu s Dohodou o partnerství pro využívání strukturálních fondů přidělených Itálii na programový cyklus 2021-2027“.

 

Intervence pro obce Caivano a Lampedusa

Předseda vlády navštívil obec Caivano v provincii Neapol v souvislosti s případy znásilnění nezletilých a oznámil důležitá opatření: „Jsme tady,“ vysvětlil Meloni na tiskové konferenci, která se konala na závěr návštěvy a zasedání výboru pro pořádek a bezpečnost o budoucnosti Zeleného parku, „abychom vyjádřili solidaritu nevinným obětem nelidského činu, nechvalně známého zločinu, který zjevně všechny šokoval, ale jsme tu především proto, abychom znovu připomněli vážnou, autoritativní a stálou přítomnost italského státu, institucí republiky, které na územích, jako je toto, často nebyly dostatečně vnímány a možná ani dostatečně přítomny.„. Pak dodala: „Spravedlivý stát má především povinnost bránit ty nejslabší a mezi ně patří i nezletilí.“

Podle premiéra „odvážná politika se k tomu musí postavit čelem a převzít odpovědnost. A to je přesně to, co máme v úmyslu udělat..“

Článek 9 vyhlášky o jižní Itálii osvětluje správu finančních prostředků určených pro obec Caivano: „Za účelem řešení situací degradace a sociální zranitelnosti na území Caivana připraví odbor pro politiku soudržnosti předsednictví Rady ministrů po dohodě s obcí Caivano mimořádný plán infrastrukturních a sanačních zásahů na území uvedené obce. Usnesením Meziresortního výboru pro hospodářské plánování a udržitelný rozvoj (CIPESS), přijatým na návrh ministra pro evropské záležitosti, jižní část, politiky soudržnosti a NRRP, se schvaluje plán intervencí uvedený v prvním období a přidělují se příslušné prostředky obci Caivano v rámci celkového limitu 30 milionů eur z Fondu pro rozvoj a soudržnost, programové období 2021-2027, uvedeného v čl. 1 odst. 177 zákona č. 1083/2006 Sb. 178 ze dne 30. prosince 2020 a v souladu s finanční dostupností téhož“.

Pokud jde o konkrétní opatření, premiér Meloni hovořil o rekultivaci půdy, která zahrnuje také znovuotevření důležitého sloupu pro komunitu, a to sportovního centra: konkrétní boj proti předčasnému ukončování školní docházky a konkretizaci pracovních příležitostí.

 

Lampedusa

V článku 10 jsou podrobně popsány zásahy ve prospěch obcí Lampedusa a Linosa. „S cílem vypořádat se s vážnou sociálně-ekonomickou situací na ostrově Lampedusa,“ uvádí se v textu, „vzniklou v důsledku mimořádného přílivu občanů ze středomořských zemí, připravuje odbor pro politiku soudržnosti předsednictví Rady ministrů po dohodě s obcí Lampedusa a Linosa, plán intervencí zaměřených na výstavbu a mimořádnou údržbu primárních urbanizačních prací, výstavbu čističek a čistíren odpadních vod, výstavbu nových veřejných budov a realizaci sanačních a energeticky úsporných opatření u stávajících budov“.

Pokud jde o přistěhovalectví a související otázky, je důležité zdůraznit, že Meloni se vydal na Lampedusu, aby ověřil současné podmínky, a institucionální návštěvy se zúčastnila také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

 

Jednotná SEZ: strategie pro růst hospodářských a podnikatelských aktivit

„Zvláštní hospodářskou zónou,“ uvádí se v článku 11, „se rozumí vymezená oblast na území státu, v níž mohou již fungující a nově založené společnosti vykonávat hospodářskou a podnikatelskou činnost za zvláštních podmínek, pokud jde o investice a rozvoj podnikání.“

Proto se od 1. ledna 2024 zřizuje zvláštní hospodářská zóna Jih, která bude zahrnovat regiony Abruzzo, Basilicata, Kalábrie, Kampánie, Molise, Apulie, Sicílie a Sardinie.

Článek 12, který se zabývá konkrétními podmínkami a objasňuje typ organizace, která bude přijata pro správu SEZ, upřesňuje: „Při předsednictví Rady ministrů se zřizuje řídící výbor SEZ, jehož úkolem je řízení, koordinace, dohled a monitorování a jemuž předsedá ministr pro evropské záležitosti, jih, politiku soudržnosti a NRRP“.

Cílem SEZ je v podstatě zmenšit rozdíly mezi severem a jihem poloostrova, jakož i ekonomické vzdálenosti na mezinárodní úrovni.

Premiérka Giorgia Meloniová k této otázce poskytla tisku vysvětlení: „Rozvoj hospodářství jižní Itálie je pro naši vládu prioritou. Jsme však přesvědčeni, že tohoto cíle je třeba dosáhnout opuštěním nefunkční logiky sociálního zabezpečení a vytvořením pracovních příležitostí a příležitostí k růstu, čímž se tyto oblasti země stanou konkurenceschopnými a atraktivními pro investice a podniky. Jednotná SEZ jde přesně tímto směrem a představuje změnu tempa pro ekonomiku jižní Evropy.„.