fbpx

Předsedové parlamentních skupin vyzývají Komisi a Evropskou radu k sankcím vůči Maďarsku

Politika - 26 srpna, 2022

Maďarský premiér Viktor Orbán svým projevem o „míšení ras“ opět popudil řídící orgány Evropské unie. Maďarský premiér si nenechal ujít letošní ročník letní univerzity, kterou po dvouleté přestávce způsobené pandemií koronaviru uspořádali představitelé maďarské komunity v Rumunsku v Baile Tusnad, a jak už si rumunská i mezinárodní veřejnost zvykla, vyslal do Evropy nový vzkaz.

Poté, co v roce 2014 z tribuny téže akce prohlásil, že chce po vzoru Ruska a Číny vybudovat neliberální stát založený na národních základech, na 31. ročníku téže akce maďarský politik hovořil o tom, jak by chtěl – nebo spíše jak by maďarská společnost neměla vypadat, totiž nemísit se s jinými rasami.

Projev Viktora Orbána obletěl mezinárodní tisk a vyvolal silné reakce evropských fór, rumunských politiků a představitelů židovské komunity i jeho vlastní strany FIDESZ. Maďarsko se opět dostalo do hledáčku Bruselu, který obnovil jednání o uvalení sankcí, aktivaci článku 7 a „odříznutí“ od evropských fondů.

„Internacionalistická levice má trik: říká, že v Evropě stejně žijí míšenci. Což je falešné, protože to zaměňuje několik věcí. Existuje svět, v němž se evropské národy mísí s národy mimo Evropu. To je svět míšenců. A to jsme my, kde se mísí národy žijící v Evropě mezi sebou. Proto například my v Karpatské kotlině nejsme smíšené rasy, ale směs národů žijících v místě svého evropského původu,“ řekl maďarský premiér 23. července v rumunském městě Baile Tusnad.

„Souhlasíme s tím, abychom se navzájem mísili, ale nechceme se stát smíšenou rasou, proto jsme zastavili Turky ve Vídni a proto Francouzi zastavili Araby v Poitiers,“ vysvětlil Viktor Orbán.

Kromě těchto výroků se Viktor Orbán ve svém projevu dotkl také tématu migrace a hovořil o demografii, národnosti a úpadku Západu, čímž opět vyslal vzkaz do Bruselu.

„Nejpalčivějším problémem zůstává demografický problém. Úmrtí je více než porodů (…) Druhým problémem je fenomén migrace, který rozdělil Evropu na dvě části. Fenomén migrace rozdělil Evropu na dvě části. Jednoduše řečeno, Západ se rozdělil, rozdělil se na dvě části. Na jedné straně máme země, národy, kde vedle sebe žijí Evropané a neevropané. Tyto státy už nejsou národy, jsou to konglomeráty národů. Nemůžeme už mluvit, jak říkám, o Západě, mluvíme o postzápadní struktuře a podle pravidel matematiky dojde k té velké demografické změně. V této části našeho kontinentu (…) se procento neevropského obyvatelstva zvýší o více než 50 %. A máme tu druhou část Evropy, západní, střední a východní Evropu, to jsme my. Nechci vyvolávat zmatek, ale říkám to v duchovním smyslu, Západ se přesunul do našeho regionu. Tady máme Západ, tam máme postzápadní strukturu a mezi těmito dvěma částmi Evropy probíhá boj. Takže jsme postzápadním lidem učinili nabídku, řekli jsme: „Nechte nás na pokoji a nechte nás rozhodnout, s kým chceme sousedit a s kým chceme žít“. Postzápadní obyvatelé tuto nabídku odmítli a řekli ‚ne, my z vás uděláme to, čím jsme nebo čím jsme se stali‘. Nyní se o migraci mluví méně, ale věřte mi, že se nic nezměnilo. Brusel a Sorosovy týmy nás prostě chtějí donutit přijímat migranty,“ řekl Viktor Orbán podle oficiálního překladu citovaného v rumunském tisku.

Reakce vlády v Budapešti byla podle očekávání obranná a její mluvčí Zoltan Kovacs prohlásil, že se jedná o „chybnou interpretaci“ „lidí, kteří jasně nechápou rozdíl mezi míšením různých etnických skupin židovsko-křesťanské sféry a míšením národů různých civilizací“.

Zdá se, že maďarský politik tentokrát zašel příliš daleko, alespoň to tvrdí jedna z jeho nejstarších spolupracovnic, poradkyně pro sociální začleňování Zsuzsa Hegedusová. Svou rezignaci oznámila jen několik dní po Orbánově projevu v Rumunsku, a to po dvaceti letech spolupráce s maďarským politikem.

Zsuzsa Hegedusová rezignovala v otevřeném dopise, v němž Orbánův projev v Baile Tusnad označila za „nacistický“.

„Je mi opravdu líto, že musím ukončit vztah kvůli takovému hanebnému postoji. Čistě rasistický text, který by potěšil i Goebbelse. (…) Po takovém projevu, který je v rozporu se všemi mými základními hodnotami, mi nezbývá nic jiného,“ řekl Hegedus, kterého citoval rumunský tisk.

Mezinárodní osvětimský výbor zároveň uvedl, že je „zděšen“ tvrzením maďarského premiéra o „nemíšené maďarské rase“, a vyzval Evropskou unii, aby se „distancovala od takových rasistických narážek“, uvedla agentura AFP.

Projev nacionalistického vůdce v Budapešti, který označil za „hloupý a nebezpečný“, připomíná přeživším holocaust „temné časy jejich vlastního vyloučení a pronásledování“, uvedl podle agentury Agerpres viceprezident organizace Christoph Heubner.

Na projev Viktora Orbána reagovala také maďarská židovská komunita.

„Na této planetě existuje pouze jedna dvounohá rasa, která pracuje, mluví a někdy i myslí: Krátce poté vydala maďarská židovská náboženská obec MAZSIHISZ prohlášení, v němž vyjádřila znepokojení nad Orbánovými výroky. „Použité termíny jsou v naprostém rozporu s praxí, která pro židovskou komunitu představovala jedinečné zabezpečení i na evropské úrovni.“

Předsedové parlamentních skupin v evropském zákonodárném sboru vydali týden po kontroverzním projevu budapešťského vůdce společné prohlášení, v němž kritizují jeho „otevřeně rasistické výroky“ a vyzývají Komisi a Evropskou radu, aby přestaly odkládat sankce proti Maďarsku aktivací článku 7 Smlouvy o EU.

„Rasismus a diskriminaci ve všech jejich formách je třeba jednoznačně odsoudit a účinně proti nim bojovat na všech úrovních,“ uvádí se v prohlášení, které podepsali vedoucí představitelé sedmi politických skupin v Evropském parlamentu.

Vyzývají Evropskou komisi a Radu, aby Orbánovy výroky co nejdůrazněji odsoudily a požádaly je, aby přestaly odkládat doporučení Maďarsku podle článku 7 Smlouvy o EU, který umožňuje pozastavit některá práva členského státu, včetně práva hlasovat v Radě EU.

Vyzývají Radu, aby tuto otázku zařadila na pořad jednání příštího zasedání a ukončila útoky na článek 2 Smlouvy o EU, přičemž připomínají, že členské státy mají povinnost jednat jednotně.

„Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti, která se vyznačuje pluralismem, nediskriminací, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.“ – článek 2 SEU.

Prohlášení rovněž vyzývá k tomu, aby se problémy Maďarska s dodržováním zásad právního státu, demokracie a základních práv řešily na úrovni EU a aby maďarský plán obnovy a odolnosti nebyl schválen, dokud Budapešť nesplní kritéria pro financování ze strany EU.

„Využíváme této příležitosti, abychom znovu zdůraznili, že v naší společnosti není místo pro rasismus, diskriminaci a nenávistné projevy. Vyzýváme vlády EU a na úrovni Unie k dalším opatřením, mimo jiné proti normalizaci rasismu a xenofobie, a zdůrazňujeme potřebu mechanismu odpovědnosti a monitorování, který by zajistil účinné provádění politik a právních předpisů EU proti rasismu,“ dodali vedoucí politických skupin v EP,“ uvádí se v prohlášení.

Je třeba poznamenat, že strana Viktora Orbána FIDESZ byla v roce 2021 vyloučena z EPP, největší politické skupiny v Evropském parlamentu, přičemž její členství bylo pozastaveno na dobu neurčitou již o dva roky dříve.

Nejostřeji reagoval rumunský prezident Klaus Iohannis, který označil výroky maďarského premiéra za nepřijatelné. A požádal UDMR, která je součástí vládnoucí koalice v Bukurešti, aby přišla s vysvětlením.

„Domnívám se, že je potřeba, aby ŘSDSU podala veřejnosti vysvětlení, protože tam byli lidé z ŘSDSU. Potřebují vysvětlit, zda souhlasili s obsahem toho projevu, kterému tleskali, což by bylo velmi závažné, nebo projevu nerozuměli a tleskali obecně. Nikdo nechce vyvolat vládní krizi kvůli chybnému projevu vysokého úředníka,“ citoval Klaus Iohannise rumunský tisk.

Tato vysvětlení však dosud nebyla poskytnuta.

Mluvčí RMDSU Csilla Hegedus řekl televizi Antena 3, že politická strana nebude podávat vysvětlení.

„Vyjádření prezidenta Klause Iohannise nekomentujeme. Slova maďarského premiéra Orbána Viktora v Baile Tușnad byla vytržena z kontextu a nepřísluší nám podávat vysvětlení,“ uvedla v pátek mluvčí UDMR.

Jiný postoj však zastává předseda NCCD, podporovaný RMDSZ, Csaba Asztalos, který na svém facebookovém účtu napsal, že by zahájil vlastní vyšetřovací řízení ohledně výroků maďarského premiéra Viktora Orbána v Baile Tusnad, pokud by se na něj nevztahovala jurisdikční imunita podle mezinárodního práva.

„Osobně, pokud bych se nedomníval, že existuje jurisdikční imunita, bych jako člen řídícího kolegia zahájil vlastní vyšetřovací řízení,“ napsal Csaba Asztalos v sobotu na svém facebookovém účtu.

Asztalos zároveň vzkázal těm, kteří ho žádali o rezignaci kvůli tomu, že nejednal v rámci svých pravomocí, že si mohou stěžovat u instituce, kterou vede, stejně jako kdokoli jiný.

„Skutečnost, že jsem veřejně vyjádřil právní názor na přípustnost stížnosti proti zahraniční hlavě státu, která se dopustila možného diskriminačního jednání (možného proto, že jsme nerozhodli ve věci samé), neznamená, že ti, kteří tak chtějí učinit, nemohou podat stížnost u CNCD. Naopak. Pokud tak učiní, bude nejprve provedena analýza výjimek (příslušnost, jurisdikční imunita atd.). Stížnost na výroky maďarského premiéra tedy může podat kdokoli,“ napsal Csaba Asztalos.

The text was translated by an automatic system