fbpx

Parlamentets gruppordföranden uppmanar kommissionen och Europeiska rådet att vidta sanktioner mot Ungern

Politik - augusti 26, 2022

Ungerns premiärminister Viktor Orban har återigen upprört EU:s styrande organ med sitt tal om ”rasblandning”. Den ungerske premiärministern missade inte årets upplaga av sommaruniversitetet i Baile Tusnad, som efter ett tvåårigt uppehåll på grund av coronaviruspandemin anordnades av ledarna för det ungerska samfundet i Rumänien, och han skickade ett nytt budskap till Europa, vilket han redan har gjort den rumänska och internationella opinionen van vid.

Efter att ha meddelat från talarstolen vid samma evenemang 2014 att han ville bygga en illiberal stat baserad på nationella grunder, enligt Rysslands och Kinas modell, talade den ungerske politikern vid den 31:a upplagan av samma evenemang om hur han skulle vilja – eller snarare hur det ungerska samhället inte borde vara, nämligen att inte blanda sig med andra raser.

Viktor Orbans tal gick runt i den internationella pressen och väckte starka reaktioner från europeiska forum, rumänska politiker och ledare för det judiska samfundet samt från hans eget parti, FIDESZ. Ungern är återigen i siktet på Bryssel, som har återupptagit samtalen om att sanktionera landet, aktivera artikel 7 och ”stänga av” EU-medel.

”Den internationalistiska vänstern har ett knep: de säger att blandfolk ändå bor i Europa. Det är fel eftersom det blandar ihop flera saker. Det finns en värld där europeiska folk blandar sig med folk från länder utanför Europa. Det är blandrasernas värld. Och det är vi, där folk som lever i Europa blandar sig med varandra. Det är därför vi i Karpaterbäckenet till exempel inte är blandraser, utan en blandning av folk som lever på sin egen europeiska ursprungsort”, sade den ungerska premiärministern den 23 juli i den rumänska staden Baile Tusnad.

”Vi är överens om att blanda oss med varandra, men vi vill inte bli en blandras, det var därför vi stoppade turkarna i Wien och fransmännen stoppade araberna i Poitiers”, förklarade Viktor Orban.

Utöver dessa uttalanden berörde Viktor Orban också ämnet migration i sitt tal och talade om demografi, nationer och västvärldens nedgång, vilket återigen skickade budskap till Bryssel.

”Den svåraste frågan är fortfarande det demografiska problemet. Det finns fler dödsfall än födda (…) Den andra utmaningen är migrationsfenomenet, som har delat Europa i två delar. Migrationsfenomenet har delat Europa i två delar. Enkelt uttryckt har västvärlden delat sig, den har delats i två. På ena sidan har vi länder, nationer, där européer och icke-européer lever tillsammans. Dessa stater är inte längre nationer, utan konglomerat av folk. Vi kan inte längre tala om väst, säger jag, vi talar om en postvästlig struktur och enligt matematikens regler kommer denna stora demografiska förändring att ske. I den delen av vår kontinent (…) kommer andelen utomeuropeisk befolkning att öka med mer än 50 procent. Och vi har den andra delen av Europa, Väst-, Central- och Östeuropa, det vill säga oss. Jag vill inte skapa förvirring, men jag säger det i en andlig mening, västvärlden har flyttat in i vår region. Här har vi väst, där har vi en postvästlig struktur och det pågår en kamp mellan de två delarna av Europa. Så vi gjorde ett erbjudande till de postvästerländska länderna, vi sa ”låt oss vara ifred och låt oss bestämma vilka vi vill vara grannar med och vilka vi vill leva med”. Postvästerlänningarna avvisade erbjudandet och sa ”nej, vi kommer att göra er till vad vi är eller har blivit”. Nu talas det mindre om migration, men tro mig, ingenting har förändrats. Bryssel och Soros-grupperna vill helt enkelt tvinga oss att acceptera migranter”, sade Viktor Orban, enligt den officiella översättning som citeras i rumänsk press.

Regeringen i Budapest reagerade som väntat defensivt och talesmannen Zoltan Kovacs hävdade att detta var ”en misstolkning” av ”människor som inte förstår skillnaden mellan blandningen av olika etniska grupper i den judisk-kristna sfären och blandningen av folk från olika civilisationer”.

Det verkar som om den ungerska politikern har gått för långt den här gången, åtminstone är det den ståndpunkt som en av hans äldsta medarbetare, rådgivaren för social integration Zsuzsa Hegedus, har uttryckt. Hon meddelade sin avgång bara några dagar efter Orbans tal i Rumänien, efter 20 års samarbete med den ungerske politikern.

Zsuzsa Hegedus avgick i ett öppet brev där hon beskrev Orbans tal i Baile Tusnad som ”nazistiskt”.

”Jag är verkligen ledsen att jag måste avsluta ett förhållande på grund av en sådan skamlig ställning. En rent rasistisk text som även Goebbels skulle ha varit nöjd med. (…) Efter ett sådant tal, som strider mot alla mina grundläggande värderingar, har jag inget annat val”, sade Hegedus, citerad av rumänsk press.

Samtidigt sade den internationella Auschwitzkommittén att den var ”förfärad” över den ungerske premiärministerns påståenden om en ”icke-mixad ungersk ras” och uppmanade Europeiska unionen att ”ta avstånd från sådana rasistiska insinuationer”, enligt AFP.

Den nationalistiska ledarens tal i Budapest, som beskrivs som ”dumt och farligt”, påminner de överlevande från Förintelsen om ”de mörka tiderna av deras egen utestängning och förföljelse”, sade organisationens vice ordförande Christoph Heubner, enligt Agerpres.

Ungerns judiska samfund reagerade också på Viktor Orbans tal.

”Det finns bara en tvåbent ras på den här planeten som arbetar, talar och ibland tänker: Homo Sapiens Sapiens”, sade Ungerns överrabbin Robert Frolich i ett inlägg på Facebook Kort därefter utfärdade Ungerns judiska trossamfund, MAZSIHISZ, ett uttalande där man uttryckte oro över Orbans uttalanden. ”De termer som används strider helt mot den praxis som utgjorde en unik säkerhet även på europeisk nivå för det judiska samfundet.”

Ordförandena för parlamentsgrupperna i den europeiska lagstiftaren har utfärdat ett gemensamt uttalande en vecka efter Budapestledarens kontroversiella tal, där de kritiserar hans ”öppet rasistiska uttalanden” och uppmanar kommissionen och Europeiska rådet att sluta fördröja sanktionerna mot Ungern genom att aktivera artikel 7 i EU-fördraget.

”Rasism och diskriminering i alla dess former måste otvetydigt fördömas och effektivt bekämpas på alla nivåer”, står det i uttalandet som undertecknats av ledarna för de sju politiska grupperna i Europaparlamentet.

De uppmanar Europeiska kommissionen och rådet att skyndsamt fördöma Orbáns uttalanden i starkaste möjliga ordalag och be dem att sluta fördröja rekommendationer till Ungern enligt artikel 7 i EU-fördraget, som gör det möjligt att upphäva vissa rättigheter för en medlemsstat, inklusive rösträtten i EU-rådet.

De uppmanar rådet att föra upp denna fråga på dagordningen för nästa möte och att sätta stopp för angreppen på artikel 2 i EU-fördraget, och erinrar om att medlemsstaterna är skyldiga att agera som en enhet.

”Unionen bygger på värderingar som respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheterna för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden är gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av pluralism, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män” – artikel 2 i EU-fördraget.

I uttalandet krävs också att Ungerns problem med respekten för rättsstatsprincipen, demokratin och de grundläggande rättigheterna ska tas upp på EU-nivå och att Ungerns återhämtnings- och återhämtningsplan inte ska godkännas förrän Budapest uppfyller kriterierna för EU-finansiering.

”Vi tar också tillfället i akt att upprepa att det inte finns någon plats för rasism, diskriminering och hatretorik i våra samhällen. Vi efterlyser ytterligare åtgärder från EU:s regeringar och på unionsnivå, bland annat mot normaliseringen av rasism och främlingsfientlighet, och betonar behovet av en mekanism för ansvarsskyldighet och övervakning för att säkerställa ett effektivt genomförande av EU:s politik och lagstiftning mot rasism”, tillade ledarna för de politiska grupperna i Europaparlamentet, heter det i uttalandet.

Det bör noteras att Viktor Orbans parti, FIDESZ, uteslöts ur EPP, den största politiska gruppen i Europaparlamentet, år 2021, efter att redan ha stängts av på obestämd tid två år tidigare.

Den mest häftiga reaktionen från den rumänska politiska klassen kom från president Klaus Iohannis, som beskrev den ungerska premiärministerns uttalanden som oacceptabla. Han bad UDMR, som ingår i den styrande koalitionen i Bukarest, att komma med förtydliganden.

”Jag anser att det finns ett behov av ett offentligt klargörande från RMDSU, eftersom det fanns personer från RMDSU. De måste förklara om de höll med om innehållet i talet, som de applåderade, vilket skulle vara mycket allvarligt, eller om de inte förstod talet och applåderade generellt. Ingen vill provocera fram en regeringskris på grund av att en högre tjänsteman höll ett felaktigt tal”, citerades Klaus Iohannis av rumänsk press.

Dessa förtydliganden har dock ännu inte kommit.

RMDSU:s talesperson Csilla Hegedus sade till TV-kanalen Antena 3 att det politiska partiet inte kommer att ge några förklaringar.

”Vi kommenterar inte president Klaus Iohannis uttalanden. Den ungerska premiärministern Orban Viktors ord i Baile Tușnad togs ur sitt sammanhang och det är inte aktuellt för oss att ge förklaringar”, sade UDMR:s taleskvinna på fredagen.

En annan ståndpunkt kommer dock från ordföranden för NCCD, som stöds av RMDSZ, Csaba Asztalos, som skrev på sitt Facebook-konto att han skulle ha inlett ett självutredningsförfarande om den ungerske premiärministern Viktor Orbans uttalanden i Baile Tusnad om han inte hade åtnjutit immunitet i enlighet med internationell rätt.

”Personligen skulle jag, om jag inte ansåg att det fanns immunitet mot jurisdiktion, inleda ett självutredningsförfarande i min egenskap av medlem av det styrande kollegiet”, skrev Csaba Asztalos på sitt Facebook-konto i lördags.

Samtidigt sa Asztalos till dem som krävde hans avgång för att han inte agerade inom ramen för sina befogenheter att de kan lämna in klagomål till den institution han leder, precis som alla andra kan göra.

”Det faktum att jag offentligt har uttryckt en juridisk åsikt om huruvida ett klagomål mot en utländsk statschef som har begått en möjlig diskrimineringshandling kan tas upp till prövning (möjlig eftersom vi inte har avgjort frågan i sak), innebär inte att de som vill göra det inte kan lämna in ett klagomål till CNCD. Tvärtom. Om de gör det kommer den första analysen att vara den av undantagen (behörighet, immunitet, etc.). Så vem som helst kan lämna in ett klagomål om den ungerska premiärministerns uttalanden”, skrev Csaba Asztalos.

The text was translated by an automatic system